Navigation path

Left navigation

Additional tools

European Commission

Press release

Bruxelles, den 16. maj 2013

Emissionskvotehandel: Fortsat emissionsfald i 2012, men voksende kvoteoverskud

Drivhusgasemissionerne fra anlæg, som deltager i EU's emissionshandelsordning (EU ETS), faldt med 2% sidste år ifølge oplysningerne i EU's register.

Klimakommissær Connie Hedegaard siger: "Den gode nyhed er, at der igen er sket et fald i emissionerne. Den dårlige nyhed er, at ubalancen mellem udbud og efterspørgsel af emissionskvoter er blevet større på grund af rekordstor brug af internationale kreditter. Her ved starten af fase 3 er der et overskud på næsten to mia. kvoter. Det er Kendsgerninger, som understreger behovet for, at Europa-Parlamentet og Rådet handler hurtigt for at udskyde bortaktioneringen af kvoter".

Emissionsdata for 2012

EU ETS omfatter mere end 12 000 kraftværker og fremstillingsvirksomheder i de 27 EU-medlemsstater samt Norge og Liechtenstein, og fra 2012 omfatter ordningen også emissioner fra luftfartsselskaber, som foretager flyvninger mellem lufthavne i disse lande og områderne i nærheden. De verificerede drivhusgasemissioner fra stationære anlæg1 har fortsat deres fald til 1 867 mio. ton CO2-ækvivalenter sidste år, hvilket er ca. 2 % under 2011-niveauet. De verificerede emissioner fra luftfartsselskaber er på næsten 84 mio. ton.

Anlæggene efterlever i høj grad reglerne

Virksomhederne efterlevede igen i høj grad EU ETS-reglerne. Inden fristen den 30. april 2013 havde under 1 % af de deltagende anlæg ikke returneret kvoter for alle deres emissioner i 2012. Disse anlæg er typisk små og står for mindre end 1 % af de emissioner, der er omfattet af EU ETS.

Første år med emissionskrav til luftfartsoperatører

Hovedparten af luftfartsoperatørerne, som står for over 98 % af de luftfartsemissioner, der er omfattet af EU ETS i 2012, har taget de skridt, der på nuværende tidspunkt er nødvendige med henblik på overholdelse af EU ETS-lovgivningen. I overensstemmelse med bestemmelserne i EU's afgørelse om en midlertidig fravigelse fra emissionshandelsdirektivet (den såkaldte "stop the clock"-afgørelse)2 behøver luftfartsoperatørerne i 2012 udelukkende at overholde kravene med hensyn til flyvninger inden for Europa, og i givet fald må de også tage yderlige skridt til at returnere gratis tildelinger for flyvninger uden for Europa senest den 27. maj.

Alle overtrædelser vil blive undersøgt af de kompetente myndigheder i de ansvarlige medlemsstater i overensstemmelse med de fastlagte procedurer.

Overskuddet af kvoter fordoblet i 2012

Ved udgangen af 2011 var kvoteoverskuddet på ca. 950 mio. En kombination af brugen af internationale kreditter, bortauktionerede fase 2-kvoter og tiloversblevne kvoter i reserven for nytilkomne samt salg af fase 3-kvoter for at tilvejebringe midler til NER300-programmet og tidlig bortauktionering af fase 3-kvoter har resulteret i et samlet overskud på næsten 2 mia. kvoter ved udgangen af 2012.

Baggrund

Under EU ETS pålægges anlæggene at angive deres verificerede emissionsdata til medlemsstaternes registre hvert år. Dataene for 2012 blev offentliggjort på EU-transaktionsjournalen (EUTL) den 1. april. Fra den 15. maj vises der også data om efterlevelse på EUTL med oplysninger om, hvorvidt anlæg har levet op til deres forpligtelser til at returnere et antal kvoter svarende til det foregående års verificerede emissioner.

Anden handelsperiode i EU ETS begyndte den 1. januar 2008 og løb i fem år frem til den 31. december 2012. Denne periode var sammenfaldende med den periode, hvori industrilande skulle opfylde deres emissionsmål under Kyoto-protokollen. EU ETS er blevet væsentligt ændret for den tredje handelsperiode, som blev påbegyndt den 1. januar 2013 og løber indtil 2020. Lovgivningen om revision af emissionshandelsdirektivet blev vedtaget som led i EU's energi- og klimapakke den 23. april 2009 (IP/09/628), og heri fastsættes der reviderede regler for EU ETS efter 2012 og frem til 2020 samt i perioden derefter.

Yderligere oplysninger:

CITL's hjemmeside: http://ec.europa.eu/environment/ets/

GD for Klimas hjemmeside for registre på EUROPA: http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/registry/index_en.htm

Den reviderede ETS og ofte stillede spørgsmål: http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/faq_en.htm

Luftfarten og "stop the clock"-afgørelsen: http://ec.europa.eu/clima/policies/transport/aviation/index_en.htm

Opsummering af tildelinger og verificerede emissioner:

http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/monitoring/docs/compliancetable1_en.pdf      

Contacts :

Isaac Valero Ladron (+32 2 296 49 71)

Stephanie Rhomberg (+32 2 298 72 78)

Bilag I

Stor stigning i brugen af internationale kreditter

Siden 2008 har EU ETS-lovgivningen tilladt anlæg at returnere internationale emissionsreduktionskreditter, som er optjent via Kyoto-protokollens fleksible mekanismer, for at udligne deres emissioner.

I 2012 blev der brugt det højeste antal internationale kreditter nogensinde – 500 mio. – under EU ETS. Det er 26 % af det antal, der i alt blev returneret i 2012, og omfatter et rekordstort antal ERU'er.

Returneringer i form af CER3 og ERU har siden 2008 i alt opbrugt ca. 75 % af de ca. 1,4 mia. kreditkvoter, der er tilladt i handelsperioden 2008-2012.

CER'er har tegnet sig for 6,9 % af alle returneringer siden 2008. Samlet set har EU ETS været ansvarlig for brugen af 670 mio. CER'er, heraf 63 % fra projekter i Kina og 16 % fra projekter i Indien

ERU'er har tegnet sig for 3,9 % af alle returneringer siden 2008. Der er blevet brugt i alt 378 mio. ERU i EU ETS siden 2008. På baggrund af de kommende restriktioner blev der returneret 285 mio. ERU'er for emissioner i 2012, hvilket udgør mere end 14 % af det antal, der i alt blev returneret i 2012.

Returneringer i alt for fase II-emissioner i 2008-12 for anlæg

9 708 mio.

100 %

CER'er og ERU'er

1 047 mio.

10,8 %

Gratis emissionskvoter eller emissionskvoter købt på auktion

8 661 mio.

89,2 %

Returneringer i alt for fase II-emissioner i 2012 for luftfartsoperatører

83 mio.

100 %

CER'er og ERU'er

11 mio.

13,1 %

Gratis emissionskvoter eller emissionskvoter købt på auktion4

72 mio.

86,9 %

1 :

Anlæggene i Cypern og Liechtenstein har endnu ikke indberettet verificerede emissioner for 2011.

3 :

Emissionsbesparende projekter, der iværksættes via Kyoto-protokollens mekanisme for bæredygtig udvikling (CDM) og skaber kreditter, der går under navnet godkendte emissionsreduktioner (CER'er).

4 :

Omfatter 2,5 mio. flykvoter, der blev bortauktioneret i Tyskland i 2012.


Side Bar