Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

Komisja Europejska

Komunikat Prasowy

Bruksela, 15 maja 2013 r.

Pomoc państwa: Komisja warunkowo zatwierdza pomoc dla Polskich Linii Lotniczych LOT

Komisja Europejska stwierdziła, że pożyczka na ratowanie Polskich Linii Lotniczych LOT w wysokości 400 milionów złotych (100 milionów euro), udzielona przez polski rząd, była zgodna z unijnymi zasadami pomocy państwa. Komisja uznała w szczególności, że pomocy udzielono na określony czas i w ograniczonym zakresie. Komisja warunkowo zatwierdziła tę pomoc, do czasu zajęcia stanowiska odnośnie planu restrukturyzacyjnego, który Polska ma przedłożyć do dnia 20 czerwca 2013 r. (czyli w ciągu sześciu miesięcy od udzielenia pomocy).

Polska udzieliła krótkoterminowej pożyczki PLL LOT, by umożliwić spółce regulowanie zobowiązań oraz działalność operacyjną do czasu wdrożenia planu restrukturyzacyjnego.

Komisja uznała, że pomoc ta jest zgodna z jej wytycznymi w zakresie ratowania i restrukturyzacji firm w trudnej sytuacji (zob. MEMO/04/172). Uznano, że pomoc faktycznie ograniczona była do kwoty niezbędnej na podtrzymanie działalności spółki przez najbliższe 6 miesięcy. Ponadto polskie władze zobowiązały się przedłożyć plan restrukturyzacyjny mający na celu przywrócenie PLL LOT rentowności.

Kontekst

LOT jest polskim przewoźnikiem narodowym. Zatrudnia około 2 200 osób i posiada flotę 47 samolotów. W ostatnich latach firma przeżywała trudności finansowe. Od 2008 roku notuje straty i, wraz z wyczerpywaniem się dotychczasowych źródeł finansowania (np. sprzedaż mienia), zmagała się z coraz większymi problemami z płynnością finansową. W listopadzie 2012 roku Komisja uznała, że sprzedaż podmiotów zależnych LOT-u spółkom Skarbu Państwa nie stanowiła pomocy państwa (patrz IP/12/1243).

Nieopatrzona klauzulą poufności wersja tej decyzji dostępna będzie pod sygnaturą SA.35900 w Rejestrze pomocy państwa na stronie DG Competition, po ustaniu kwestii związanych z poufnością. Informacja o nowych publikacjach dotyczących pomocy państwa w internecie i w Dzienniku Urzędowym podawana jest w e-Tygodniku pomocy państwa.

Kontakt :

Antoine Colombani (+32 2 297 45 13, Twitter: @ECspokesAntoine )

Maria Madrid Pina (+32 2 295 45 30)


Side Bar