Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 15. maja 2013

Cestni promet: Evropska komisija pospešila uvedbo informacijskih storitev za voznike

Evropska komisija je danes sprejela uredbi za spodbujanje uvedbe „pametnih informacijskih storitev“, kot so takojšnja opozorila o nevarnih razmerah na cesti ter informacije za voznike tovornjakov o varnih in varovanih parkiriščih. Te storitve je mogoče zagotoviti na različne načine, na primer prek spremenljive prometne signalizacije, radia ali aplikacij za prenosne telefone.

Komisija si prizadeva, da bi bile te informacijske storitve interoperabilne in združljive po vsej Evropi ter na voljo kar največjemu številu voznikov v vseevropskem cestnem omrežju.

Podpredsednik Evropske komisije Siim Kallas, pristojen za promet, je povedal: „Pametni sistemi so že zdaj del življenja večine državljanov. S pravočasnimi in natančnimi informacijami lahko povečamo cestno varnost in učinkovitost prometa.“

Ozadje

Število smrtnih žrtev v prometnih nesrečah se je v letu 2012 zmanjšalo za 9 %. To pomeni, da so države članice ponovno na dobri poti, da dosežejo cilj prepolovitve števila smrtnih žrtev na cestah med letoma 2010 in 2020 (glej IP/13/236). Kljub temu na evropskih cestah vsak dan umre 75 ljudi.

Med najpogostejšimi vzroki nesreč so slabe vremenske razmere in spolzke ceste (15 % nesreč s smrtnim izidom v Franciji in okoli 20 % na Finskem). Razlog za nadaljnjih 15 % nesreč s smrtnim izidom v Franciji so nezaščitena območja prometnih nesreč. Nevarno parkiranje pa naj bi vsako leto povzročilo 44 smrtnih žrtev in 1 430 poškodovanih v EU.

S pametnimi informacijskimi storitvami bi se po ocenah število smrtnih žrtev v prometnih nesrečah lahko zmanjšalo za do 7 %, prav tako tudi število in resnost nesreč. Te storitve bi zmanjšale tudi zamude zaradi prometnih nesreč, izpuste CO2 in stroške popravil infrastrukture. Poleg tega bi se lahko za do 30 % skrajšal čas, ki ga vozniki tovornjakov porabijo za iskanje parkirnega mesta.

V skladu z novima uredbama uvedba teh informacijskih storitev ni obvezna. Države članice, upravljavci in izvajalci storitev, ki se bodo odločili za njihov razvoj in širjenje, pa bodo morali upoštevati zahteve iz uredb.

1. Prometne informacije o nevarnostih na cestah

Prva uredba, ki jo je danes predstavila Komisija, bo zagotovila pravočasno obveščenost vseh voznikov brez dodatnih stroškov. Vozniki bodo obveščeni o nevarnostih, kot so nezaščitena območja nesreč ali nevarne razmere na cestah. Da bi preprečili razmah nezdružljivih storitev, uredba določa osnovne funkcije in pogoje za razvoj informacijskih storitev in njihovo širjenje med vsemi vozniki. Zagotovljena informacija bo vsebovala vrsto in kraj nesreče ter po potrebi nasvet voznikom glede obvoza.

Cilj Komisije je, da se storitve prometnih informacij glede varnosti v cestnem prometu zagotovijo v celotnem vseevropskem cestnem omrežju, tudi prek meja. Zaradi različnih razmer v posameznih državah in optimizacije naložb pa bodo morale države članice same določiti, na katerih cestah bi bilo treba najprej uvesti informacijske storitve.

2. Varno parkiranje za tovornjake in komercialna vozila

Druga uredba bo izboljšala obveščenost voznikov tovornjakov o varnih in varovanih parkiriščih. Preprečila naj bi nevarno parkiranje tovornjakov na odstavnih pasovih ter voznikom pomagala upoštevati pravila o času vožnje. Zagotavlja tudi interoperabilnost in neprekinjenost informacijskih storitev v celotnem vseevropskem cestnem omrežju, tudi prek meja.

Uredba razmejuje odgovornost zadevnih javnih in zasebnih upravljavcev za opredelitev usklajenih in standardiziranih pravil za zbiranje, izmenjavo in širjenje informacij.

Informacije bodo sporočene prek pametnih telefonov ali spremenljive prometne signalizacije. Vsebovale bodo opis parkirišč, raven varnosti in varovanja ter njihovo opremljenost. Države članice bodo izbrale „prednostna območja za parkiranje tovornjakov“; v primeru pomanjkanja parkirnih mest na enem parkirišču bodo zagotovljene informacije o drugih nezasedenih parkiriščih na istem območju.

Naslednji koraki

Uredbi sta bili v okviru postopka delegiranih aktov predloženi Evropskemu parlamentu in Svetu. Komisija upa, da ju bo lahko objavila do konca junija.

Vozniki lahko pričakujejo, da se bodo storitve začele izvajati po objavi novih uredb.

Več informacij

http://ec.europa.eu/transport/themes/its/index_en.htm

MEMO/13/436

Kontakti:

Helen Kearns (+32 22987638)

Dale Kidd (+32 22957461)


Side Bar