Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

Brusel 15. mája 2013

Cestná doprava: Komisia zrýchľuje zavádzanie informačných služieb pre motoristov

Európska komisia dnes prijala dve nariadenia na podporu zavádzania „inteligentných informačných služieb“, napr. varovaní pred nebezpečnými podmienkami na cestách v reálnom čase a informácií o bezpečných a chránených parkovacích miestach pre vodičov nákladných vozidiel. Môžu sa poskytovať rôznymi prostriedkami, napr. premennými dopravnými značkami a aplikáciami pre rádiá a mobilné telefóny.

Komisia chce dosiahnuť interoperabilitu a kompatibilnosť týchto informačných služieb v celej Európe a ich sprístupnenie čo najväčšiemu počtu vodičov v rámci transeurópskej cestnej siete.

Podpredseda Európskej komisie Siim Kallas, ktorý zodpovedá za oblasť dopravy, uviedol: „Inteligentné systémy sa už stali súčasťou každodenného života väčšiny občanov. Včasné a presné informácie nám môžu pomôcť zvýšiť bezpečnosť a ochranu cestnej premávky, ako aj efektívnosť dopravy.“

Súvislosti

Počet úmrtí na cestách sa v roku 2012 znížil o 9 %. To znamená, že členské štáty sú znovu na správnej ceste k dosiahnutiu cieľa znížiť počet úmrtí na cestách v období rokov 2010 až 2020 na polovicu (IP/13/236). Na európskych cestách však ešte stále každý deň zomiera 75 ľudí.

Medzi najčastejšie príčiny nehôd patrí zlé počasie a klzké cesty (15 % smrteľných úrazov vo Francúzsku a približne 20 % vo Fínsku). Ďalších 15 % smrteľných úrazov vo Francúzsku sa pripisuje nechráneným oblastiam nehôd. Každoročne je nebezpečné parkovanie v EÚ podľa odhadov príčinou 44 úmrtí a 1 430 zranení.

Z odhadov vyplýva, že inteligentnými informačnými službami by sa počet úmrtí na cestách mohol znížiť až o 7 % a takisto by sa mohol znížiť počet a závažnosť nehôd. Inteligentnými informačnými službami sa znížia aj oneskorenia spôsobené dopravnými nehodami, emisie CO2 a náklady na opravu infraštruktúry. Okrem toho môžu až o 30 % skrátiť čas, ktorý vodiči nákladných vozidiel venujú hľadaniu parkovacích miest.

Podľa nových nariadení nie je zavedenie informačných služieb povinné. Keď však budú členské štáty, prevádzkovatelia a poskytovatelia služieb chcieť takéto služby vytvoriť a zaviesť, budú musieť spĺňať požiadavky týchto nariadení.

1. Dopravné informácie o blížiacich sa nebezpečných situáciách na cestách

Prvým nariadením, ktoré dnes Komisia prijala, sa zabezpečí, aby všetci vodiči dostali včasné informácie bez dodatočných nákladov. Budú varovaní pred blížiacim sa nebezpečenstvom, napr. pred nechráneným miestom nehody alebo nebezpečnými podmienkami na cestách. V záujme zabránenia rozrastaniu nekompatibilných služieb sa v nariadení stanovujú základné funkcie a podmienky vytvorenia a sprístupnenia informačných služieb pre všetkých vodičov. Poskytované informácie budú zahŕňať druh a miesto nehody, ako aj prípadné dopravné pokyny.

Cieľom Komisie je, aby dopravné informačné služby súvisiace s bezpečnosťou cestnej premávky fungovali v rámci celej transeurópskej cestnej siete, ako aj v cezhraničnom meradle. S cieľom zohľadniť rôzne situácie v jednotlivých štátoch a optimalizovať investície budú členské štáty musieť určiť, na ktorých cestách by sa informačné služby mali zavádzať najskôr.

2. Bezpečné parkovanie nákladných a úžitkových vozidiel

Druhým nariadením sa zlepší informovanie vodičov nákladných vozidiel o bezpečných a chránených parkovacích miestach. Zámerom je zabrániť nebezpečnému parkovaniu nákladných vozidiel na spevnených krajniciach a pomôcť vodičom s regulovaním času jazdy. Nariadenie takisto zaručuje interoperabilitu a kontinuitu informačných služieb v rámci transeurópskej cestnej siete, ako aj v cezhraničnom meradle.

V nariadení sa určuje miera zodpovednosti zúčastnených verejných a súkromných prevádzkovateľov s cieľom stanoviť harmonizované a štandardizované pravidlá zberu, výmeny a šírenia informácií.

Informácie sa budú poskytovať prostredníctvom smartfónov alebo premenných dopravných značiek a budú obsahovať opis parkovísk, úroveň ich bezpečnosti a ochrany, ako aj vybavenia. Členské štáty vyberú „prioritné zóny parkovania nákladných vozidiel“, v ktorých pri nedostatku miesta na jednom parkovisku budú k dispozícii informácie o iných nevyužitých parkovacích kapacitách v tej istej zóne.

Ďalšie kroky

Nariadenia boli predložené Európskemu parlamentu a Rade v rámci postupu „delegovaných aktov“. Komisia dúfa, že ich bude môcť uverejniť do konca júna.

Vodiči môžu očakávať zavádzanie týchto služieb kedykoľvek po uverejnení nových nariadení.

Viac informácií

http://ec.europa.eu/transport/themes/its/index_en.htm

MEMO/13/436

Kontaktné osoby:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)


Side Bar