Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 15 mei 2013

Wegvervoer: Commissie versnelt de uitrol van informatiediensten voor automobilisten

De Europese Commissie heeft vandaag twee verordeningen vastgesteld om de uitrol van 'intelligente informatiediensten' te versnellen. Bestuurders worden binnenkort gewaarschuwd voor gevaarlijke verkeersomstandigheden en krijgen informatie over veilige en beveiligde parkeerplaatsen voor vrachtwagens. Deze informatie wordt met diverse middelen verstrekt, zoals dynamische verkeerssignalisatie en toepassingen voor radio en mobiele telefoons.

De Commissie wil dat deze informatiediensten in heel Europa interoperabel en compatibel zijn, en op het trans-Europese wegennet voor zoveel mogelijk bestuurders beschikbaar zijn .

"Slimme systemen maken al deel uit van het dagelijkse leven van de meeste burgers. Tijdige en nauwkeurige informatie dragen bij tot een betere verkeersveiligheid en efficiënter vervoer vervoer te verbeteren", aldus Siim Kallas, vicevoorzitter van de Commissie en commissaris voor vervoer.

Context

In 2012 is het aantal dodelijke verkeersslachtoffers met 9 % gedaald. De lidstaten zijn dus weer op goede weg om hun doel te bereiken, namelijk een halvering van het aantal verkeersdoden tussen 2010 en 2020 (zie IP/13/236). Dit neemt echter niet weg dat dagelijks nog steeds 75 mensen het leven laten op de Europese wegen.

De vaakst voorkomende oorzaken van verkeersongevallen zijn slecht weer en gladde wegen (15 % van alle dodelijke ongevallen in Frankrijk en 20 % in Finland). Nog eens 15 % van alle dodelijke ongevallen in Frankrijk is te wijten aan onbeveiligde ongevallocaties. Gevaarlijk parkeren veroorzaakt naar schatting 44 doden en 1 430 gewonden per jaar in de EU.

Geschat wordt dat intelligente informatiediensten het aantal verkeersdoden met minstens 7 % kunnen doen dalen. Ze zouden ook een gunstige invloed hebben op het aantal en de ernst van de ongevallen. Voorts zullen de vertragingen ten gevolge van verkeersongevallen afnemen en zullen de CO2-emissies en de kosten voor het herstellen van de infrastructuur dalen. Bovendien kunnen dergelijke diensten ervoor zorgen dat vrachtwagenbestuurders tot 30 % minder tijd verliezen bij het zoeken naar een parkeerplaats.

De nieuwe verordeningen stellen de uitrol van informatiediensten niet verplicht. Als en wanneer lidstaten, operatoren en dienstverleners dergelijke diensten willen ontwikkelen en toepassen, moeten ze echter wel voldoen aan de eisen van de verordeningen.

1. Verkeersinformatie over gevaar verderop de route

De eerste verordening die de Commissie vandaag heeft vastgesteld, zorgt ervoor dat alle bestuurders tijdig informatie ontvangen zonder extra kosten. Ze worden gewaarschuwd voor gevaar verderop de route, zoals een onbeveiligde ongevallocatie of gevaarlijke verkeersomstandigheden. Om een wildgroei van niet-compatibele diensten te voorkomen, is in de verordening bepaald welke kernfuncties de informatiediensten moeten hebben en onder welke voorwaarden ze moeten worden ontwikkeld en ter beschikking gesteld van alle bestuurders. De informatie die wordt verstrekt, heeft onder meer betrekking op het type en de locatie van het ongeval en, indien nodig, wordt rijadvies verstrekt.

Het doel van de Commissie is ervoor te zorgen dat de verkeersinformatiedienst op het hele trans-Europese wegennet informatie verstrekt die relevant is voor de verkeersveiligheid, ook over de grenzen heen. Aangezien de situatie niet in alle lidstaten hetzelfde is, moeten de lidstaten - om de investeringen optimaal te benutten - bepalen op welke wegen de informatiediensten eerst worden ingevoerd.

2. Veilige parkeerterreinen voor vrachtwagens en bedrijfsvoertuigen

De tweede verordening zorgt ervoor dat vrachtwagenbestuurders betere informatie krijgen over veilige en beveiligde parkeerplaatsen. De Commissie hoopt op die manier gevaarlijk parkeren op de pechstrook te voorkomen en de bestuurders te helpen bij het naleven van de verordening inzake rijtijden. Deze verordening garandeert ook de interoperabiliteit en continuïteit van de informatiediensten op het trans-Europese weggenet, ook over de grenzen heen.

Om geharmoniseerde en gestandaardiseerde regels voor het verzamelen, uitwisselen en verspreiden van informatie vast te stellen, is in de verordening bepaald hoe de verantwoordelijkheden verdeeld zijn tussen publieke en private operatoren.

De informatie wordt verstrekt via smartphones of dynamische verkeerssignalisatie en bevat de beschrijving van de parkeerterreinen, het niveau van beveiliging en veiligheid en het aanwezige comfort. De lidstaten zullen prioritaire parkeerzones voor vrachtwagens vaststellen: als er plaatstekort is op een parkeerterrein, wordt informatie verstrekt over vrije parkeerplaatsen op andere terreinen in dezelfde zone.

Volgende stappen

De verordeningen zijn bij het Europees Parlement en de Raad ingediend volgens de procedure voor 'gedelegeerde handelingen'. De Commissie hoopt ze tegen eind juni te kunnen publiceren.

Na de publicatie van de nieuwe verordeningen zullen de bestuurders in de praktijk binnen afzienbare tijd kennis kunnen maken met deze nieuwe diensten.

Nadere informatie

http://ec.europa.eu/transport/themes/its/index_en.htm

MEMO/13/436

Contact:

Helen Kearns (+32 22987638)

Dale Kidd (+32 22957461)


Side Bar