Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2013. gada 15. maijā

Autotransports ‑ Komisija paātrina transportlīdzekļu vadītājiem paredzētas informācijas pakalpojumu ieviešanu

Šodien Eiropas Komisija pieņēma divas regulas, lai veicinātu "gudro informācijas pakalpojumu" ieviešanu, piemēram, brīdinājumus par bīstamiem ceļa apstākļiem un informāciju kravas transportlīdzekļu šoferiem par drošām un aizsargātām stāvvietām. To var nodrošināt, izmantojot dažādus līdzekļus, piemēram, maināmas informācijas ceļazīmes, radio un mobilo tālruņu lietotnes.

Komisijas vēlas, lai šie pakalpojumi būtu savietojami un saderīgi visā Eiropā un būtu pieejami pēc iespējas lielam skaitam transportlīdzekļu vadītāju Eiropas ceļu tīklā.

Komisijas priekšsēdētāja vietnieks, atbildīgais transporta politikas jautājumos Sīms Kallas paziņoja: "Viedās sistēmas jau ir vairuma iedzīvotāju ikdienas dzīves sastāvdaļa. Savlaicīga un precīza informācija var mums palīdzēt uzlabot ceļu satiksmes drošumu un drošību, kā arī pārvadājumu efektivitāti."

Vispārīga informācija

Ceļu satiksmes negadījumos bojā gājušo skaits 2010. gadā samazinājies par 9 %, kas nozīmē to, ka dalībvalstis atkal ir ceļā uz mērķi laikposmā no 2010. gada līdz 2020. gadam uz pusi samazināt ceļu satiksmes negadījumos bojā gājušo skaitu (skat. IP/13/236). Tomēr uz Eiropas ceļiem joprojām ik dienas iet bojā 75 cilvēki.

Visbiežāk ceļu negadījumus izraisa slikti laika apstākļi un slideni ceļi (15 % ceļu satiksmes negadījumos bojā gājušo Francijā un aptuveni 20 % Somijā). Francijā vēl 15 % ceļu satiksmes negadījumu, kuros ir bojā gājušie, izraisa nenorobežotas negadījumu vietas. Bīstamas stāvvietas katru gadu ES izraisa 44 nāves gadījumus un 1430 traumu gadījumus.

Aplēses liecina, ka gudri informēšanas pakalpojumi varētu par gandrīz 7 % samazināt ceļu satiksmes negadījumos bojā gājušo un smago negadījumu skaitu. Tie varētu samazināt arī ceļu satiksmes negadījumu izraisītos kavējumus, CO2 emisiju un infrastruktūras remontdarbu izmaksas. Turklāt tie var pat līdz 30 % samazināt arī laiku, ko kravas automobiļu vadītāji tērē, meklējot stāvvietas.

Jaunajās regulās nav noteikts, ka informācijas pakalpojumu ieviešana ir obligāta. Tomēr, ja dalībvalstis, uzņēmēji un pakalpojumu sniedzēji vēlēsies attīstīt un ieviest šādus pakalpojumus, viņiem nāksies nodrošināt atbilstību regulu prasībām.

1. Informācija par iespējamiem riskiem uz ceļiem

Pirmā regula, ar kuru šodien Komisija nāca klajā, nodrošinās, lai visi autotransporta vadītāji laikus bez papildu samaksas saņemtu informāciju. Viņi tiks informēti par iespējamajiem riskiem, piemēram, nenorobežotu negadījuma vietu vai bīstamiem apstākļiem uz ceļa. Lai novērstu nesaderīgu pakalpojumu izplatību, regulā noteiktas pamatfunkcijas un noteikumi, kas jāievēro, attīstot informācijas pakalpojumus un tos nododot visu transportlīdzekļu vadītāju rīcībā. Sniegtajā informācijā tiks iekļautas ziņas par ceļu satiksmes negadījuma veidu un vietu, kā arī, ja nepieciešams, padomi transportlīdzekļu vadītājiem.

Komisijas mērķis ir nodrošināt tādus pakalpojumus par transporta kustību, kas saistīti ar ceļu satiksmes drošību un kas ieviešami visā Eiropas ceļu tīklā, tostarp arī pārrobežu teritorijās. Tomēr, lai ņemtu vērā dažādās situācijas dalībvalstīs un optimizētu investīcijas, dalībvalstīm būs jānosaka, uz kuriem ceļiem šie informācijas pakalpojumi jāievieš vispirms.

2. Drošas stāvvietas kravu un komerciālajiem transportlīdzekļiem

Ar otro regulu tiks uzlabota kravas transportlīdzekļu vadītājiem domātā informācija par drošām un aizsargātām stāvvietām. Tās mērķis ir novērst kravu transportlīdzekļu bīstamu novietošanu blakus joslās, kuras paredzētas ārkārtas situācijām, un palīdzēt transportlīdzekļu vadītājiem ievērot Transportlīdzekļu vadīšanas laika regulas noteikumus. Ar šo regulu nodrošina arī informācijas pakalpojumu mijiedarbību un nepārtrauktību visā Eiropas ceļu tīklā, tostarp arī pārrobežu teritorijās.

Regulā noteikta atbildības daļa, kas jāuzņemas iesaistītajiem privātā un publiskā sektora dalībniekiem, lai varētu ieviest saskaņotus un standartizētus noteikumus saistībā ar informācijas vākšanu, izmantošanu un izplatīšanu.

Informācija tiks sniegta, izmantojot viedtālruņus vai maināmās ceļazīmes, tajā tiks iekļauts stāvvietu apraksts, drošuma un aizsargātības līmenis, kā arī informācija par aprīkojumu transportlīdzekļu vadītāju ērtībām. Dalībvalstis izvēlēsies prioritārās teritorijas kravas transportlīdzekļu stāvēšanai ‑ ja nav vietu vienā stāvvietā, tiks sniegta informācija par citu stāvvietu, kur visas vietas nav aizņemtas.

Turpmākie pasākumi

Regulas tika iesniegtas Eiropas Parlamentam un Padomei, piemērojot deleģēto aktu procedūru. Komisija pauž cerību, ka tā jūnija beigās varēs šīs regulas publicēt.

Transportlīdzekļu vadītāji var sagaidīt, ka šie pakalpojumi tiks ieviesti, tiklīdz abas jaunās regulas būs publicētas.

Papildu informācija

http://ec.europa.eu/transport/themes/its/index_en.htm

MEMO/13/436

Kontaktpersonas:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)


Side Bar