Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

Briuselis, 2013 m. gegužės 15 d.

Kelių transportas. Komisija spartina vairuotojų informavimo paslaugų diegimą

Šiandien Europos Komisija priėmė du reglamentus, kuriais skatinama diegti pažangias informacijos paslaugas, tokias kaip įspėjimai tikruoju laiku apie pavojingas sąlygas kelyje ir informacija apie saugias stovėjimo vietas sunkvežimių vairuotojams. Informacija galės būti teikiama įvairiomis priemonėmis: kintamos informacijos kelio ženklais, radijo bangomis ir mobiliųjų telefonų programomis.

Komisija nori, kad tos informavimo paslaugos būtų sąveikios ir suderinamos visoje Europoje, taip pat kad jomis galėtų pasinaudoti kuo daugiau vairuotųjų transeuropiniame kelių tinkle.

Už transportą atsakingas Komisijos pirmininko pavaduotojas Siimas Kallasas sakė: „Pažangiosios sistemos jau tapo daugumos piliečių kasdienybės dalimi. Tiksli laiku pateikiama informacija gali mums padėti padidinti kelių saugą ir saugumą, taip pat transporto efektyvumą.“

Kontekstas

2012 m. žūčių keliuose sumažėjo 9 proc. Tai reiškia, kad valstybės narės artėja prie tikslo nuo 2010 m. iki 2020 m. perpus sumažinti žūstančiųjų keliuose skaičių (žr. IP/13/236). Tačiau iki šiol Europos keliuose kasdien žūva 75 žmonės.

Dažniausios avarijų priežastys yra prastas oras ir slidūs keliai. Pavyzdžiui, Prancūzijoje tai lemia 15 proc. žūčių, o Suomijoje – 20 proc. Dar 15 proc. mirtinų avarijų Prancūzijoje siejamos su neapsaugotomis avarijų vietomis. Skaičiuojama, kad dėl pavojingai pastatytų transporto priemonių ES kasmet žūva 44 žmonės ir 1 430 sužeidžiama.

Prognozuojama, kad įdiegus pažangias informavimo sistemas žūstančiųjų keliuose skaičius galėtų sumažėti beveik 7 proc. Sumažėtų ir avarijų skaičius bei sunkumo laipsnis, avarijų nulemtas vėlavimas, išmetamo CO2 kiekis ir infrastruktūros taisymo išlaidos. Be to, įdiegus tokias sistemas, laikas, kurį sunkvežimių vairuotojai praleidžia ieškodami stovėjimo vietų, gali sutrumpėti beveik 30 proc.

Pagal naujuosius reglamentus informavimo paslaugų diegimas nebus privalomas. Tačiau jei valstybės narės, veiklos vykdytojai ir paslaugų teikėjai norėtų plėtoti ir diegti tokias paslaugas, jie turėtų paisyti reglamentų reikalavimų.

1. Eismo informacija apie pavojus kelyje

Pirmuoju šiandien Komisijos priimtu reglamentu bus užtikrinta, kad visi vairuotojai laiku gautų nemokamą informaciją. Jie bus įspėjami apie priekyje esančius pavojus, tokius kaip neapsaugotos avarijų vietos arba pavojingos kelio sąlygos. Siekiant, kad nebūtų sukurta daug nesuderinamų paslaugų, reglamente nustatomos pagrindinės funkcijos ir sąlygos, kuriomis informavimo paslaugos bus plėtojamos ir teikiamos visiems vairuotojams. Teikiant informaciją bus nurodomas avarijos tipas ir vieta, o prireikus – ir nurodymai vairuotojui.

Komisija siekia, kad su eismo sauga susijusios eismo informacijos paslaugos būtų teikiamos visame transeuropiniame kelių tinkle, įskaitant kai kertamos valstybių sienos. Tačiau atsižvelgdamos į skirtingas nacionalines sąlygas ir tinkamiausius investicinius sprendimus valstybės narės turės nustatyti, kuriuose keliuose informavimo paslaugos bus diegiamos pirmiausia.

2. Saugios stovėjimo aikštelės sunkvežimiams ir komercinėms transporto priemonėms

Antruoju reglamentu bus pagerintas sunkvežimių vairuotojų informavimas apie saugias stovėjimo vietas. Juo siekiama, kad sunkvežimiai nebūtų pavojingai statomi kelkraštyje ir kad vairuotojams būtų lengviau laikytis vairavimo trukmės taisyklių. Reglamentu užtikrinamas informacijos paslaugų sąveikumas ir tęstinumas visame transeuropiniame kelių tinkle, taip pat ir kertant valstybių sienas.

Norint nustatyti suderintas ir standartizuotas informacijos rinkimo, dalijimosi ja ir jos sklaidos taisykles reglamente apibrėžiama, už ką atsakingi su šiais procesais susiję viešieji ir privatūs veiklos vykdytojai.

Informacija bus teikiama per išmaniuosius telefonus arba kintamos informacijos kelio ženklus. Bus nurodomas stovėjimo aikštelių aprašas, saugumo ir saugos lygis, patogumai. Valstybės narės nustatys prioritetines sunkvežimių stovėjimo aikštelių zonas. Kai vienoje stovėjimo aikštelėje vietų trūks, informacija bus teikiama apie neužimtas stovėjimo vietas kitose zonos aikštelėse.

Tolesni veiksmai

Reglamentai yra pateikti Europos Parlamentui ir Tarybai pagal deleguotųjų aktų procedūrą. Komisija tikisi paskelbti juos iki birželio pabaigos.

Vairuotojai gali tikėtis tų paslaugų įgyvendinimo bet kuriuo metu po naujųjų reglamentų paskelbimo.

Daugiau informacijos

http://ec.europa.eu/transport/themes/its/index_en.htm

MEMO/13/436

Asmenys ryšiams:

Helen Kearns, tel. +32 2 298 76 38

Dale Kidd, tel. +32 2 295 74 61


Side Bar