Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 15. mai 2013

Maanteetransport: komisjon kiirendab mootorsõidukijuhtide teabeteenuste kasutuselevõttu

Euroopa Komisjon võttis täna vastu kaks määrust, et edendada selliste intelligentsete teabeteenuste kasutuselevõttu nagu reaalajaline hoiatus eesootavate ohtlike teeolude kohta ning teave veoautojuhtidele ohutute ja turvaliste parkimiskohtade kohta. Neid teabeteenuseid saab osutada eri vahendite abil, nt kasutades muutuva teabega liiklusmärke, raadio- ja mobiiltelefonirakendusi.

Komisjon soovib, et teabeteenused oleksid koostalitlusvõimelised ja ühilduvad kogu Euroopas ning kättesaadavad võimalikult paljudele sõidukijuhtidele üleeuroopalises teedevõrgus.

Transpordiküsimuste eest vastutav Euroopa Komisjoni asepresident Siim Kallas märkis: „Nutikad süsteemid juba on osa enamiku kodanike igapäevaelust. Õigeaegne ja täpne teave aitab suurendada liiklusohutust ja turvalisust, samuti transpordi tõhusust.”

Taust

Liiklussurmade arv vähenes 2012. aastal 9% võrra, mis tähendab, et liikmesriigid liiguvad eesmärgi suunas vähendada poole võrra liiklusõnnetustes hukkunute arvu ajavahemikul 2010–2020 (vt IP/13/236). Ikka veel saab Euroopa teedel iga päev surma 75 inimest.

Kõige sagedasemad õnnetuste põhjused on halb ilm ja libedad teed (surmaga lõppevate õnnetuste osakaal Prantsusmaal 15% ja Soomes umbes 20%). Lisaks on 15% surmaga lõppevate õnnetuste põhjuseks Prantsusmaal eraldamata õnnetuspiirkonnad. Hinnanguliselt hukkub ohtliku parkimise tagajärjel ELis aastas 44 inimest ja 1430 saab vigastada.

Hinnangulised näitajad osutavad, et intelligentsete teabeteenuste abil saaks vähendada liiklusõnnetustes hukkunute arvu kuni 7% ning ka õnnetusjuhtumite arvu ja raskust. Need teenused aitavad ka vähendada liiklusõnnetustest tingitud viivitusi, CO2-heidet ja taristu parandamise kulusid. Lisaks sellele võimaldavad intelligentsed teabeteenused veokijuhtidel lühendada parkimiskohtade otsimisele kuluvat aega kuni 30%.

Uute määrustega ei tehta teabeteenuste kasutuselevõttu kohustuslikuks. Kui aga liikmesriigid, ettevõtjad ja teenuseosutajad soovivad töötada sellised teenused välja ja võtta need kasutusele, peavad nad täitma määruste nõuded.

1. Liiklusteave teel olevate ohtude kohta

Komisjoni täna esitatud esimese määrusega tagatakse, et kõik sõidukijuhid saavad õigeaegset teavet ilma lisakuludeta. Nad saavad hoiatusi eesootavate ohtude kohta, näiteks teavet eraldamata õnnetuskohtade või ohtlike teeolude kohta. Kokkusobimatute teenuste leviku ärahoidmiseks kehtestatakse määrusega peamised funktsioonid ja tingimused, millest lähtutakse teabeteenuste väljatöötamisel ja kõigile sõidukijuhtidele kättesaadavaks tegemisel. Esitatav teave hõlmab intsidendi liiki ja asukohta ning vajaduse korral sõitmisnõuandeid.

Komisjoni eesmärk on, et liiklusohutusalased teabeteenused oleksid kättesaadavad kogu üleeuroopalises teedevõrgus, sealhulgas piiriüleselt. Selleks et kajastada eri liikmesriikide olukorda ja optimeerida investeeringuid, peavad liikmesriigid kindlaks tegema teed, millel teabeteenused tuleks kasutusele võtta esimesena.

2. Ohutud parkimiskohad veoautode ja tarbesõidukite jaoks

Teise määrusega parandatakse veokijuhtidele ohutute ja turvaliste parkimiskohtade kohta antavat teavet. Selle eesmärk on hoida ära veokite ohtlik parkimine teepeenral ning aidata veokijuhtidel järgida sõiduajanõudeid. Ühtlasi tagatakse määrusega teabeteenuste koostalitlusvõime ja pidevus kogu üleeuroopalises teedevõrgus, kaasa arvatud piiriüleselt.

Määrusega on kindlaks määratud vastutuse jagamine kaasatud avaliku ja erasektori ettevõtjate vahel, et kehtestada ühtlustatud ja standarditud eeskirjad teabe kogumiseks, jagamiseks ja levitamiseks.

Teabe andmiseks kasutatakse nutitelefone või muutuva teabega liiklusmärke ning see sisaldab parklate, nende turvalisuse ja ohutuse ning vahendite kirjeldust. Liikmesriigid valivad välja veoautode prioriteetsed parkimistsoonid. Kui ühes parkimisalas on kohti vähe, antakse teavet sama tsooni teiste vabade parkimiskohtade kohta.

Edasised sammud

Nimetatud määrused on esitatud Euroopa Parlamendile ja nõukogule delegeeritud õigusaktide menetluse raames. Komisjon loodab avaldada need juuni lõpuks.

Sõidukijuhid võivad arvestada sellega, et need teenused rakendatakse mis tahes ajal pärast uute määruste avaldamist.

Lisateave

http://ec.europa.eu/transport/themes/its/index_en.htm

MEMO/13/436

Kontaktisikud:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)


Side Bar