Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 15 май 2013 г.

Автомобилен транспорт: Комисията ускорява въвеждането на информационни услуги за автомобилисти

Днес Европейската комисия прие два регламента за насърчаване на внедряването на „интелигентни информационни услуги“, като например предупреждения в реално време за опасни условия на пътя и информация за сигурни и безопасни места за паркиране за шофьорите на камиони. Те могат да се предоставят по различни начини — чрез променящи се пътни знаци, по радиото и чрез приложения за мобилни телефони.

Комисията иска тези информационни услуги да бъдат оперативно съвместими в цяла Европа и достъпни за възможно най-голям брой шофьори по трансевропейската пътна мрежа.

Заместник-председателят на Комисията Сийм Калас, отговарящ за транспорта, заяви: „Интелигентните системи вече са част от ежедневието на повечето граждани. Навременната и точна информация може да ни помогне да подобрим безопасността и сигурността по пътищата, както и ефективността на транспорта.“

Контекст

Броят на загиналите при пътнотранспортни произшествия е намалял с 9 % през 2012 г. Това означава, че държавите от ЕС са на път да изпълнят целта за намаляване наполовина на смъртните случаи на пътя между 2010 и 2020 г. (вижте IP/13/236). Въпреки това по пътищата в Европа всеки ден загиват 75 души.

Сред най-честите причини за произшествия са лошото време и хлъзгавите пътища (15 % от смъртните случаи във Франция и около 20 % от тези във Финландия). Други 15 % от смъртните случаи във Франция се дължат на незащитени рискови зони. По изчисления опасното паркиране причинява 44 смъртни случая и 1430 травми в ЕС всяка година.

Изчисленията сочат, че интелигентните информационни услуги могат да намалят броя на загиналите при пътнотранспортни произшествия с близо 7 %, както и броя и степента на травмите. Тези услуги могат също да намалят забавянията, причинени от пътни произшествия, емисиите на CO2 и разходите за ремонт на инфраструктурата. Освен това те могат да ограничат времето, което шофьорите на камиони прекарват в търсене на места за паркиране, с почти 30 %.

Новите регламенти не правят въвеждането на информационни услуги задължително. Въпреки това, ако държавите от ЕС, операторите и доставчиците на услуги искат да разработят и пуснат в действие такива услуги, те ще трябва да спазват изискванията на регламентите.

1. Информация за движението и рисковете по пътя

Първият регламент, приет от Комисията днес, ще гарантира, че всички водачи на МПС ще получават навременна информация без допълнително заплащане. Те ще бъдат предупреждавани за рисковете напред по пътя, като например за неозначено място на злополука или за опасни пътни условия. За да се предотврати появата на множество несъвместими услуги, в регламента са посочени основните функции и условия, при които информационните услуги трябва да се разработват и предоставят на шофьорите. Предоставяните сведения ще включват вида и мястото на злополуката, както и съвети за шофиране, ако това е необходимо.

Целта на Комисията е услугата за безопасността на движението по пътищата да е достъпна по цялата трансевропейска пътна мрежа, включително при пресичане на границите. Въпреки това с оглед на ситуацията в различните страни и с цел оптимизиране на инвестициите държавите от ЕС ще трябва да определят на кои пътища информационните услуги да се въведат най-напред.

2. Безопасно паркиране за камиони и търговски превозни средства

Вторият регламент има за цел да се подобри информацията за шофьорите на тежкотоварни автомобили във връзка с безопасните и сигурните места за паркиране. Целта е да се предотврати опасното паркиране на камиони в аварийната лента и да се помогне на шофьорите да спазват правилата за продължителността на кормуване. С регламента се гарантира оперативната съвместимост и непрекъснатостта на информационните услуги в рамките на трансевропейската пътна мрежа, включително при пресичане на границите.

В регламента се определят отговорностите на участващите публични и частни оператори, за да се установят хармонизирани и стандартизирани правила за събирането, обмена и разпространението на информация.

Информацията ще се предоставя чрез смартфони или променящи се пътни знаци и ще съдържа описание на зоните за паркиране, равнището на сигурност и безопасност и наличните удобства. Държавите от ЕС ще определят „приоритетни места за паркиране на камиони“, когато в даден паркинг няма достатъчно места и ще предоставят информация за незаетите места за паркиране в същата зона.

Какво предстои?

Регламентите бяха изпратени до Европейския парламент и до Съвета по процедурата за делегирани актове. Комисията се надява да може да ги публикува до края на юни.

Водачите на МПС могат да очакват тези услуги да бъдат въведени по всяко време след публикуването на новите регламенти.

За повече информация:

MEMO/13/436

http://ec.europa.eu/transport/themes/its/index_en.htm

За контакти:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)


Side Bar