Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

Brusel/Cannes 15. mája 2013

Sedem skvelých filmov podporovaných programom MEDIA súťaží o Zlatú palmu

Trinásť filmov financovaných z programu Európskej únie MEDIA určeného na podporu kinematografie sa bude premietať na 66. medzinárodnom filmovom festivale v Cannes (15. – 26. mája) vrátane siedmich filmov súťažiacich o prestížnu Zaltú palmu (pozri prílohu 1). Patrí medzi ne film Le Passé (Minulosť) od Asghara Farhadiho, ktorý bol výhercom minuloročnej ceny programu Európskej únie MEDIA za najlepší nový filmový projekt. Androulla Vassiliouová, komisárka pre vzdelávanie, kultúru, viacjazyčnosť a mládež, odovzdá cenu programu EÚ MEDIA 2013 dánskemu režisérovi Thomasovi Vinterbergovi na stretnutí „Európske rendezvous“ v sobotu 19. mája (pozri IP/13/419).

„Teší ma, že európske filmy vybrané na financovanie prostredníctvom programu MEDIA opäť upútali pozornosť na filmovom festivale v Cannes. Zmyslom programu MEDIA je silný európsky filmový priemysel a kultúrna rozmanitosť. Program bude naďalej podporovať našich najnadanejších filmárov v rámci nového programu Tvorivá Európa. Naše filmy tradične zožínajú v súťaži v Cannes úspech a som si istá, že tento rok nebude výnimkou,“ uviedla Androulla Vassiliou.

Okrem siedmich filmov súťažiacich v sekcii Oficiálny výber, štyri filmy z programu MEDIA sú v sekcii Štrnásťdenník režisérov (Quinzaine des réalisateurs), jeden v sekcii Un Certain Regard a ďalší v sekcii La Semaine de la Critique, ktorá sa zameriava na objavovanie nových talentov (pozri prílohu 1). Deväť z dvanástich minulých výhercov Zlatej palmy dostali podporu z programu MEDIA vrátane minuločného výhercu Michaela Hanekeho za film Amour (Láska, pozri prílohu 2).

Súvislosti

Od roku 1991 sa prostredníctvom programu MEDIA (akronym pre „Mesures pour encourager le développement de l´industrie audiovisuelle“ – Opatrenia na podporu rozvoja audiovizuálneho odvetvia) investovalo do vývoja filmu, distribúcie, odborného vzdelávania a inovácií 1,6 mld. EUR s cieľom posilniť rozmanitosť a medzinárodnú konkurencieschopnosť európskeho filmu a audiovizuálneho odvetvia.

V rámci programu MEDIA 2007 – 2013 je na investície do tvorby európskych filmov vyčlenených 755 miliónov EUR. Približne polovica rozpočtu je pridelená distribútorom, ktorí uvádzajú do kín zahraničné filmy, 20 % prostriedkov je určených na vývoj nových filmových projektov a zvyšok je vyčlenený na podporu marketingu a odbornej prípravy. Produkčné spoločnosti vybrané na financovanie z programu MEDIA dostávajú dotácie vo výške približne 50 000 EUR.

Európske randevú v Cannes

Tohtoročné Európske randevú v Cannes sa uskutoční 19. – 20. mája. Stretnutie je hlavnou akciou združujúcou podujatia spojené s programom MEDIA a zároveň príležitosťou pre komisárku Vassiliou, aby sa stretla s filmovými odborníkmi a tvorcami politík. Komisárka prednesie na seminári prejav o podpore kultúrnej výnimočnosti, ktorý organizuje francúzsky národný filmový inštitút (CNC, Centre national du cinéma et de l'image animée) 20. mája o 10. hodine a po ktorom nasleduje diskusia Európskej komisie za okrúhlym stolom o kinematografii a iných formách umenia (10:30 – poludnie).

Tvorivá Európa – budúcnosť programu MEDIA

Rok 2014 je začiatkom novej éry programu MEDIA, keďže sa stane súčasťou programu „Tvorivá Európa“. Z nového programu sa budú naďalej poskytovať granty na podporu vývoja filmov, odbornej prípravy a distribúcie, a zároveň sa ním spustí nový pôžičkový záručný fond, ktorého cieľom bude uľahčiť kultúrnym a tvorivým sektorom prístup k financiám. V období rokov 2014 – 2020 sa predpokladá celkový rozpočet programu „Tvorivá Európa“ vo výške približne 1,3 mld. EUR, čo predstavuje nárast o takmer 9 % v porovnaní s existujúcimi programami MEDIA a Kultúra.

Ďalšie informácie

Európska komisia: program MEDIA

Medzinárodný filmový festival v Cannes

Webová stránka Androully Vassiliouovej

Sledujte Androullu Vassiliouovú na Twitteri:@VassiliouEU

Kontaktné osoby:

Dennis Abbott (+32 2 295 9258); Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 2 295 9667)

Pierre Laporte / Laurent Jourdren

+331 45 23 1414 / +336 42 82 1533 / +336 21 04 4579

info@pierre-laporte.com; Laurent@pierre-laporte.com

PRÍLOHA 1: Filmy s podporou z programu MEDIA vybrané na festival v Cannes 2013

Oficiálny výber

Názov filmu, režisér a krajina produkcie. Číselné údaje predstavujú finančné čiastky dosiaľ prijaté z programu MEDIA.

Michel Kohlhaas – Arnaud Des Pallieres (Francúzsko / Nemecko)

Podpora z programu MEDIA: 57 000 EUR

Le Passé (Minulosť) - Asghar Farhadi (Francúzsko)

Podpora z programu MEDIA: 110 000 EUR

Jeune et Jolie (Mladá a krásna) - François Ozon (Francúzsko)

Podpora z programu MEDIA: 52 000 EUR

La Grande Bellezza (Veľká krásavica) - Paolo Sorrentino (Taliansko / Francúzsko)

Podpora z programu MEDIA: 75 000 EUR

Borgman - Alex van Warmerdam (Holandsko)

Podpora z programu MEDIA: 44 000 EUR

Only God Forgives (Len Boh mi odpustí) - Nicolas Winding Refn (Dánsko)

Podpora z programu MEDIA: 60 000 EUR

Only Lovers Left AliveJim Jarmusch (Spojené kráľovstvo)

Podpora z programu MEDIA: 106 000 EUR

Istý pohľad (Un certain regard)

L'image Manquante (Chýbajúci obraz)- Rithy Panh (Francúzsko)

Podpora z programu MEDIA: 60 000 EUR

Štrnásťdenník režisérov (Quinzaine des Réalisateurs)

The Congres - Ari Folman (Izrael / Nemecko / Poľsko / Francúzsko / Luxembursko / Belgicko)

Podpora z programu MEDIA: 232 500 EUR

Henri - Yolande Moreau (Francúzsko / Belgicko)

Podpora z programu MEDIA: 110 000 EUR

Last Days on Mars - Ruairi Robinson (Spojené kráľovstvo /Írsko)

Podpora z programu MEDIA: 50 000 EUR

Tip Top -Serge Bozon (Francúzsko / Belgicko / Luxembursko)

Podpora z programu MEDIA: 90 000 EUR

Týždeň kritiky (Semaine de la Critique)

Salvo - Fabio Grassadonia a Antonio Piazza (Taliansko / Francúzsko)

Podpora z programu MEDIA: 112 000 EUR

Príloha 2: Filmy s podporou programu MEDIA, ktoré získali Zlatú palmu

2012: Amour (Láska) – Michael Haneke (Rakúsko / Francúzsko)

2009: Das Weisse Band (Biela stuha) – Michael Haneke (Rakúsko / Nemecko)

2008: Entre Les Murs (Medzi stenami) – Laurent Cantet (Francúzsko)

2007: 4 Months, 3 Weeks and 2 Days (4 mesiace, 3 týždne a 2 dni) – Christian Mungiu (Rumunsko)

2006: The Wind That Shakes The Barley (Dvíha sa vietor) – Ken Loach (Spojené kráľovstvo)

2005: L'Enfant (Dieťa) – Jean-Pierre a Luc Dardenne (Belgicko)

2002: The Pianist (Pianista) – Roman Polanski (Francúzsko / Nemecko / Poľsko / Spojené kráľovstvo)

2001: La Stanza Del Figlio (Synova izba)- Nanni Moretti (Taliansko)

2000: Dancer in the Dark (Tanečnica v tme) – Lars Von Trier (Dánsko)


Side Bar