Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 15 май 2013 г.

Център за спешно реагиране: за по-бърза и по-ефикасна реакция на ЕС при бедствия

Днес Европейската комисия открива Център за спешно реагиране, благодарение на който ЕС ще реагира по по-координиран, по-бърз и по-ефикасен начин при бедствия в Европа и света.

При все по-честите и по-сложни, за съжаление, бедствия държавите – членки на ЕС, трябва да си сътрудничат още по-тясно. Новият център за спешно реагиране на ЕС осигурява модерна платформа, която позволява координация при най-екстремни обстоятелства, дава възможност за по-ефективно справяне с предизвикателствата и по този начин спомага за защитата на нашите граждани, заяви Жозе Мануел Барозу, председател на Европейската комисия.

Опитът показва, че нито една държава в света не е напълно застрахована срещу бедствия, независимо от това колко добре е подготвена“, посочи Кристалина Георгиева, европейски комисар по въпросите на международното сътрудничество, хуманитарната помощ и реакцията при кризи. „При нарастващата честота и сложност на бедствията координираната и незабавна реакция е важна част от всички спасителни действия. Създадохме Центъра за спешно реагиране, за да може ЕС и държавите членки да реагират на многобройните природни и причинени от човека бедствия по един по-своевременен и ефикасен начин.“

Центърът ще работи 24 часа на ден 7 дни в седмицата и ще може да се справя с до три едновременни извънредни ситуации в различни часови зони. Той ще получава и анализира искания за помощ от засегнати държави и ще служи като централно звено за подпомагане на координацията на различни равнища: Комисия, държави членки, засегната държава, хуманитарни партньори и екипи на гражданска защита, работещи на място.

Центърът ще изпраща експерти за оценка и координация в засегнатите от бедствия райони, ще осигурява ранно предупреждение за предстоящи бедствия и ще улеснява транспортирането на помощи от държавите членки при сериозни извънредни ситуации. По този начин чрез европейската помощ ще се задоволяват приоритетните нужди при бедствия без ненужно и скъпоструващо дублиране на усилията.

Освен това центърът ще наблегне върху планирането и подготовката на операции на гражданската защита на ЕС в тясно сътрудничество с държавите членки. Ново законодателство, което скоро ще бъде прието, ще дава възможност на 32-те държави, участващи в Механизма за гражданска защита на ЕС, да предоставят на доброволен принцип част от своя капацитет за спешно реагиране — например специализирани самолети, тежко оборудване или спасителни екипи — в общ резерв, готов да бъде използван в много кратък срок, като част от изцяло координирана европейска реакция винаги, когато това е необходимо.

Центърът ще подкрепя също така тясното координиране между различните служби на Комисията, участващи в реакцията при извънредни ситуации, когато е необходима реакция в много сектори, и редовно ще обменя информация с кризисните центрове на основните международни партньори на ЕС.

Контекст

Центърът е новото „оперативно ядро“ на механизма на ЕС за гражданска защита. Освен това той ще играе ключова роля като координационен център за улесняване на съгласувана европейска реакция при извънредни ситуации в Европа и извън нея. Техническите аспекти на неговото създаване бяха решени от службите на Комисията, отговарящи за политиката в областта на сградния фонд, под ръководството на заместник-председателя Марош Шефчович. Те трансформираха пространство, което първоначално служеше за технически дейности, за да се избегне увеличаване на офисната площ на Комисията. Чрез поставяне на изолация бе подобрена енергийната ефективност на центъра.

Центърът е създаден като се отчита над десетгодишния опит в координирането на реакцията на ЕС при бедствия. През 2001 г. предшественикът на Центъра за спешно реагиране - Центърът за мониторинг и информация - беше създаден като основен оперативен инструмент на механизма на ЕС за гражданска защита.

Основната цел на механизма е да се улесни сътрудничеството при спасителни операции в областта на гражданската защита в случай на сериозни извънредни ситуации. Освен 27-те държави – членки на ЕС, в Механизма за гражданска защита на ЕС участват и Хърватия, бивша югославска република Македония, Исландия, Лихтенщайн и Норвегия. Участващите държави обединяват ресурси, които могат да бъдат предоставени на държави, сполетени от бедствие, и споделят най-добри практики в управлението на бедствия.

За повече информация

MEMO/13/427 Q/A: Европейският център за спешно реагиране отваря врати

Уебсайт на комисар Георгиева:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/georgieva/index_en.htm

Уебсайт на Европейската комисия, посветен на хуманитарната помощ и гражданската защита:

http://ec.europa.eu/echo/index_en.htm

За контакти:

Ирина Новакова (+32 2 295 75 17)

David Sharrock (+32 2 296 89 09)


Side Bar