Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 14 maj 2013

Klimatåtgärder: kommission sparkar igång den offentliga debatten i Syd- och Östeuropa

EU-kommissionären med ansvar för klimatfrågor, Connie Hedegaard, inleder en serie offentliga evenemang för att engagera EU:s befolkning i klimatdebatten och uppmuntra enskilda insatser för att bekämpa klimatförändringen.

Under de kommande två månaderna kommer Connie Hedegaard att hålla ett antal dialoger med allmänheten, näringslivet och myndigheterna i fem länder i Öst- och Sydeuropa. Dialogerna kommer att handla om hur man kan driva på insatserna mot klimatförändringen.

De länder som omfattas av initiativet är Portugal och Italien i Sydeuropa, och Polen, Bulgarien och Litauen i Östeuropa. Utmärkande för alla dessa länder är att allmänhetens medvetenhet om klimatförändringen ökar och att det finns en mycket större potential för utsläppsminskningar genom enskildas insatser än i andra europeiska länder. Eurobarometer-enkäter1 har visat att Polen, Bulgarien, Litauen och Italien har stor potential att höja nivån på personliga insatser för att bekämpa klimatförändringen.

– Ja, genom våra personliga val kan vi alla bidra till att bekämpa klimatförändringen. Jag vill lyssna på folk och diskutera vad var och en kan göra. Handla lokalt eller köpa energimärkta produkter, ta cykeln eller undvika onödigt energislöseri är exempel på enkla insatser. Vad är det som hindrar oss från att göra saker som vi vet är rätt? Jag ser fram emot att höra vad ni tycker i dessa dialoger, säger Connie Hedegaard.

Dialogerna ingår i kommissionens EU-övergripande informationskampanj Det gäller din värld. Och ditt klimat. Bakgrunden till kampanjen är att det finns en enorm, outnyttjad potential för att minska koldioxidutsläppen genom ändrade vanor. Forskning som genomförts på uppdrag av kommissionen visar att EU skulle kunna minska sina utsläpp med 8-9 procent till 2020 – dvs. med hälften av Polens årliga utsläpp under 2010 – om alla i EU skulle välja en sund diet och anpassa sina vanor i fråga om transporter och uppvärmning.

Sociala medier och diskussioner öga mot öga

Dialogerna kommer att utformas efter de framgångsrika debatterna Visioner för en bättre värld i London och Madrid, som inledde kampanjen. Evenemanget i London, där bland annat den brittiska ministern Edward Davey och Oscarvinnaren Colin Firth deltog, och det spanska, där Spaniens minister för miljö, livsmedel och jordbruk, Arias Cañete och den prisbelönte skådespelaren Sergio Peris Mencheta deltog, samlade hundratals enskilda personer och företrädare för det civila samhället, den akademiska världen och näringslivet för att tillsammans utarbeta en positiv, gemensam vision för ett rent, smart och konkurrenskraftigt samhälle med låga koldioxidutsläpp.

De nationella evenemangen kommer att ha olika teman, men samtliga ska kombinera en debatt mellan allmänheten, politiker och den privata sektorn med underhållande element som en modeuppvisning med ekologiskt hållbara kläder, en cykeltur, fotoutställningar med bilder som visar lyckade lågutsläppslösningar samt artistuppträdanden. Många av kampanjens över 160 partner kommer att stödja evenemangen och vara direkt delaktiga i dem.

Före varje evenemang kommer allmänheten att få chans att göra inlägg i debatten och kontakta kommissionären online via online-chat på Twitter eller Facebook.

Datum:

  • 17 maj, Warszawa (Polen): Visioner för en värld som passar dig: Att föra in den polska ekonomin på en kurs mot lägre utsläpp (Visions for a world you like: Putting the Polish Economy on a low-emission track.)

  • 22 maj, Vilnius (Litauen): Visioner för en värld som passar dig: Mindre avfall. Mindre utsläpp. Mindre kostnader. (Visions for a world you like: Reduce waste. Reduce emissions. Reduce costs.)

  • 28 maj, Sofia (Bulgarien): Visioner för en värld som passar dig: Att skapa ett samhälle med låga koldioxidutsläpp i Bulgarien (Visions for a world you like: Building a low-carbon society in Bulgaria)

  • 6 juni, Lissabon (Portugal): Visioner för en värld som passar dig: På väg mot en klimatvänlig framtid (Visions for a world you like: Moving towards a climate-friendly future)

  • 7 juni, Milano (Italien): Visioner för en värld som passar dig: Hur kan vi göra vår konsumtion mer hållbar? (Visions for a world you like: How can we make our consumption more sustainable?)

En detaljerad redogörelse för programmen och platserna för evenemangen kommer snart att finnas på http://world-you-like.europa.eu/en/events/

Bakgrundsinformation om kampanjen:

Sedan kampanjen Det gäller din värld. Och ditt klimat startade i oktober 2012 har den fått över 22 000 följare på sociala medier och över 160 officiella partner som offentliga myndigheter, icke-statliga organisationer, universitet och högskolor och företag. Kampanjen ska sprida information om befintliga kostnadseffektiva lösningar för att uppnå EU:s mål att minska växthusgasutsläppen med 80-95 % till 2050, och samtidigt uppmuntra till nya lösningar.

Ytterligare uppgifter finns på kampanjens webbplats och sociala mediekanaler på

http://world-you-like.europa.eu/sv/

https://www.facebook.com/EUClimateAction

https://twitter.com/EUClimateAction (#worldulike)

Kontaktpersoner:

Isaac Valero Ladron (+32 2 296 49 71)

Stephanie Rhomberg (+32 2 298 72 78)


Side Bar