Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

Brusel 14. mája 2013

Ochrana klímy: Komisia otvára verejnú debatu v južnej a východnej Európe

Európska komisárka pre oblasť klímy Connie Hedegaardová otvára sériu verejných podujatí s cieľom zapojiť európskych občanov do debaty o zmene klímy a podporiť snahy jednotlivcov pri boji proti tejto zmene.

Počas nasledujúcich dvoch mesiacov chce komisárka Hedegaardová diskutovať s občanmi, spoločnosťami a úradmi v piatich krajinách východnej a južnej Európy o tom, ako urýchliť boj proti zmene klímy.

Táto iniciatíva sa v južnej Európe týka Portugalska a Talianska a vo východnej Európe Poľska, Bulharska a Litvy. Charakteristické pre všetky tieto krajiny je, že záujem verejnosti o zmenu klímy narastá a jednotlivci tu majú väčšiu možnosť ovplyvniť zníženie emisií ako v iných európskych krajinách. Prieskum Eurobarometra1 ukázal, že Poľsko, Bulharsko, Litva a Taliansko majú veľký potenciál na zvýšenie úrovne zapojenia jednotlivcov do boja proti zmene klímy.

„Áno, svojim správaním môžeme všetci prispieť k boju proti zmene klímy. Chcem si vypočuť názory občanov a diskutovať o tom, čo môžeme ako jednotlivci spraviť proti zmene klímy. Môžeme si ľahko zvyknúť napríklad kupovať miestne alebo energeticky označené výrobky, jazdiť na bicykli alebo zbytočne neplytvať energiou. Čo nám bráni robiť to, čo je jednoznačne prospešné? Teším sa na vaše názory počas týchto diskusií,“ povedala Connie Hedegaardová.

Dialógy sú súčasťou celoeurópskej kampane Komisie v oblasti informovania verejnosti nazvanej Dobrá klíma pre svet, ktorý mám rád. Základnou myšlienkou kampane je rozsiahly a nevyužitý potenciál na zníženie emisií CO2 prostredníctvom zmien v správaní. Ak by sa všetci Európania začali zdravšie stravovať a upravili svoje zvyky v oblastiach ako je doprava alebo kúrenie, podľa výskumu vykonaného Komisiou by EÚ mohla do roku 2020 znížiť emisie o 8 - 9 % (čo je objem zodpovedajúci polovici ročných emisií Poľska za rok 2010).

Sociálne médiá a osobná výmena názorov

Dialógy budú založené na úspešnom modeli debát Nápady pre svet, ktorý máš rád, ktorou sa začala kampaň v Londýne a v Madride. Za účasti britského ministra Edwarda Daveyho a držiteľa Oscara Colina Firtha v Londýne, ministra životného prostredia, výživy a poľnohospodárstva Ariasa Cañeteho a oceneného herca Sergia Perisa Menchetu v Madride, sa konferencií zúčastnili stovky občanov a zástupcovia občianskej spoločnosti, akademických inštitúcii a podnikateľskej sféry s cieľom spoločne vymedziť pozitívnu víziu čistej, inteligentnej a konkurencieschopnej nízkouhlíkovej spoločnosti.

Päť pripravovaných podujatí v jednotlivých členských štátoch sa bude zaoberať odlišnými témami, ale v rámci všetkých podujatí bude diskusia medzi verejnosťou, politikmi a súkromným sektorom, pričom budú obsahovať aj zábavnú časť ako napr. módnu show oblečenia z ekologických materiálov, cyklotúru, fotografické výstavy na tému úspešných nízkouhlíkových riešení a umelecké vystúpenia. Mnohí z viac ako 160 partnerov kampane ju budú podporovať a priamo sa zúčastňovať na podujatiach.

Pred každým podujatím bude môcť širšia verejnosť prispieť do diskusie a četovať s komisárkou na Twitteri alebo Facebooku.

Dátumy:

  • 17. mája, Varšava (Poľsko) – Nápady pre svet, ktorý máš rád: Znižovanie emisií v poľskom hospodárstve.

  • 22. mája, Vilnius (Litva) – Nápady pre svet, ktorý máš rád: Znižovať odpad. Znižovať emisie. Znižovať náklady.

  • 28. mája, Sofia (Bulharsko) – Nápady pre svet, ktorý máš rád: Vytváranie nízkouhlíkovej spoločnosti v Bulharsku.

  • 6. júna, Lisabon (Portugalsko) – Nápady pre svet, ktorý máš rád: V ústrety budúcnosti šetrnejšej ku klíme.

  • 7. júna, Miláno (Taliansko) – Nápady pre svet, ktorý máš rád: Ako zabezpečiť udržateľnú spotrebu?

Všetky podrobnosti o programoch a miestach konania budú čoskoro k dispozícii na internetovej stránke http://world-you-like.europa.eu/sk/podujatia/

Základné informácie o kampani:

Kampaň Dobrá klíma pre svet, ktorý mám rád od svojho vyhlásenia v októbri 2012 pritiahla prostredníctvom sociálnych médií 22,000 záujemcov a získala 160 oficiálnych partnerov vrátane verejných orgánov, mimovládnych organizácií, akademických inštitúcií a podnikateľskej sféry. Jej cieľom je propagovať existujúce hospodárne riešenia v súlade s cieľom EÚ do roku 2050 znížiť emisie skleníkových plynov o 80 až 95 %, ako aj podporovať nové projekty.

Ďalšie informácie nájdete na webovej stránke kampane a sociálnych médiách:

http://world-you-like.europa.eu/sk/

https://www.facebook.com/EUClimateAction

https://twitter.com/EUClimateAction (#worldulike)

Kontaktné osoby:

Isaac Valero Ladron (+32 2 296 49 71)

Stephanie Rhomberg (+32 2 298 72 78)


Side Bar