Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 14 mei 2013

Klimaatactie: Commissie start publiek debat in Zuid- en Oost-Europa

Connie Hedegaard, Europees commissaris voor klimaat kondigt een aantal publieke evenementen aan om Europese burgers te betrekken bij het debat over klimaatverandering en om individuele acties te bevorderen ter bestrijding hiervan.

Gedurende de komende twee maanden zal commissaris Hedegaard het gesprek aangaan met burgers, bedrijven en autoriteiten uit vijf verschillende landen in Zuid- en Oost-Europa over hoe er sneller actie kan worden ondernomen tegen de klimaatverandering.

Landen die deel uitmaken van dit initiatief zijn Portugal en Italië in Zuid-Europa en Polen, Bulgarije en Litouwen in Oost-Europa. Wat kenmerkend is voor deze landen is de toenemende bezorgdheid van de burgers over de klimaatverandering; en de mogelijkheid om CO-uitstoot via persoonlijke inspanningen terug te dringen is er groter dan in andere Europese landen. Opiniepeilingen van de Eurobarometer1 hebben aangetoond dat Polen, Bulgarije, Litouwen en Italië grote mogelijkheden hebben om de individuele inspanningen voor de bestrijding van klimaatverandering op te drijven.

”Ja, door onze persoonlijke keuzes zijn we allemaal in staat om een bijdrage te leveren aan de strijd tegen klimaatverandering. Ik wil graag luisteren naar de burgers en met hen in gesprek gaan over hoe wij als individuen kunnen optreden tegen klimaatverandering. Lokale producten en producten met een energielabel kopen, de fiets nemen of onnodige energieverspilling vermijden zijn voorbeelden van simpele gewoonten. Wat weerhoudt ons ervan om goede ideeën in de praktijk om te zetten? Ik kijk uit naar jullie bijdrage tijdens deze gesprekken” zei Connie Hedegaard.

Deze gesprekken maken deel uit van de Europese klimaatactie "Jouw wereld. Jouw klimaat" ter bevordering van het publiek bewustzijn. De achtergrond van de klimaatactie is het enorme, nog onderbenut potentieel om CO-uitstoot door middel van gedragsverandering terug te dringen. Uit onderzoek van de Commissie blijkt dat de EU de CO-uitstoot tegen 2020 met 8 tot 9 procent kan verminderen — even veel als de helft van de totale jaarlijkse uitstoot van Polen in 2010 — wanneer alle Europeanen een gezond voedingspatroon zouden aannemen en zij hun gewoonten op het gebied van vervoer en verwarming zouden aanpassen.

Sociale media en persoonlijke gesprekken

De dialogen zijn gebaseerd op de succesvolle debatten van "Een toekomst voor jouw wereld", die de aftrap voor de klimaatactie vormden in Londen en Madrid. De conferenties tijdens het evenement in Londen, waaraan de Britse minister Davey en Oscarwinnaar Colin Firth deelnamen, en het evenement in Spanje, waaraan de Spaanse minister van Landbouw, Voedselvoorziening en Milieu Arias Cañete en de met een award bekroonde acteur Sergio Peris Mancheta deelnamen, brachten honderden inwoners en vertegenwoordigers uit het maatschappelijk middenveld, de academische wereld en het zakenleven bijeen om een positieve gemeenschappelijke visie te ontwikkelen voor een schone, slimme en concurrerende koolstofarme maatschappij.

Hoewel de vijf komende nationale evenementen qua thema zullen variëren, vormen zij een combinatie van een debat tussen het publiek, de politici en de particuliere sector en entertainende elementen zoals een modeshow voor duurzame kleding, een fietstocht, fototentoonstellingen van koolstofarme succesverhalen en artistieke optredens. Een groot deel van de meer dan 160 actiepartners zal de evenementen steunen en is rechtstreeks hierbij betrokken.

Voorafgaand aan elk evenement zal het grote publiek de kans krijgen om een bijdrage aan het debat te leveren en contact te onderhouden met de commissaris via chatgesprekken op Twitter en Facebook.

Data

  • 17 mei, Warschau (Polen) - Een toekomst voor jouw wereld: de Poolse economie op een koolstofarm spoor zetten

  • 22 mei, Vilnius (Litouwen) - Een toekomst voor jouw wereld: afval verminderen. CO-uitstoot verminderen. Kosten verminderen.

  • 28 mei, Sofia (Bulgarije) - Een toekomst voor jouw wereld: het opbouwen van een koolstofarme maatschappij in Bulgarije.

  • 6 juni, Lissabon (Portugal) - Een toekomst voor jouw wereld: op weg naar een milieuvriendelijk klimaat

  • 7 juni, Milaan (Italië) - Een toekomst voor jouw wereld: Hoe zorgen we voor een duurzamer consumptiepatroon?

Verdere details over de programma’s en bijeenkomsten zullen binnenkort beschikbaar worden gesteld op de volgende website: http://world-you-like.europa.eu/nl/events/

Achtergrondinformatie over de klimaatactie

Sinds de start in oktober 2012 heeft de klimaatactie "Jouw wereld. Jouw klimaat" meer dan 22 000 volgers via sociale media getrokken en meer dan 160 officiële partners waaronder overheden ngo's, universiteiten en bedrijven. Doel is bestaande rendabele oplossingen onder de aandacht te brengen voor de verwezenlijking van de EU-doelstelling — een vermindering van broeikasgassen met 80-95 % tegen 2050 — en nieuwe oplossingen te stimuleren.

Voor meer informatie kunt u terecht op de website over de klimaatactie en de sociale media:

http://world-you-like.europa.eu/nl/

https://www.facebook.com/EUClimateAction

https://www.facebook.com/EUClimateAction (#worldulike)

Contact:

Isaac Valero Ladron (+32 22964971)

Stephanie Rhomberg (+32 22987278)


Side Bar