Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

Briuselis, 2013 m. gegužės 14 d.

Klimato politika. Komisija pradeda viešą dialogą Pietų ir Rytų Europoje

Už klimato politiką atsakinga Europos Komisijos narė Connie Hedegaard pradeda plačiajai publikai skirtų renginių ciklą, kad paskatintų Europos piliečius dalyvauti diskusijose dėl klimato kaitos ir asmeniškai imtis konkrečių kovos su klimato kaita veiksmų.

Per ateinančius du mėnesius Komisijos narė Connie Hedegaard kvies į dialogą piliečius, įmones ir valdžios institucijas penkiose Rytų ir Pietų Europos šalyse siekdama aptarti, kaip paspartinti kovą su klimato kaita.

Pietų Europoje ši iniciatyva bus vykdoma Portugalijoje ir Italijoje, o Rytų Europoje – Lenkijoje, Bulgarijoje ir Lietuvoje. Visose šiose šalyse šiuo metu yra padidėjęs visuomenės susirūpinimas klimato kaita, todėl potencialas asmeninėmis pastangomis sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimą jose yra didesnis nei kitose Europos šalyse. Iš Eurobarometro apklausų1 matyti, kad Lenkijos, Bulgarijos, Lietuvos ir Italijos piliečiai yra pasirengę dėti daug daugiau asmeninių pastangų kovojant su klimato kaita.

„Taip, mes visi, priimdami asmeninius sprendimus, galime daug pasiekti kovojant su klimato kaita. Noriu išklausyti piliečių nuomonę ir aptarti, ką kiekvienas iš mūsų galime padaryti. Vietinių arba energijos vartojimo efektyvumo etikete paženklintų produktų pirkimas, važiavimas dviračiu arba pastangos nešvaistyti energijos be reikalo – tai tik keletas lengvai suformuojamų įpročių pavyzdžių. Kodėl nedarome to, kas akivaizdžiai yra puikus sumanymas? Laukiu šių dialogų, kad galėčiau sužinoti jūsų nuomonę“, – teigė Connie Hedegaard.

Šie dialogai yra Komisijos inicijuotos visos Europos visuomenės informavimo kampanijos „Tau patinkantis pasaulis. Tavo mėgstamas klimatas“ dalis. Kampanija grindžiama tuo, kad yra dar labai daug galimybių išmetamo CO2 kiekį sumažinti keičiant elgesio įpročius. Remiantis Komisijos atliktu tyrimu, ES galėtų iki 2020 m. išmetamą kiekį sumažinti 8–9 proc., arba pusę 2010 m. Lenkijoje išmesto CO2 kiekio, jeigu visi europiečiai imtų maitintis sveikai ir šiek tiek pakeistų keliavimo transporto priemonėmis ir šildymosi įpročius.

Socialinė žiniasklaida ir tiesioginės diskusijos

Dialogai bus organizuojami remiantis sėkmingų Londone ir Madride vykusių diskusijų tema „Kokiame pasaulyje norėtumėte gyventi?“, po kurių gimė ši kampanija, pavyzdžiu. Be Londono renginyje dalyvavusio Jungtinės Karalystės energetikos ir klimato kaitos reikalų ministro Edwardo Davey ir Europos kino akademijos apdovanojimų prizininko Colino Firtho ir Madrido konferencijos dalyvių Ispanijos Aplinkos, maisto ir žemės ūkio ministro Miguelio Arias Cañete ir apdovanojimus pelniusio aktoriaus Sergio Peris-Mencheta, renginiuose dalyvavo šimtai piliečių, pilietinės bei akademinės visuomenės veikėjų bei verslininkų, siekiančių sukurti bendrą ir aiškią netaršios, pažangios ir konkurencingos visuomenės, naudojančios mažo anglies dioksido kiekio technologijas, viziją.

Penkiose valstybėse narėse organizuojamų renginių temos skirsis, tačiau jose visose vyks viešojo bei privačiojo sektorių atstovų ir politikų diskusijos, įtraukiant tokius pramoginius elementus kaip tausojant aplinką pagamintų drabužių madų šou, dviračių žygis, sėkmingų CO2 išmetimo mažinimo pavyzdžių nuotraukų parodos ir spektakliai. Daugelis kampanijos partnerių, kurių yra daugiau kaip 160, rems šiuos renginius ir tiesiogiai juose dalyvaus.

Prieš kiekvieną renginį visuomenė turės galimybę pateikti savo pasiūlymus diskusijoms ir internetu bendrauti su Komisijos nare per Twitter arba Facebook.

Datos:

  • gegužės 17 d., Varšuva (Lenkija). „Kokiame pasaulyje norėtumėte gyventi? – Lenkijos ekonomikos sektoriaus išmetamo CO2 kiekio mažinimas.“

  • gegužės 22 d., Vilnius (Lietuva). „Kokiame pasaulyje norėtumėte gyventi? – Mažiau atliekų – mažiau išmetamųjų teršalų – mažiau išlaidų.“

  • gegužės 28 d., Sofija (Bulgarija). „Kokiame pasaulyje norėtumėte gyventi? –Kurkime mažaanglę visuomenę Bulgarijoje.“

  • birželio 6 d., Lisabona (Portugalija). „Kokiame pasaulyje norėtumėte gyventi? –Rinkimės klimatui palankią ateitį.“

  • birželio 7 d., Milanas (Italija). „Kokiame pasaulyje norėtumėte gyventi? – Išmokime vartoti tausiau.“

Išsami informacija apie programas ir diskusijas jau greitai bus pateikta adresu http://world-you-like.europa.eu/en/events/

Svarbiausi faktai apie kampaniją

Nuo kampanijos „Tau patinkantis pasaulis. Tavo mėgstamas klimatas“ pradžios 2012 m. spalio mėn. socialinėje žiniasklaidoje ja susidomėjo daugiau kaip 22 000 žmonių ir prie jos prisijungė daugiau kaip 160 oficialių partnerių, tarp kurių valdžios institucijos, nevyriausybinės organizacijos, akademinė bendruomenė bei verslo įmonės. Jos tikslas – pristatyti jau egzistuojančius išlaidų atžvilgiu efektyvius sprendimus, susijusius su vieno iš ES tikslų – iki 2050 m. šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį sumažinti 80–95 % – įgyvendinimu, taip pat skatinti ieškoti naujų sprendimų.

Daugiau informacijos pateikta kampanijos svetainėje ir socialiniuose tinkluose:

http://world-you-like.europa.eu/en/

https://www.facebook.com/EUClimateAction

https://twitter.com/EUClimateAction (#worldulike)

Asmenys ryšiams :

Isaac Valero Ladron +32 2 296 49 71

Stephanie Rhomberg +32 2 298 72 78


Side Bar