Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 14. mai 2013

Komisjon algatab Lõuna- ja Ida-Euroopas kliimaalase mõttevahetuse

Euroopa kliimameetmete volinik Connie Hedegaard algatab mitu avalikku üritust, et kaasata Euroopa kodanikud kliimamuutuse üle peetavasse arutellu ja et julgustada inimesi kliimamuutusega võitlema.

Järgmise kahe kuu jooksul arutab volinik Connie Hedegaard Ida- ja Lõuna-Euroopa viie riigi kodanike, ettevõtjate ja ametnikega selle üle, kuidas kiirendada kliimamuutuse vastast tegevust.

Algatus hõlmab Lõuna-Euroopas Portugali ja Itaaliat ning Ida-Euroopas Poolat, Bulgaariat ja Leedut. Nende riikide puhul on tüüpiline see, et üldsuse mure kliimamuutuse pärast on kasvamas ja neis riikides on võimalused CO2-heite vähendamiseks inimeste isiklike jõupingutuste kaudu suuremad kui teistes Euroopa riikides. Eurobaromeetri arvamusküsitlused on näidanud1, et Poolas, Bulgaarias, Leedus ja Itaalias on inimestel väga head võimalused olla ise kliimamuutuse vastu võitlemisel aktiivsemad.

Connie Hedegaard ütles: „Igaüks saab oma valikutega anda panuse kliimamuutuse vastasesse võitlusesse. Tahaksin teada saada, mida inimesed endi arvates saaksid kliimamuutuse vastu võitlemisel ära teha. Kohalike või energiamärgisega toodete ostmine, jalgrattaga liiklemine või energia säästlik tarbimine on mõned näited lihtsalt omaksvõetavatest tavadest. Mis takistab meil tegemast asju, mis on ilmselgelt kasulikud? Ootan huviga teie osalemist nendes aruteludes.

Arutelud on osa komisjoni üleeuroopalisest teadlikkuse tõstmise kampaaniast „Sinu maailm. Kliimaga, mida armastad.” Kampaania algatati, kuna kasutamata on tohutult võimalusi vähendada CO2-heidet käitumise muutmise abil. Komisjoni jaoks tehtud uuringu kohaselt võiks EL aastaks 2020 vähendada CO2-heidet 8–9%, mis on sama suurusjärk nagu pool Poola CO2-heitest 2010. aastal. Selleks peaksid kõik eurooplased hakkama tervislikult toituma ja muutma oma harjumusi näiteks seoses liiklemise ja küttega.

Sotsiaalmeedia ja isiklikud vestlused

Arutelude aluseks võetakse edukad mõttevahetused „Visioonid sinu maailmast”, mis olid kampaania avaüritused ja toimusid Londonis ning Madridis. Londonis osalesid konverentsil Ühendkuningriigi kliima- ja energeetikaminister Ed Davey ja Oscari-võitja Colin Firth ning Madridis Hispaania keskkonna-, toidu- ja põllumajandusminister Arias Cañete ning auhinnatud Hispaania näitleja Sergio Peris Mencheta, aga ka sajad kodanikud ja kodanikuühiskonna ning teadus- ja äriringkondade esindajad, et määrata kindlaks ühine positiivne nägemus puhtast, arukast, konkurentsivõimelisest ja vähem CO2-heidet tekitavast ühiskonnast.

Viie riikides korraldatava ürituse teemad on erinevad, kuid kõik ühendavad üldsuse, poliitikute ja erasektori esindajate vahel peetava mõttevahetuse meelelahutuslike üritustega, nagu keskkonnahoidlike rõivaste moedemonstratsioon, jalgrattamatk, fotonäitus edukatest CO2-heite vähendamise projektidest ja kunstilised esitused. Üritustega on otseselt seotud või seda toetavad paljud rohkem kui 160st kampaania partnerist.

Enne iga üritust antakse üldsusele võimalus esitada mõttevahetuse jaoks oma ettepanekud ja suhelda volinikuga veebis Twitteri või Facebooki vahendusel.

Kuupäevad:

  • 17. mai, Varssavi (Poola): Visioonid Sinu maailmast: Poola juhtimine vähese CO2-heitega majanduse poole.

  • 22. mai, Vilnius (Leedu): Visioonid Sinu maailmast: Jäätmete vähendamine. Heite vähendamine. Kulude vähendamine.

  • 28. mai, Sofia (Bulgaaria): Visioonid Sinu maailmast: Vähese CO2-heitega ühiskonna ülesehitamine Bulgaarias.

  • 6. juuni, Lissabon (Portugal): Visioonid Sinu maailmast: Kliimasõbraliku tuleviku poole.

  • 7. juuni, Milano (Itaalia): Visioonid Sinu maailmast: Kuidas muuta tarbimine säästlikumaks?

Kavad ja toimumiskohad avaldatakse peagi veebilehel http://world-you-like.europa.eu/et/events/.

Kampaania taust

Kampaania „Sinu maailm. Kliimaga, mida sa armastad” algatati 2012. aasta oktoobris ja nüüdseks on sellel sotsiaalmeedias üle 22 000 jälgija. Samuti on kampaanial üle 160 ametliku partneri, kelle hulgas on ametiasutusi, vabaühendusi ning teadus- ja äriringkondade esindajaid. Kampaaniaga soovitakse leida kulutõhusaid lahendusi, et saavutada ELi eesmärk vähendada kasvuhoonegaaside heidet 2050. aastaks 80–95%, ning innustada uute lahenduste otsimist.

Lisateabe saamiseks külastage palun kampaania veebilehte ja sotsiaalmeedia kanaleid:

http://world-you-like.europa.eu/en/

https://www.facebook.com/EUClimateAction

https://twitter.com/EUClimateAction (#worldulike)

Kontaktisikud:

Isaac Valero Ladron (+32 2 296 49 71)

Stephanie Rhomberg (+32 2 298 72 78)


Side Bar