Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 14. maj 2013

Klima: Kommissionen kickstarter offentlig debat i Syd- og Østeuropa

EU's klimakommissær, Connie Hedegaard, indleder en række offentlige arrangementer, der skal inddrage Europas borgere i klimadebatten og opmuntre den enkelte til at bekæmpe klimaforandring.

I løbet af de næste to måneder afholder Connie Hedegaard en række dialoger med borgere, virksomheder og myndigheder i fem syd- og østeuropæiske lande om, hvordan man kan fremskynde indsatsen mod klimaforandring.

Landene, der indgår i tiltaget, er Portugal og Italien i Sydeuropa og Polen, Bulgarien og Litauen i Østeuropa. Karakteristisk for disse lande er, at borgerne i stigende grad er bekymrede over klimaforandring, og mulighederne for at nedbringe emissioner gennem personlig indsats er større end i andre europæiske lande. Meningsmålinger fra Eurobarometer1 viser, at Polen, Bulgarien, Litauen og Italien har stort potentiale for at hæve niveauet af personlig indsats mod klimaforandring.

"Ja, i kraft af vores personlige valg kan vi alle gøre en forskel i kampen mod klimaforandring. Jeg vil lytte til borgerne og diskutere, hvad vi hver især kan gøre for at bekæmpe klimaforandring. At købe lokalproducerede eller energimærkede varer og at tage cyklen eller undgå energispild er eksempler på vaner, der er nemme at ændre. Hvad er det, der afholder os fra at gøre de ting, som tydeligvis er gode ideer? Jeg ser frem til jeres bidrag under disse dialoger", udtalte Connie Hedegaard.

Dialogerne er en del af Kommissionens paneuropæiske informationskampagne: En verden du kan lide. Med et klima du kan lide. Grundlaget for kampagnen er et stort, uudnyttet potentiale til at nedbringe CO2-emissioner gennem adfærdsændringer. Ifølge forskning, som blev foretaget for Kommissionen, ville EU kunne nedbringe emissionerne med 8-9 % frem til 2020 – svarende til halvdelen af Polens, årlige emissioner i 2010 – hvis alle europæere spiste sundt og tilpassede deres vaner på områder såsom transport og varmeforbrug.

Sociale medier og debat ansigt til ansigt

Dialogerne vil følge modellen for den vellykkede Visioner for en bedre verden-debat, som var startskuddet til kampagnen i London og Madrid. Edward Davey, den britiske energi- og klimaforandringsminister, og Oscar-vinderen Colin Firth deltog i London-arrangementet, mens den spanske minister for landbrug, fødevarer og miljø, Arias Cañete, og den prisvindende skuespiller Sergio Peris Mencheta deltog i Madrid. Dermed har konferencerne samlet hundredvis af borgere og repræsentanter fra civilsamfundet, den akademiske verden og erhvervslivet for at definere en positiv, fælles vision for et rent, smart og konkurrencedygtigt samfund med lave CO2-emissioner.

De fem kommende nationale arrangementer har forskellige temaer, men kombinerer alle debat mellem offentligheden, politikere og den private sektor med underholdning såsom et modeshow med bæredygtigt tøj, en cykelrundtur, kunstneriske forestillinger og fotoudstillinger med succeshistorier om lave CO2-emissioner. Mange af de flere end 160 kampagnepartnere støtter og involverer sig direkte i arrangementerne.

Før hvert arrangement vil den bredere befolkning få chancen for at komme med bidrag til debatten og kommunikere online med kommissæren gennem online chat på Twitter og Facebook.

Datoer:

  • 17. maj, Warszawa (Polen) - Visioner for en bedre verden: Sådan ledes den polske økonomi mod lave CO2-emissioner.

  • 22. maj, Vilnius (Litauen) - Visioner for en bedre verden: Nedbring spild. Nedbring emissioner. Nedbring omkostninger.

  • 28. maj, Sofia (Bulgarien) - Visioner for en bedre verden: Sådan bygges et samfund med lave CO2-emissioner i Bulgarien.

  • 6. juni, Lissabon (Portugal) - Visioner for en bedre verden: Sådan bevæger vi os mod en klimavenlig fremtid.

  • 7. juni, Milano (Italien) - Visioner for en bedre verden: Hvordan kan vi gøre vores forbrug mere bæredygtigt?

Yderligere oplysninger om programmer og lokaliteter er snart til rådighed på
http://world-you-like.europa.eu/en/events/

Baggrundsoplysninger om kampagnen:

Siden den gik i luften i oktober 2012, har kampagnen En verden du kan lide. Med et klima du kan lide fået flere end 22 000 tilhængere på de sociale medier og mere end 160 partnere, der bl.a. tæller offentlige myndigheder, ngo'er, forskere og virksomheder. Kampagnen har til formål at præsentere eksisterende omkostningseffektive løsninger til opnåelse af EU's mål om at reducere drivhusgasemissionerne med 80-95 % inden 2050 og tilskynde til at finde nye løsninger.

Yderligere oplysninger kan findes på kampagnens webside og sociale mediekanaler:

http://world-you-like.europa.eu/da/

https://www.facebook.com/EUClimateAction

https://twitter.com/EUClimateAction

(#worldulike)

Kontaktpersoner:

Isaac Valero Ladron (+32 2 296 49 71)

Stephanie Rhomberg (+32 2 298 72 78)


Side Bar