Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel 14. května 2013

Ochrana klimatu: Komise zahajuje veřejnou diskusi v jižní a východní Evropě

Evropská komisařka pro oblast změny klimatu Connie Hedegaardová zahajuje sérii veřejných akcí, jejichž účelem je do diskusí o změně klimatu zapojit evropské občany a podpořit konkrétní opatření v boji proti této změně.

O tom, jak boj proti změně klimatu urychlit, chce komisařka C. Hedegaardová během příštích dvou měsíců diskutovat s občany, podniky a orgány v pěti zemích východní a jižní Evropy.

Tato iniciativa se v jižní Evropě týká Portugalska a Itálie a ve východní Evropě Polska, Bulharska a Litvy. Ve všech těchto zemích obavy veřejnosti o změnu klimatu narůstají a jednotlivci v těchto zemích mohou svým chováním ovlivnit snížení emisí více než v jiných evropských zemích. Z průzkumů veřejného mínění Eurobarometr1 vyšlo najevo, že v Polsku, Bulharsku, Litvě a Itálii existuje velký potenciál pro větší zapojení jednotlivců do boje proti změně klimatu.

„Ano, osobní volba každého z nás může v boji proti změně klimatu hrát významnou úlohu. Chtěla bych slyšet názory občanů a diskutovat o tom, co můžeme jako jednotlivci proti změně klimatu udělat. Můžeme si snadno zvyknout například nakupovat místní produkty nebo výrobky s energetickým štítkem, jezdit na kole či neplýtvat zbytečně energií. Co nám brání v tom, abychom takové dobré nápady uskutečňovali? Těším se na názory, kterými přispějete do této debaty,“ uvedla Connie Hedegaardová.

Diskuse jsou součástí celoevropské kampaně Naše planeta. Naše klima, kterou Komise pořádá ke zvýšení veřejného povědomí. With a climate you like. Motivací pro tuto kampaň je obrovský nevyužitý potenciál ke snížení emisí CO2 změnou chování. Z výzkumu, který provedla Komise, vyplývá, že pokud by se všichni Evropané stravovali zdravě a změnili své návyky v takových oblastech, jako je doprava a vytápění, EU by mohla snížit emise do roku 2020 o 8–9 % — což odpovídá polovině celkových ročních emisí Polska v roce 2010.

Sociální média a osobní setkání

Diskuse budou strukturovány stejně jako úspěšné debaty s názvem Vize pro naši planetu, kterými byla kampaň v Londýně a v Madridu zahájena. Na konferencích se setkaly stovky občanů a zástupců občanské společnosti, akademické obce a podnikatelské sféry, aby společně formulovali pozitivní vizi čisté, inteligentní a konkurenceschopné nízkouhlíkové společnosti. V Londýně se jí zúčastnil také britský ministr Edward Davey a držitel Oscara herec Colin Firth a v Madridu pak španělský ministr pro životní prostředí, potraviny a zemědělství Arias Cañete a oceňovaný herec Sergio Peris Mencheta.

Nadcházející setkání v pěti členských státech budou mít odlišná témata, ale všechna mají na programu jak diskusi veřejnosti s politiky a zástupci soukromého sektoru, tak zábavnou část, například módní přehlídku oděvů z ekologických materiálů, výlet na kole, výstavy fotografií úspěšných nízkouhlíkových řešení a vystoupení umělců. Mnozí z více než 160 partnerů, kteří se kampani podílejí, se budou přímo účastnit i jednotlivých setkání.

Před každým setkáním dostane širší veřejnost možnost do diskuse přispět a zapojit se do on-line chatu s komisařkou na Facebooku nebo Twitteru.

Data konání:

17. května, Varšava (Polsko) – Vize pro naši planetu: Snižovat emise polské ekonomiky

22. května, Vilnius (Litva) – Vize pro naši planetu: Omezit odpad. Omezit emise. Omezit náklady.

28. května, Sofie (Bulharsko) – Vize pro naši planetu: Vytvořit v Bulharsku společnost s nízkými emisemi

6. června, Lisabon (Portugalsko) – Vize pro naši planetu: Do budoucnosti šetrně ke klimatu

7. června, Milán (Itálie) – Vize pro naši planetu: Jak zajistit udržitelnější spotřebu?

Podrobné programy a místa konání budou brzy zveřejněny na adrese http://world-you-like.europa.eu/cs/akce/.

Základní informace o kampani:

Od svého spuštění v říjnu 2012 si kampaň Naše planeta. Naše klima v sociálních médiích našla přes 22 000 příznivců a více než 160 oficiálních partnerů z řad orgánů veřejné správy, nevládních organizací, akademické obce i komerční sféry. Kampaň má jednak představit již fungující nákladově efektivní řešení, s jejichž pomocí chce EU dosáhnout do roku 2050 cíle 80–95% snížení emisí skleníkových plynů, jednak podpořit hledání nových řešení.

Více informací naleznete na internetových stránkách kampaně a v sociálních médiích:

http://world-you-like.europa.eu/en/

https://www.facebook.com/EUClimateAction

https://twitter.com/EUClimateAction (#worldulike)

Kontaktní osoby:

Isaac Valero Ladron (+32 22964971)

Stephanie Rhomberg (+32 22987278)


Side Bar