Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 14 май 2013 г.

Действия за климата: Комисията започва публични дебати в Южна и Източна Европа

Европейският комисар по действията за климата Кони Хедегор поставя началото на серия публични прояви за ангажиране на европейските граждани в дебата за изменението на климата и за насърчаване на индивидуалните действия за борба с него.

През следващите два месеца комисар Хедегор ще проведе диалози с граждани, предприятия и органи в пет страни от Източна и Южна Европа, посветени на начините за ускоряване на действията за борба с изменението на климата.

Страните, обхванати от инициативата, са Португалия и Италия в Южна Европа и Полша, България и Литва в Източна Европа. Обществената загриженост за изменението на климата в тези държави расте и потенциалът за намаляване на емисиите чрез лични усилия е по-висок от този в други европейски страни. Проучвания на Евробарометър1 показват, че в Полша, България, Литва и Италия има голям потенциал за засилване на личните действия за климата.

„Да, с личния си избор ние можем да допринесем за борбата с изменението на климата. Искам да изслушам гражданите и да обсъдя с тях какво всеки от нас може да направи в тази борба. Лесно е например да си създадем навик да купуваме местни продукти или продукти с енергиен етикет, да караме колело и да избягваме ненужното произвеждане на отпадъци. Какво ни възпира да правим нещата, които очевидно са добра идея? Очаквам с нетърпение да чуя мненията ви по време на тези диалози“ каза Кони Хедегор.

Диалозите са част от общоевропейската информационна кампания на Комисията „Свят, който харесваш. С климат, който харесваш“. Кампанията е вдъхновена от огромния, нереализиран потенциал за намаляване на емисиите на CO2 чрез промяна на поведението. Според изследвания, извършени за Комисията, ако всички европейци започнат да се хранят здравословно и променят навиците си в областта на транспорта и отоплението, ЕС може да намали емисиите с 8-9 процента до 2020 г. – количество еквивалентно на половината от емисиите на Полша за 2010 г.

Социални медии и дискусии на живо

Диалозите ще следват модела на успешните дебати „Визии за свят, който харесвате“, с които кампанията бе открита в Лондон и Мадрид. С участието на министъра на енергетиката на Обединеното кралство Едуард Дейви и носителя на „Оскар“ Колин Фърт на събитието в Лондон и министъра на околната среда Ариас Канете и актьора Серхио Перис-Менчета на събитието в Мадрид, конференциите събраха стотици граждани и представители на гражданското общество, академичните среди и бизнеса, за да определят позитивна обща визия за чисто, интелигентно и конкурентоспособно нисковъглеродно общество.

Петте предстоящи национални прояви ще бъдат на различни теми, но ще съчетават дебати между обществеността, политиците и частния сектор с развлекателни елементи като модно ревю на екологосъобразни дрехи, колоездачна обиколка, фотоизложби на успешни нисковъглеродни проекти и артистични представления. Много от над 160-те партньори на кампанията ще подкрепят и ще участват пряко в проявите.

Преди всяка проява гражданите ще могат да изкажат своите мнения и да разговарят онлайн с комисаря по Twitter или Facebook.

Дати:

  • 17 май, Варшава (Полша) — Визии за свят, който харесвате: Намаляване на въглеродните емисии в полската икономика.

  • 22 май, Вилнюс (Литва) — Визии за свят, който харесвате: Намалете отпадъците. Намалете емисиите. Намалете разходите.

  • 28 май, София (България) — Визии за свят, който харесвате: Изграждане на нисковъглеродно общество в България.

  • 6 юни, Лисабон (Португалия) — Визии за свят, който харесвате: Към благоприятно за климата бъдеще.

  • 7 юни, Милано (Италия) — Визии за свят, който харесвате: Как да постигнем по-устойчиво потребление?

Пълни подробности за програмите и местата на провеждане на проявите ще бъдат достъпни скоро на адрес: http://world-you-like.europa.eu/en/events/

История на кампанията

От началото си през октомври 2012 г. кампанията „Свят, който харесваш. С климат, който харесваш“ е привлякла над 22 000 последователи в социалните медии и повече от 160 официални партньори, сред които са публични органи, неправителствени организации, академични институции и предприятия. Кампанията има за цел да популяризира съществуващите рентабилни решения за постигане на целта на ЕС за намаление на емисиите на парникови газове с 80—95 % до 2050 г., както и да насърчава нови решения.

За повече информация посетете уебсайта на кампанията и страниците ѝ в социалните медии:

http://world-you-like.europa.eu/en/

https://www.facebook.com/EUClimateAction

https://twitter.com/EUClimateAction (#worldulike)

За контакти:

Isaac Valero Ladron (+32 2 296 49 71)

Stephanie Rhomberg (+32 2 298 72 78)


Side Bar