Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană

Comunicat de presă

Bruxelles, 8 mai 2013

Conturile bancare: Comisia ia măsuri pentru a reduce costurile legate de conturile bancare, pentru a le spori transparența și pentru a asigura accesibilitatea acestora pentru toți

În lumea de astăzi, cetățenii europeni nu pot participa pe deplin la viața societății fără să dețină un cont bancar de bază. Conturile bancare au devenit o parte esențială a vieții noastre de zi cu zi, permițându-ne să efectuăm și să primim plăți, să facem cumpărături online și să achităm facturile la utilități (telefon, gaz, electricitate).

În timp ce legislația pieței unice a asigurat posibilitatea băncilor de a-și desfășura activitățile oriunde în Uniunea Europeană și de a oferi servicii transfrontaliere, această mobilitate nu se reflectă la nivelul cetățenilor care, adesea, nu sunt în măsură să își deschidă un cont într-un alt stat membru sau să treacă de la o bancă la alta cu ușurință. În plus, consumatorii plătesc, adesea, prea mult pentru serviciile de care beneficiază de la banca lor și obțin cu greu clarificări cu privire la diversele comisioane aplicate.

Acesta este contextul în care Comisia Europeană publică astăzi o propunere de Directivă privind transparența și comparabilitatea comisioanelor de plată, transferul conturilor de plăți și accesul la un cont de plăți de bază.

Comisarul pentru piața internă și servicii, Michel Barnier, a declarat: În societatea modernă, lipsa accesului la un cont bancar de bază îngreunează viața de zi cu zi și o face mai costisitoare. Propunerea de astăzi va oferi, în sfârșit, tuturor cetățenilor europeni accesul la un cont bancar de bază și le va permite să participe pe deplin la societatea în care trăiesc și să profite de avantajele pieței unice. Prin facilitarea posibilității de a compara comisioanele și de a transfera conturile bancare, sperăm, de asemenea, că băncile vor face oferte mai avantajoase și la costuri mai mici. Propunerea va aduce, totodată, beneficii sectorului serviciilor financiare, oferind stimulente suplimentare în vederea propunerii de produse transfrontaliere și a pătrunderii pe piețe noi.”

Comisarul pentru sănătate și protecția consumatorilor, Tonio Borg, a declarat: „Această propunere permite consumatorilor din întreaga UE să aibă acces la serviciile legate de conturile bancare, să le compare și, dacă nu sunt mulțumiți, să treacă la un alt furnizor. Scopul nostru este să permitem consumatorilor să fie mai bine informați cu privire la comisioane, atât înainte, cât și după ce deschid un cont, și să își poată schimba rapid și cu ușurință furnizorul, dacă doresc. De asemenea, această propunere va favoriza concurența în sectorul serviciilor financiare cu amănuntul și va recompensa întreprinderile care pun la dispoziția consumatorilor o ofertă mai variată, la prețuri mai avantajoase.”

  1. Comparabilitatea comisioanelor de plată: permițând consumatorilor să compare comisioanele aplicate conturilor de plăți de către bănci și alți prestatori de servicii de plată din UE;

  2. Transferul conturilor de plăți: prin stabilirea unei proceduri simple și rapide pentru consumatorii care doresc să își transfere contul de plăți de la o bancă la alta sau de la un prestator de servicii de plată la altul;

  • Accesul la conturi de plăți: permițând consumatorilor din UE care doresc să deschidă un cont de plăți, fără a fi rezidenți ai țării în care este situat furnizorul de servicii de plată, să poată face acest lucru. În plus, aceste dispoziții vor permite tuturor consumatorilor din UE, indiferent de situația lor financiară, să deschidă un cont de plăți care să le permită să efectueze operațiuni de bază, cum ar fi primirea salariului, a pensiilor și a indemnizațiilor sau plata facturilor la utilități etc.

Îmbunătățirea transparenței și a comparabilității comisioanelor, alături de simplificarea procesului de transfer, ar trebui să le permită consumatorilor să beneficieze de pe urma unor oferte mai bune și la costuri mai mici pentru conturile lor bancare. În același timp, sectorul serviciilor financiare va beneficia de o mobilitate sporită a clienților, prin reducerea barierelor la intrarea pe piață, inclusiv la nivel transfrontalier.

Context:

Conturile bancare au devenit esențiale pentru participarea deplină la viața economică și socială a unei societăți moderne, deoarece folosirea banilor în numerar este într-o scădere rapidă. Cu toate acestea, conform unor studii recente, aproximativ 58 de milioane de consumatori din UE cu vârsta de peste 15 ani nu au un cont de plăți.

În plus, conform cercetărilor, consumatorii consideră în continuare că ofertele și prețurile pentru conturile de plăți sunt greu de comparat între diverșii prestatori de servicii de plată. Chiar și atunci când se poate face o comparație, procesul de trecere de la un cont de plăți existent la altul este complex și nefiabil. Mai mult, în unele situații, consumatorii din UE nu sunt încă în măsură să deschidă un cont de plăți într-un stat membru în care nu sunt rezidenți.

În trecut, s-au depus eforturi pentru a aborda aceste aspecte, inclusiv prin încurajarea autoreglementării acestui sector și prin adoptarea de către Comisie, în iulie 2011, a unei Recomandări privind accesul la un cont de plăți de bază (a se vedea IP/11/897). Cu toate acestea, îmbunătățirile au fost limitate, ceea ce impune necesitatea adoptării unor măsuri obligatorii din punct de vedere juridic cu privire la conturile de plăți, în vederea asigurării funcționării eficace a pieței unice, în beneficiul tuturor cetățenilor (a se vedea IP/12/164). Aceste măsuri sunt incluse într-un proiect de directivă și, prin urmare, nu au un caracter excesiv de constrângător, în scopul de a lua în considerare diferitele specificități ale statelor membre.

Măsurile conținute în proiectul de directivă vizează trei domenii

1. Transparența comisioanelor de plată

Directiva propusă stabilește că toți prestatorii de servicii de plată trebuie să pună la dispoziția consumatorilor următorul set de documente:

  1. un document de informare cu privire la comisioane, care să prezinte cele mai obișnuite servicii furnizate și comisioanele percepute pentru fiecare dintre acestea;

  2. o situație a comisioanelor percepute de prestatorul de servicii de plată în ultimele douăsprezece luni pentru serviciile oferite în legătură cu contul de plăți;

  3. la cerere, un glosar de termeni utilizați în ceea ce privește conturile de plăți.

Aceste documente trebuie să fie întocmite utilizând terminologia și formatele standard, pentru a facilita comparația între ofertele diferiților prestatori de servicii de plată.

În cele din urmă, propunerea prevede că ar trebui să existe cel puțin un site internet care să funcționeze drept comparator independent în fiecare stat membru, prin colectarea de informații privind comisioanele percepute de către prestatorii de servicii de plată. Acesta le va permite consumatorilor să compare cu ușurință prețurile și condițiile pentru conturile de plăți oferite pe piață.

2. Transferul conturilor de plăți

Directiva propusă va facilita, de asemenea, procesul pe care îl presupune transferarea conturilor bancare. Atunci când un consumator solicită transferul, integral sau parțial, către un alt cont al ordinelor de plată recurente (cum ar fi transferurile de credit sau debitele directe) înregistrate într-un anumit cont, prestatorii de servicii de plată trebuie să se ocupe de toate demersurile necesare pentru realizarea transferului. Clienții pot solicita, de asemenea, transferul soldului rămas pe vechiul cont și închiderea acestuia.

Prestatorii de servicii de plată trebuie să finalizeze această procedură în termen de 15 zile (30 de zile în cazul în care transferul se realizează între furnizori stabiliți în state membre ale UE diferite), iar acest serviciu trebuie pus la dispoziție în mod gratuit.

În sfârșit, furnizorii de servicii de plată vor trebui să furnizeze consumatorilor informații adecvate cu privire la drepturile lor de a-și transfera contul bancar și la procedura pe care trebuie să o urmeze în acest sens.

3. Accesul la conturile de plăți

Directiva propusă va permite consumatorilor din Europa să își deschidă un cont de plăți la orice prestator de servicii de plată din UE, indiferent dacă sunt sau nu rezidenți ai țării în care își are sediul prestatorul.

În plus, consumatorii vor putea avea acces la un cont de plăți cu funcționalități de bază, indiferent de țara lor de reședință din UE sau de situația financiară personală. Statele membre trebuie să se asigure că cel puțin un prestator de servicii de plată oferă, pe teritoriul lor, un cont de plăți cu funcționalități de bază și ar trebui să informeze publicul cu privire la disponibilitatea acestor conturi de plăți. Furnizorul de servicii de plată nu poate utiliza situația financiară a solicitantului ca motiv pentru a refuza deținerea unui cont.

Directiva enumeră serviciile esențiale care trebuie asigurate de acest cont, printre care se numără retragerile, transferurile bancare și un card de debit. Descoperirile de cont sau facilitățile de credit nu vor fi autorizate pentru conturile de bază.

MEMO/13/413

Informații suplimentare

http://ec.europa.eu/internal_market/finservices-retail/inclusion/index_en.htm

http://ec.europa.eu/dgs/health_consumer/pressroom/bank-accounts_en.htm

Persoane de contact:

Chantal Hughes (+32 2 296 44 50)

Frédéric Vincent (+32 2 298 71 66)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)

Audrey Augier (+32 2 297 16 07)

Aikaterini Apostola (+32 2 298 76 24)


Side Bar