Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság

Sajtóközlemény

Brüsszel, 2013. május 8.

Bankszámlák: A Bizottság fellép az olcsóbb, átláthatóbb és mindenki számára hozzáférhető bankszámlákért

Napjainkban az uniós polgárok nem tudnak a társadalom teljes értékű tagjai lenni, ha nem rendelkeznek legalább egy alapszintű bankszámlával. A bankszámlák mindennapi életünk szerves részévé váltak, lehetővé téve számunkra a készpénz nélküli fizetést és pénzösszegek fogadását, az online vásárlást és a közműszámlák (telefon, gáz, villamos energia) kifizetését.

Míg az egységes piacról szóló jogszabályok lehetővé tették a bankok számára, hogy az Európai Unió bármely pontján működhessenek és határokon átnyúlóan kínálják szolgáltatásaikat, ugyanez a nagyfokú mobilitás nem adatott meg a polgárok számára: gyakran lehetetlen ugyanis más tagállamban bankszámlát nyitni vagy könnyedén bankot váltani. Emellett a fogyasztók gyakran a kelleténél többet kénytelenek fizetni a bankjuk által nyújtott egyes szolgáltatásokért és csak nehezen tudják átlátni a számos különféle fizetendő díjat.

Az Európai Bizottság ebben a kontextusban terjeszti elő a mai napon a fizetési számlák kezelési költségeinek átláthatóságáról és összehasonlíthatóságáról, a fizetésiszámla-váltásról és az alapszintű fizetési számlákhoz való hozzáférésről szóló irányelvre vonatkozó javaslatát.

Michel Barnier, a belső piacért és a szolgáltatásokért felelős biztos kijelentette: „Ha valaki a mai világban nem rendelkezik legalább alapszintű bankszámlával, akkor ez számára körülményesebbé és költségesebbé teszi a mindennapi életet. A mai napon előterjesztett javaslat révén végre minden uniós polgár rendelkezhet alapszintű bankszámlával, teljes értékű tagja lehet a társadalomnak, amelyben él, és kihasználhatja az egységes piac nyújtotta előnyöket. Reményeink szerint a díjak összehasonlításának és a bankszámlaváltásnak a megkönnyítése jobb ajánlatok kidolgozására ösztönzi a bankokat és csökkenti a költségeket. A javaslat kedvező a pénzügyi szolgáltatások ágazata számára is: további ösztönzőket biztosít az új piacokra való belépéshez, valamint ahhoz, hogy a bankok több tagállamban kínálják termékeiket.”

Tonio Borg, az egészségügyi és fogyasztópolitikai biztos hozzátette: „Ez a javaslat szerte az EU-ban lehetővé teszi a fogyasztók számára, hogy hozzáférjenek a bankszámla-szolgáltatásokhoz, összehasonlítsák azokat, és ha nem elégedettek, szolgáltatót váltsanak. Célunk, hogy a fogyasztók mind a számlanyitás előtt, mind azt követően tájékozottabbak legyenek a díjakról, és ha szeretnék, gyorsan és könnyen tudjanak szolgáltatót váltani. A javaslat emellett ösztönzi a versenyt a lakossági pénzügyi szolgáltatások piacán, és megjutalmazza a fogyasztóknak szélesebb választékot és jobb árakat kínáló vállalkozásokat.”

A Bizottság javaslata három területtel foglalkozik:

  1. A fizetésiszámla-díjak összehasonlíthatósága: könnyebbé teszi a fogyasztók számára a bankok és egyéb pénzforgalmi szolgáltatók által az EU-ban a fizetési számlák után felszámított díjak összehasonlítását;

  2. Fizetésiszámla-váltás: gyors és egyszerű eljárást hoz létre azon fogyasztók számára, akik meglévő fizetési számlájuk helyett egy másik banknál vagy pénzforgalmi szolgáltatónál kívánnak új számlát nyitni;

  • Hozzáférés a fizetési számlákhoz: lehetővé teszi az uniós fogyasztók számára, hogy akkor is fizetési számlát nyithassanak valamely pénzforgalmi szolgáltatónál, ha lakóhelyük nem az adott szolgáltató székhelye szerinti országban van. Emellett ezek a rendelkezések azt is lehetővé teszik minden uniós fogyasztó számára, hogy pénzügyi helyzetüktől függetlenül fizetési számlát nyithassanak a szükséges műveletek elvégzésére – például a fizetésük, a nyugdíjuk és egyéb juttatások fogadására, a közüzemi számlák kifizetésére stb.

A díjak átláthatóságának és összehasonlíthatóságának javítása, valamint a számlaváltás folyamatának megkönnyítése együttesen lehetővé teszik a fogyasztók számára, hogy bankszámlájuk kapcsán élvezzék a jobb ajánlatok és alacsonyabb költségek előnyeit. Ezzel egyidejűleg a pénzügyi szolgáltatások ágazata számára előnyt jelent az ügyfelek megnövekedett mobilitása és az alacsonyabb belépési korlátok, többek között határokon átnyúló viszonylatban.

Háttér-információk

Tekintve, hogy a készpénzhasználat rohamosan visszaszorul, a bankszámlák elengedhetetlenné váltak ahhoz, hogy teljes mértékben részt vehessünk a modern társadalom gazdasági és szociális életében. A legfrissebb tanulmányok szerint ennek ellenére az Unióban a 15 évnél idősebb fogyasztók közül mintegy 58 millióan nem rendelkeznek fizetési számlával.

Emellett a kutatások eredményei azt mutatják, hogy a fogyasztók továbbra is nehéznek találják a különböző pénzforgalmi szolgáltatók fizetési számlára vonatkozó ajánlatainak és árainak összehasonlítását. És még ha az összehasonlítás lehetséges is, a meglévő fizetési számláról egy másikra történő váltás folyamata bonyolult és nem megbízható. Emellett továbbra is vannak olyan helyzetek, amikor az uniós fogyasztók nem tudnak olyan tagállamban fizetési számlát nyitni, amelynek nem polgárai.

A múltban is történtek már erőfeszítések e kérdések rendezésére, többek között az ágazat önszabályozásra ösztönzése révén, valamint az alapszintű fizetési számlához való hozzáférésről szóló bizottsági ajánlás elfogadása révén (lásd: IP/11/897). Az elért javulás azonban korlátozott mértékű volt, ezért átfogóbb és jogilag kötelező erejű intézkedésekre van szükség a fizetési számlákkal kapcsolatban annak érdekében, hogy biztosítani tudjuk: az egységes piac hatékonyan működik és előnyeit minden uniós polgár élvezheti (lásd: IP/12/164). Az intézkedések irányelvtervezet formáját öltik, így nem túlságosan előíró jellegűek és figyelembe tudják venni az egyes tagállamok eltérő sajátosságait.

Az irányelvtervezetben foglalt intézkedések három terület köré csoportosulnak:

1. A fizetésiszámla-díjak átláthatósága

A javasolt irányelv rögzíti, hogy minden pénzforgalmi szolgáltatónak a fogyasztók rendelkezésére kell bocsátania a következő dokumentumokat:

  1. díjszabási dokumentum, amely tartalmazza a leggyakrabban nyújtott szolgáltatásokat és külön-külön az azok után felszámított díjakat;

  2. beszámoló a pénzforgalmi szolgáltató által a fizetési számlához kapcsolódóan nyújtott szolgáltatások után az előző 12 hónapban felszámított díjakról;

  3. kérésre a fizetési számlával kapcsolatban használt kifejezések glosszáriuma.

E dokumentumokat standardizált terminológia és egységes formátumok felhasználásával kell kidolgozni, megkönnyítve ezzel a különböző pénzforgalmi szolgáltatók ajánlatainak összehasonlítását.

Végül a javaslat előírja, hogy minden tagállamban létre kell hozni legalább egy független összehasonlító weboldalt, amely összegyűjti a pénzforgalmi szolgáltatók által kiszabott díjakra vonatkozó információkat. Ez lehetővé teszi a fogyasztók számára, hogy könnyen összehasonlíthassák a piacon kínált fizetési számlák árait és feltételeit.

2. Fizetésiszámla-váltás

A javasolt irányelv a bankszámlaváltás folyamatát is megkönnyíti. Ha egy fogyasztó a számlájához kapcsolódó rendszeres fizetési megbízások (például átutalási megbízások vagy csoportos beszedések) egészének vagy egy részének más számlára történő átvezetését kéri, a számlaváltással kapcsolatos valamennyi lépést a pénzforgalmi szolgáltatónak kell lebonyolítania. Az ügyfél kérheti a régi számlán fennmaradó egyenleg átutalását és a számla lezárását is.

A pénzforgalmi szolgáltatónak 15 nap áll rendelkezésére e folyamat végrehajtására (30 nap, ha a váltás különböző uniós tagállambeli szolgáltatók között történik), és a szolgáltatást díjmentesen kell nyújtania.

Végül az irányelvtervezet előírja a pénzforgalmi szolgáltatók számára, hogy megfelelő módon tájékoztassák a fogyasztókat a bankszámlaváltáshoz való jogaikról és annak folyamatáról.

3. Hozzáférés a fizetési számlákhoz

A javasolt irányelv lehetővé teszi az európai fogyasztók számára, hogy az EU-n belül bármely pénzforgalmi szolgáltatónál fizetési számlát nyithassanak, akkor is, ha lakhelyük nem a szolgáltató székhelye szerinti országban található.

Emellett a fogyasztóknak az EU-n belüli lakhelyüktől és személyes pénzügyi helyzetüktől függetlenül joguk lesz alapszintű fizetési számlát nyitni. A tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy területükön legalább egy pénzforgalmi szolgáltató kínáljon alapszintű fizetési számlát, és tájékoztatniuk kell a nyilvánosságot e fizetési számlák elérhetőségéről. A pénzforgalmi szolgáltató a számlanyitás megtagadásának indokaként nem hivatkozhat az ügyfél pénzügyi helyzetére.

Az irányelv felsorolja az alapszintű fizetési számlához kapcsolódóan nyújtandó

nélkülözhetetlen szolgáltatásokat, ide tartozik a készpénzfelvétel, a banki átutalás és a betéti kártya is. Az alapszintű számlák esetében nem engedélyezettek a folyószámlahitelek és a hitelkeretek.

MEMO/13/413

További információk:

http://ec.europa.eu/internal_market/finservices-retail/inclusion/index_en.htm

http://ec.europa.eu/dgs/health_consumer/pressroom/bank-accounts_en.htm

Kapcsolattartók:

Chantal Hughes (+32 2 296 44 50)

Frédéric Vincent (+32 2 298 71 66)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)

Audrey Augier (+32 2 297 16 07)

Aikaterini Apostola (+32 2 298 76 24)


Side Bar