Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Autres langues disponibles: FR EN DE

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2013. gada 8. maijā

Eiropas Komisija sniedz ārkārtas palīdzību cilvēktiesību jomā

Eiropas Komisijas attīstības komisārs Andris Piebalgs ir paziņojis, ka ES atsauksies uz ANO augstās komisāres cilvēktiesību jautājumos Navi Pillay steidzamo aicinājumu veikt lielākus ieguldījumus cilvēktiesību jomā.

Apvienoto Nāciju Organizācijas Augstā cilvēktiesību komisāra birojs (OHCHR) jau trešo gadu pēc kārtas saskaras ar finanšu līdzekļu trūkumu. Tā budžets 2013. gadam jau tika samazināts par 12 % (aptuveni 13 miljoni eiro), un šis lēmums ietekmē tā spēju novērst cilvēktiesību pārkāpumus, nodrošināt cilvēktiesību ievērošanu un aizsargāt cilvēktiesību aizstāvjus.

Atsaucoties uz šo aicinājumu, no Eiropas Demokrātijas un cilvēktiesību instrumenta (EIDHR) 2013. gadā tiks sniegts ES ārkārtas palīdzība 10 miljonu eiro apmērā, kas ir vairāk nekā trīs ceturtdaļas no šā iztrūkstošā finansējuma.

Pateicoties šai ES ārkārtas palīdzībai, Augstā cilvēktiesību komisāra birojs varēs turpināt svarīgo darbu laikā, kad vairāk nekā jelkad agrāk dažādās valstīs ir nepieciešams uzraudzīt situāciju cilvēktiesību jomā, to dokumentēt un ziņot par to.

"Mēs esam nolēmuši veikt šo ieguldījumu, jo šis ANO birojs simbolizē to, ka visa pasaule ir apņēmusies ievērot vispārējos ideālus par cilvēka cieņas neaizskaramību. Cilvēktiesības, pamatbrīvības, miers un laba pārvaldība ir kopīgas vērtības un sudraba dzīpars, kas caurvij ES ārpolitiku un attīstības politiku. Mums ir gan morāls pienākums, gan politiskā griba tos aizsargāt," sacīja Komisijas priekšsēdētāja vietniece un Savienības augstā pārstāve ārlietās un drošības politikas jautājumos Ketrina Eštone un komisārs Piebalgs.

"Esmu tiešām priecīga, ka Eiropas Komisija ir sadzirdējusi manu aicinājumu," sacīja ANO augstā komisāre cilvēktiesību jautājumos Navi Pillay. "Šis Komisijas finansiālais atbalsts cilvēktiesību jomā ir ļoti nepieciešams un tiek ārkārtīgi atzinīgi vērtēts. Es ceru, ka manu aicinājumu sadzirdēs arī citi līdzekļu devēji, tādējādi mēs kopā varam izmantot pašreiz pieejamās iespējas miljoniem cilvēku visā pasaulē uzlabot cilvēktiesības."

Laba pārvaldība — visos tās aspektos — ir būtiska iekļaujošai un ilgtspējīgai attīstībai. ES Pārmaiņu programma attīstības jomā galvenokārt atspoguļo partneru apņemšanos ievērot cilvēktiesības, demokrātiju un tiesiskumu un apmierināt savu iedzīvotāju prasības un vajadzības.

Vispārīga informācija

No Eiropas Demokrātijas un cilvēktiesību instrumenta (EIDHR) tiks piešķirti 10 miljoni eiro, lai ES varētu sekmēt demokrātiju un cilvēktiesības valstīs ārpus ES. EIDHR darbību sāka 2007. gadā, katru gadu tam tiek piešķirts budžets 150 miljonu eiro apmērā, un šobrīd no EIDHR tiek finansēti vairāk nekā 2000 projekti vairāk nekā 107 valstīs.

Lai gan tā darbību var salīdzināt ar svaiga gaisa malku, un tas palīdz izdzīvot novājinātai vai sagrautai pilsoniskai sabiedrībai un aizsargā cilvēktiesību aizstāvjus, EIDHR arī atbalsta demokrātiju un politisko plurālismu, sniedz iespējas tām sabiedrības grupām, kam nav vēlēšanu tiesību, aizstāv cietušos, sekmē tiesiskumu, dialogu, starpniecību un pārredzamību.

Papildu informācija

EIDHR tīmekļa vietne:

www.eidhr.eu

ES un cilvēktiesības:

http://eeas.europa.eu/human_rights/

Eiropas Komisijas attīstības komisāra Andra Piebalga tīmekļa vietne:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs/index_en.htm

ANO Augstā cilvēktiesību komisāra biroja tīmekļa vietne:

http://www.ohchr.org/EN/Pages/WelcomePage.aspx

Kontaktpersonas:

Alexandre Polack (+32 2 299 06 77)

Maja Kocijancic (+32 2 298 65 70)

OHCHR preses pārstāvis: Rupert Colville (+41 22 917 9767)


Side Bar