Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság

Sajtóközlemény

Brüsszel, 2013. május 8.

Uniós polgárság: A Bizottság 12 új intézkedést javasol a polgárok jogainak megerősítésére

Az Európai Bizottság ma új lendületet adott az uniós polgári jogok megerősítésének egy olyan intézkedéssorozat kilátásba helyezésével, amely az uniós polgárok mindennapi életében felmerülő akadályokat hivatott kezelni. A 2013. évi jelentés az uniós polgárságról 12 konkrét intézkedést vázol fel, amelyek az európai polgárok uniós jogainak jobb érvényesítését segítenék elő, a más uniós tagállamban történő munkakereséstől kezdve az Unió demokratikus életében való tevékenyebb részvétel biztosításáig. A legjelentősebb javaslatok között szerepel a más uniós tagállamban történő munkavállalás vagy képzésben való részvétel megkönnyítése; a felesleges papírmunka csökkentése az EU-ban élő és utazó uniós polgárok számára; valamint a határokon átnyúló vásárlás akadályainak lebontása. A polgárok európai évében az uniós polgárságról szóló jelentés a Bizottság válasza az uniós polgároktól érkező számos megkeresésre, akik megosztották a más uniós tagállamba történő utazásuk, költözésük vagy ottani vásárlásuk során tapasztalt problémákat.

„Az uniós polgárság az európai integráció megkoronázása. A politikai unió szempontjából olyan, mint gazdasági és monetáris uniónk szempontjából az euró. A ma bemutatott uniós polgárságról szóló jelentés az európai uniós polgárokat helyezi a középpontba” – nyilatkozta Viviane Reding, a jogérvényesülésért, az alapvető jogokért és az uniós polgárságért felelős biztos. „Mióta 1993-ban első ízben foglalták a Szerződésekbe az uniós polgárságot, az szüntelenül fejlődik, azonban még nem teljesen kiforrott: Az emberek mindennapi életükben továbbra is akadályokba ütköznek jogaik érvényesítése során. Minden évben több mint egymillió polgár fordul hozzánk a jogaikkal összefüggő ügyek kapcsán. Ez az oka annak, hogy ma újabb lépést teszünk a polgárok jogainak a mindennapi helyzetekben, mint például a munkakeresés, az internetes vásárlás vagy az európai döntéshozatalban való részvétel, történő megerősítése érdekében.”

Két évtizeddel az után, hogy a Maastrichti Szerződés lefektette az uniós polgársághoz fűződő jogokat, ezek a jogok nem valósulnak meg maradéktalanul az emberek mindennapi életében. Ezt az uniós polgárságról szóló széleskörű nyilvános konzultáció (IP/12/461) alkalmával az uniós polgárok is megerősítették: 12 ezer uniós polgár osztotta meg tapasztalatait arról, milyen bürokratikus akadályokkal szembesülnek még mindig a szabad mozgáshoz való joguk érvényesítésekor. A polgárságról (IP/13/119), illetve a választójogról (IP/13/215) szóló Eurobarométer-felmérések, a nemzeti és európai politikusok bevonásával, közvetlenül a polgárokkal folytatott párbeszédsorozat, csakúgy, mint a Europe Direct információs szolgálaton keresztül nagy számban beérkező, az uniós jogokkal kapcsolatos lakossági kérdések mind azt jelzik, hogy több erőfeszítésre van szükség. A Bizottság megoldást keres ezekre a problémákra.

A pénzügyi és államadósság-válság összefüggésében kezelni kell azokat a nehézségeket, amelyekkel a más uniós tagállamokban szakképzettséget igénylő munkát kereső polgárok szembesülnek, illetve amelyek visszatartják a polgárokat a belső határokon átnyúló vásárlástól. Ez egyre lényegesebbé válik, ahogy az EU a valódi gazdasági és monetáris unió felé halad, és elérhető közelségbe kerül a politikai unió.

A 2013. évi jelentés az uniós polgárságról hat területen 12 új intézkedést irányoz elő a polgárok jogainak megerősítése céljából (a 12 intézkedés teljes listája a mellékletben található):

 1. Az akadályok lebontása a munkavállalók, a diákok és a gyakornokok számára az EU-ban

 1. a munkavállalók fokozott mobilitása érdekében megvizsgálják, hogyan terjeszthető ki a jelenleg kötelező három hónapon túl a munkakeresők arra vonatkozó joga, hogy saját tagállamuktól munkanélküli ellátást kapjanak egy másik tagállamban történő munkakeresésük ideje alatt; valamint

 2. bevezetik a szakmai gyakorlatok minőségi keretrendszerét, amely meghatározza a felek jogait és kötelezettségeit, ezáltal biztosítva, hogy a szakmai gyakorlat nem válik az ingyenes foglalkoztatás egy formájává

 1. A bürokrácia csökkentése a tagállamokban

 1. a polgárok más uniós tagállamba történő utazásakor, illetve ottani tartózkodásuk alatt személyazonosságuk igazolásakor megkönnyítik a személyazonosító és tartózkodási okmányok elfogadását, többek között szabadon válaszható egységesített európai okmányok által, amelyeket a polgárok valamennyi uniós tagállamban használhatnának; valamint

 2. megkönnyítik a gépjárművek forgalmi engedélyének tagállamok közötti elismerését az EU-ban

 1. A kiszolgáltatottabbak védelme az EU-ban

 1. kidolgoznak egy uniós szinten kölcsönösen elismert EU-s fogyatékossági igazolványt, így gondoskodva arról, hogy a 80 millió ember szabad mozgáshoz való joga érvényesítése esetén is ki tudja használni a nemzeti igazolványok által biztosított előnyöket (például hozzáférés a közlekedéshez, a turizmushoz, a kulturális és szabadidős tevékenységekhez); valamint

 2. egy sor jogalkotási javaslatot tesznek a polgárok, különösen a gyermekek és a kiszolgáltatott polgárok, eljárási jogainak további megerősítése céljából azokban a helyzetekben, mikor bűncselekmény elkövetésével gyanúsítják vagy vádolják őket

 1. A vásárlás akadályainak lebontása az EU-ban

 1. egy termék interneten vagy egy másik uniós tagállamban történő vásárlása kapcsán javítják a kis összegekről szóló, határokon átnyúló viták rendezésére vonatkozó szabályokat; a kis értékű követelések európai eljárása segíthet, hogy a fogyasztók gyorsan visszakapják pénzüket; valamint

 2. kidolgoznak egy online eszközt, amely átláthatóbbá teszi a digitális termékek vásárlását, és lehetőséget teremt a polgárok számára az árak határokon átnyúló összehasonlítására

 1. Az EU-ra vonatkozó célzott és könnyen elérhető információ hozzáférhetőségének javítása

 1. az e-képzés eszközeit hozzáférhetővé teszik a helyi hatóságok számára, és lakosságbarát tájékoztatást nyújtanak arról, hova fordulhatnak a polgárok problémáik orvoslása érdekében

 1. A polgárok részvételének előmozdítása a demokratikus folyamatban

 1. megoldásokat dolgoznak ki arra, hogy az uniós polgárok megtarthassák szavazati jogukat a származási országukban megrendezett országos választásokon. Egyes tagállamok gyakorlata, miszerint egy másik uniós tagállamba költöző állampolgárukat megfosztják választási jogától, valójában annyi mint a szabad mozgáshoz való jog érvényesítése miatt büntetni a polgárokat.

Az uniós polgárságról szóló jelentés a polgárok európai éve (2013) központi eleme, amely számba veszi az első jelentés 2010-es bemutatása (lásd IP/10/1390 és MEMO/10/525) óta elért előrelépéseket – köztük a Bizottság tevékenységét a 2010 októberében közzétett 25 cselekvési javaslat tekintetében.

A kezdeményezés egybeesik az EU alapjogi chartája alkalmazásáról szóló, a személyes adatok védelméhez való jogra és a polgárok egyéb jogaira is kiterjedő, legfrissebb jelentés (lásd IP/13/411 és MEMO/13/411), bizottság általi elfogadásával. A kezdeményezést egy jelentés is kíséri a hatékonyabb uniós polgárság felé tett előrelépésekről, amely az uniós polgársághoz fűződő jogok – például a szabad mozgás, a politikai jogok vagy a konzuli védelem – érvényesítésére, valamint az állampolgárság alapján történő megkülönböztetés elleni küzdelemre vonatkozó tapasztalatokat összegzi.

Háttér-információk

Az uniós polgárok a szabad mozgáshoz való joguk érvényesítése során továbbra is akadályokba ütköznek a mindennapi életben. A Bizottság meghallgatja az panaszokat, és fellép a polgárok jogainak megerősítése érdekében. Az uniós polgárságról szóló 2013. évi jelentés rendkívül időszerű az Európai Unió jövőjéről folytatott vita közepette. A szorosabb integrációnak nagyobb demokratikus legitimitással kell párosulnia.

A polgárságról szóló 2013-as jelentésben a Bizottság áttekinti a közelmúltban elért eredményeket, és rámutat a továbbra is fennálló akadályokra, amelyek miatt a polgárok nem tudják teljes körűen kihasználni jogaikat.

Az európai polgárságról szóló, 2010-ben elfogadott első jelentés 25 konkrét intézkedést sorolt fel azon problémák leküzdésére, amelyekkel az európai polgárok jogaik érvényesítése során szembesülnek. Azóta a Bizottság a következő lépéseket tette annak érdekében, hogy ígéreteit valóra váltsa:

 • Az Unió-szerte évente közel 75 millió, bűncselekmény áldozatává váló személy jogainak erősítése (IP/11/585);

 • A bürokrácia csökkentése a gépjárművek másik tagállamban történő nyilvántartásba vételét kérő, évi 3,5 millió polgár számára, ami 1,5 milliárd eurós megtakarítást jelent (IP/12/349);

 • A hitelkártya-használattal járó járulékos költségek és az online vásárlóknak szóló előre kipipált négyzetek tilalma (MEMO/11/675);

 • A minden uniós polgárt megillető tisztességes eljáráshoz való jog megszilárdítása, amely évente kb. 8 millió eljárást érint (IP/12/430, IP/10/1305);

 • Egyértelműbb tulajdonjogi szabályok Európa 16 millió nemzetközi párja számára (IP/11/320).

További információk

MEMO/13/409

Sajtócsomag:

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/citizen/news/130508_en.htm

Európai Bizottság – Uniós polgárság:

http://ec.europa.eu/justice/citizen/index_hu.htm

A polgárok európai éve (2013):

http://europa.eu/citizens-2013/hu/home

Viviane Reding alelnök, uniós jogérvényesülési biztos honlapja:

http://ec.europa.eu/reding

Kövesse az alelnök bejegyzéseit a Twitteren is: @VivianeRedingEU

Kapcsolattartók:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)

MELLÉKLET: Tizenkét új kulcsfontosságú intézkedés az uniós polgárok életének javításáért


Side Bar