Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 8 май 2013 г.

Гражданство на ЕС: Комисията предлага 12 нови действия за укрепване на правата на гражданите

Днес Европейската комисия прави нов опит за укрепване на правата на гражданите на ЕС със серия от действия за премахване на препятствията, с които те все още се сблъскват в ежедневието си. В доклада за гражданството на ЕС от 2013 г. са изложени 12 конкретни начина да се помогне на европейците да се възползват по-цялостно от правата си в ЕС – като се започне от търсенето на работа в друга страна от Съюза и се стигне до гарантирането на по-активно участие в неговия демократичен живот. Най-важните предложения са свързани с улесняване на хората да работят и да се обучават в други страни от ЕС, намаляване на прекомерните бюрократични формалности за гражданите на ЕС, които работят и пътуват в Съюза, и премахване на пречките пред трансграничното пазаруване. През Европейската година на гражданите докладът за гражданството на ЕС е отговорът на Комисията на многобройните призиви от граждани на Съюза, споделили проблеми, с които са се сблъскали при пътуване, преместване или пазаруване в други страни от ЕС.

Европейското гражданство е перлата в короната на европейската интеграция. За политическия съюз то играе ролята, която еврото играе за Икономическия и паричен съюз. В днешния доклад за гражданството гражданите на ЕС се поставят най-напред“, заяви заместник-председателят Вивиан Рединг, комисар по въпросите на правосъдието, основните права и гражданството. Откакто за първи път бе включено в Договорите през 1993 г., гражданството на ЕС постоянно се развива, но все още не е достигнало зрялост: хората продължават да се сблъскват с препятствия при упражняване на правата си в ежедневието. Всяка година получаваме над 1 милион запитвания от граждани по свързани с правата им въпроси. Затова днес предприемаме действия за укрепване на правата на гражданите в ежедневни ситуации като търсене на работа, пазаруване онлайн или участие в европейския процес на вземане на решения“.

Две десетилетия, след като правата на гражданите на ЕС бяха определени в Договора от Маастрихт, те невинаги са реалност в ежедневието на хората. Това бе потвърдено от участниците в широкомащабна обществена консултация относно гражданството на ЕС (IP/12/461), в която 12 000 граждани на Съюза посочиха примери за бюрократични пречки, пред които все още са изправени — например когато упражняват правото си на свободно движение. Проучвания Евробарометър за гражданството (IP/13/119) и изборните права (IP/13/215), серия преки диалози на гражданите с национални и европейски политици, както и голям брой запитвания от граждани относно правата им в ЕС, получени чрез информационната служба Europe Direct, потвърждават, че има още много несвършена работа. Комисията отговаря на тези проблеми.

В условията на финансова и дългова криза трябва да се вземат мерки за премахване на препятствията, с които се сблъскват гражданите, търсещи квалифицирана работа в други страни от ЕС, или гражданите, желаещи да купуват стоки от чужбина. Това придобива още по-голямо значение, като се има предвид, че ЕС се насочва към истински Икономически и паричен съюз, а на хоризонта се очертава политически съюз.

В доклада за гражданството на ЕС от 2013 г. са обявени 12 нови действия в шест области с цел укрепване на правата на гражданите (вижте пълния списък на 12-те действия в приложението):

 1. Премахване на пречките за работници, студенти и стажанти в ЕС

 1. като се направи опит да се удължи правото на търсещите работа да получават обезщетения за безработица от родната си страна, докато търсят работа в друга държава от ЕС над задължителните в момента 3 месеца, за да се повиши мобилността на работниците; както и

 2. като се създаде рамка за качество на стажовете, уточняваща правата и задълженията на страните, гарантирайки, че стажовете не се използват като форма на „неплатена заетост“

 1. Намаляване на бюрокрацията в страните членки

 1. като се улесни приемането на документи за самоличност и пребиваване, когато гражданите искат да пътуват или трябва да доказват самоличността си в друга страна от ЕС, включително чрез еднакви европейски документи по избор, които гражданите да могат да използват във всички страни от Съюза; както и

 2. като се улесни признаването на удостоверенията за техническа изправност на автомобили в целия ЕС

 1. Защита на по-уязвимите в ЕС

 1. като се разработи карта на ЕС за хората с увреждания, която да бъде призната в целия Съюз. Това ще гарантира, че 80 млн. души с увреждания също ще могат да се възползват от предимствата, произтичащи от националните карти (например достъп до транспорт, туризъм, култура и отдих), когато упражняват правото си на свободно движение; както и

 2. като се предложи серия закони за по-нататъшно укрепване на процедурните права на гражданите , и по-специално правата на децата и уязвимите граждани, когато са заподозрени или обвинени в престъпления

 1. Премахване на пречките пред пазаруването в ЕС

 1. като се подобрят правилата за разрешаване на трансгранични спорове за малки суми при покупка на продукти онлайн или в друга страна от ЕС; европейската процедура за искове с малък материален интерес може да помогне на потребителите да получат бързо парите си обратно; както и

 2. като се работи за създаване на онлайн инструмент, който да направи покупките на цифрови продукти по-прозрачни и да позволи на гражданите да сравняват цените в различни държави

 1. Насърчаване на предоставянето на целенасочена и достъпна информация за ЕС

 1. като се даде достъп до инструменти за електронно обучение на местни администрации и се предостави полезна за гражданите информация към кого да се обърнат, за да решат проблемите си.

 1. Засилване на участието на гражданите в демократичния процес

 1. като се работи по начини за даване възможност на гражданите на ЕС да запазят правото си да гласуват на национални избори в тяхната родна страна. Практиката в някои страни членки да лишават гражданите си от правото им на глас, ако са се преместили в друга страна от ЕС, в действителност е равносилна на наказване на гражданите за това, че са упражнили правото си на свободно движение.

Докладът за гражданството на ЕС от 2013 г. заема централно място в Европейската година на гражданите и отчита напредъка, постигнат след първия доклад през 2010 г. (вж. IP/10/1390 и MEMO/10/525), като Комисията посочва какво е постигнато по 25-те действия, обявени през октомври 2010 г.

Инициативата последва приемането от Комисията на последния доклад за прилагането на Хартата на основните права на ЕС (вижте IP/13/411 и MEMO/13/411), включително на права на гражданите като правото на защита на личните данни. Документът е придружен от доклад за напредъка към по-ефективно гражданство на ЕС, проследяване на прилагането на правата на гражданите на ЕС – като правото на свободно движение, политическите права или правото на консулска закрила— и на борбата с дискриминацията въз основа на националност.

Контекст

Гражданите на ЕС се сблъскват с препятствия в ежедневието си, когато упражняват своето право на свободно движение. Комисията се вслушва в техните проблеми и действа за укрепване на правата на гражданите. Докладът за гражданството на ЕС от 2013 г. се появява точно навреме в разгара на дебата за бъдещето на Европейския съюз. Задълбочаването на интеграцията трябва да върви ръка за ръка със засилване на демократичната легитимност.

В доклада за гражданството от 2013 г. Комисията също така отчита скорошните постижения и посочва оставащите препятствия, които пречат на гражданите да се възползват изцяло от правата си.

През 2010 г. Европейската комисия прие първия доклад за гражданството на ЕС, съдържащ списък с 25 конкретни действия за преодоляване на проблемите, с които се сблъскват гражданите на Съюза, когато упражняват правата си. Оттогава Комисията работи, за да изпълни обещаното чрез:

 • утвърждаване на правата на близо 75-те милиона жертви на престъпления годишно в целия ЕС (IP/11/585);

 • премахване на излишните формалности при регистрацията на автомобил в друга държава от ЕС за 3,5 милиона души всяка година, което води до икономии от 1,5 млрд. евро (IP/12/349);

 • премахване на допълнителните такси при плащане с кредитна карта и на предварително отметнатите полета на уебсайтовете при пазаруване онлайн (MEMO/11/675);

 • укрепване на правата на справедлив съдебен процес за всички граждани на ЕС, което засяга близо 8 милиона производства всяка година (IP/12/430, IP/10/1305);

 • поясняване на имуществените права на 16-те милиона международни двойки в Европа (IP/11/320).

За повече информация

MEMO/13/409

Информация за пресата:

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/citizen/news/130508_en.htm

Европейска комисия — гражданство на ЕС:

http://ec.europa.eu/justice/citizen/index_en.htm

Европейска година на гражданите 2013:

http://europa.eu/citizens-2013

Интернет страница на заместник-председателя Вивиан Рединг, комисар на ЕС по въпросите на правосъдието:

http://ec.europa.eu/reding

Следвайте заместник-председателя в Twitter: @VivianeRedingEU

За контакти:

Мина Андреева(+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)

ПРИЛОЖЕНИЕ: Дванадесет основни действия за подобряване на живота на гражданите на ЕС


Side Bar