Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Il-Kummissjoni Ewropea

Stqarrija għall-istampa

Brussell, l-24 ta' Jannar 2013

L-UE tniedi l-istrateġija għal fjuwils nodfa

Illum il-Kummissjoni Ewropea ħabbret pakkett ambizzjuż ta' miżuri sabiex tiżgura li jinbnew stazzjonijiet tal-fjuwils alternattivi madwar l-Ewropa bi standards komuni għad-disinn u l-użu tagħhom. S'issa l-inizjattivi politiċi indirizzaw l-aktar il-fjuwils u l-vetturi nnifishom, mingħajr ma tqies it-tqassim tal-fjuwils. L-isforzi biex jingħataw inċentivi la kienu kkoordinati u lanqas biżżejjed.

Il-fjuwil nadif qed jinżamm lura minħabba tliet ostakoli ewlenin: l-ispiża għolja tal-vetturi, l-aċċettazzjoni tal-konsumatur li għadha f'livell baxx, u n-nuqqas ta' stazzjonijiet li jiċċarġjaw u li jagħtu l-fjuwil. Dan huwa ċirku vizzjuż. L-istazzjonijiet tal-fjuwil mhux qed jinbnew minħabba li ma hemmx biżżejjed vetturi. Il-vetturi ma jinbigħux bi prezzijiet kompetittivi minħabba li ma hemmx domanda biżżejjed. Il-konsumaturi ma jixtrux il-vetturi minħabba li huma għoljin u ma hemmx stazzjonijiet. Għaldaqstant, il-Kummissjoni qed tipproponi pakkett ta' miri vinkolanti fuq l-Istati Membri għal livell minimu ta' infrastruttura għal fjuwils nodfa bħalma huma l-elettriku, l-idroġenu u l-gass naturali, kif ukoll standards komuni għall-UE kollha għat-tagħmir meħtieġ.

Siim Kallas, il-Viċi President tal-Kummissjoni Ewropea responsabbli mit-Trasport qal: "L-iżvilupp ta' fjuwils innovattivi u alternattivi huwa mod ovvju kif l-ekonomija tal-Ewropa ssir aktar effiċjenti fl-użu tar-riżorsi, tonqos id-dipendenza żejda fuq iż-żejt u tiġi żviluppata industrija tat-trasport li tkun lesta twieġeb għall-ħtiġijiet tas-seklu 21. Bejniethom, iċ-Ċina u l-Istati Uniti qed jippjanaw li sal-2020 ikollhom aktar minn 6 miljun vettura elettrika fit-toroq. Din hija opportunità mill-akbar għall-Ewropa biex tistabbilixxi pożizzjoni b'saħħitha f'suq globali li qed jikber malajr."

Il-Pakkett tal-Enerġija Nadifa għat-Trasport huwa Komunikazzjoni dwar strateġija Ewropea għal fjuwils nodfa, Direttiva li tiffoka fuq l-infrastruttura u l-istandards, u dokument ta' akkumpanjament li jiddeskrivi pjan ta' azzjoni għall-iżvilupp ta' Gass Naturali Likwifikat (LNG) fil-bastimenti.

Il-miżuri ewlenin proposti huma:

L-elettriku: is-sitwazzjoni tas-sorsi li jiċċarġjaw l-elettriku tvarja ħafna madwar l-UE. Il-pajjiżi fuq quddiem huma l-Ġermanja, Franza, il-Pajjiżi l-Baxxi, Spanja u r-Renju Unit. B'din il-proposta kull Stat Membru se jkollu bżonn għadd minimu ta' sorsi li jiċċarġjaw u li jużaw plakka komuni (ara t-Tabella annessa). Dan qed isir bil-għan li tinħoloq massa kritika ta' sorsi li jiċċarġjaw ħalli l-kumpaniji jipproduċu l-karozzi bil-massa u bi prezzijiet raġonevoli.

Element essenzjali biex jixtered l-użu ta' dan il-fjuwil huwa plakka komuni għall-UE kollha. Sabiex tintemm l-inċertezza fis-suq, illum il-Kummissjoni ħabbret l-użu tal-plakka "Type 2" bħala l-istandard komuni għall-Ewropa kollha.

L-idroġenu: il-Ġermanja, l-Italja, u d-Danimarka diġà għandhom għadd sinifikanti ta' stazzjonijiet tal-fjuwil tal-idroġenu għalkemm uħud minnhom mhumiex aċċessibbli għall-pubbliku. L-istandards komuni xorta huma bżonnjużi għal ċerti komponenti bħall-manek tal-fjuwil. B'din il-proposta, l-istazzjonijiet tal-mili eżistenti se jitqabbdu flimkien biex jinħoloq netwerk bi standards komuni li jiżguraw il-mobbiltà tal-vetturi tal-Idroġenu. Dan japplika għall-14-il Stat Membru li bħalissa għandhom netwerk tal-Idroġenu.

Il-bijofjuwils: diġà għandhom kważi 5% tas-suq. Dawn jaħdmu bħala fjuwils imħalltin u m'għandhom bżonn l-ebda infrastruttura speċifika. Se tkun sfida ewlenija li tkun żgurata s-sostenibbiltà tagħhom.

Il-Gass Naturali (Likwifikat (LNG) u Kompressat (CNG)): l-LNG jintuża għal trasport fuq l-ilma kemm fil-baħar kif ukoll fil-passaġġi interni tal-ilma. Infrastruttura tal-LNG għall-bastimenti tal-fjuwil għadha fi stadju bikri ħafna, għax l-Iżvezja biss għandha faċilità fuq skala żgħira ta' LNG bunkering għall-bastimenti, madanakollu hemm pjanijiet għalihom f'bosta Stati Membri oħra. Il-Kummissjoni qed tipproponi li l-istazzjonijiet tal-mili tal-LNG jkunu installati fil-139 port marittimu u intern li hemm fin-Netwerk Ewlieni Trans-Ewropew sal-2020 u rispettivament sal-2025. Dawn ma jkunux terminali kbar tal-gass iżda stazzjonijiet tal-mili fissi jew mobbli. Dawn ikopru l-portijiet il-kbar kollha tal-UE.

L-LNG: il-gass naturali likwifikat jintuża wkoll għat-trakkijiet, iżda fl-UE hemm biss 38 stazzjon tal-mili. Il-Kummissjoni qed tipproponi li sal-2020 jiġu installati stazzjonijiet tal-fjuwil kull 400 km fit-toroq tan-Netwerk Ewlieni Trans-Ewropew.

Is-CNG: il-gass naturali kompressat prinċipalment jintuża għall-karozzi. Bħalissa miljun vettura jużaw dan il-fjuwil, jiġifieri 0.5% tal-flotta kollha – l-industrija għandha l-għan li żżid din iċ-ċifra b'għaxar darbiet sal-2020. Il-proposta tal-Kummissjoni se tiżgura li s-sorsi tal-mili li huma aċċessibbli għall-pubbliku, bi standards komuni, ikunu disponibbli madwar l-Ewropa kollha b'distanzi massimi ta' 150 km sal-2020.

L-LPG: il-gass taż-żejt likwifikat. Ma hemm l-ebda azzjoni maħsuba għal-LPG, il-qalba tal-infrastruttura hija diġà stabbilita.

L-Istati Membri se jkunu jistgħu jagħmlu dawn il-bidliet mingħajr il-bżonn ta' nfiq pubbliku billi jbiddlu r-regolamenti lokali ħalli tinbidel l-imġiba tas-settur privat u jitħeġġeġ l-investiment min-naħa tiegħu. L-appoġġ tal-UE huwa diġà disponibbli minn fondi tat-TEN-T, fondi ta' koeżjoni u fondi strutturali.

Ara wkoll: MEMO/13/24

Sorsi li jiċċarġjaw l-elettriku/vetturi elettriċi għal kull Stat Membru

Stati Membri

L-infrastruttura eżistenti

(sorsi li jiċċarġjaw)

2011

Il-miri proposti għal infrastruttura aċċessibbli għall-pubbliku sal-20201

Il-pjanijiet tal-Istati Membri għall-għadd ta' vetturi elettriċi fl-2020

L-Awstrija

489

12,000

250,000

Il-Belġju

188

21,000

-

Il-Bulgarija

1

7,000

-

Ċipru

-

2,000

-

Ir-Repubblika Ċeka

23

13,000

-

Il-Ġermanja

1,937

150,000

1,000,000

Id-Danimarka

280

5,000

200,000

L-Estonja

2

1,000

-

Il-Greċja

3

13,000

-

Il-Finlandja

1

7,000

-

Franza

1,600

97,000

2,000,000

L-Ungerija

7

7,000

-

L-Irlanda

640

2,000

350,000

L-Italja

1,350

125,000

130,000 (sal-2015)

Il-Litwanja

-

4,000

-

Il-Lussemburgu

7

1,000

40,000

Il-Latvja

1

2,000

-

Malta

-

1,000

-

Il-Pajjiżi l-Baxxi

1,700

32,000

200,000

Il-Polonja

27

46,000

-

Il-Portugall

1,350

12,000

200,000

Ir-Rumanija

1

10,000

-

Spanja

1,356

82,000

2,500,000

Is-Slovakkja

3

4,000

-

Is-Slovenja

80

3,000

14,000

L-Iżvezja

-

14,000

600,000

Ir-Renju Unit

703

122,000

1,550,000

Kuntatti:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)

1 :

L-għadd ta' sorsi li jiċċarġjaw u li huma aċċessibbli għall-pubbliku huwa 10% tal-għadd totali ta' sorsi li jiċċarġjaw.


Side Bar