Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 7 maj 2013

EU-projekt bidrar till mer innovation i skolan

Mer än åtta av tio personer som deltar i ett EU-finansierat projekt om innovativa undervisningsmetoder och bättre läromedel för barn säger att de har märkt ett positivt och varaktigt genomslag. Lika många säger också att de inte skulle ha kunnat nå samma resultat utan EU-stödet. Det framgår av en ny undersökning.

Projekten har finansierats genom EU-programmet Comenius, som bland annat stöder skolpartnerskap, lärarutbildning och skolnätet eTwinning. Comenius ingår i programmet för livslångt lärande, som i januari 2014 kommer att ersättas av Erasmus för alla. Comenius anslår cirka 13 miljoner euro per år till universitet, lärarhögskolor, icke-statliga organisationer och skolor för att stödja utvecklingen av nya undervisningsmetoder och läromedel. Exempel på innovativ undervisning är drama och grundläggande naturvetenskap för små barn (se bakgrund).

– Vi vill hjälpa skolorna att ge eleverna den kunskap och det självförtroende de behöver för att kunna utveckla sin fulla potential, säger EU:s utbildningskommissionär Androulla Vassiliou. Genom detta EU-initiativ kan skolor och lärare upptäcka olika metoder och erfarenheter, vilket bidrar till mer innovativa lösningar i klassrummet.

Den mest positiva effekten kan ses hos dem som själva deltar i ett projekt. De säger att de har fått vidgade vyer, ökad tillgång till bästa praxis och innovation och bättre kunskaper i språk, it och förvaltning.

De flesta organisationer lyfte fram möjligheten att utveckla nya kopplingar och synergieffekter, både inom institutionerna och med andra. Projektens och nätverkens systemeffekter är mindre märkbara, även om de finns. Ett exempel är då lärarutbildningsmoduler och innehåll som utvecklas i ett projekt eller nätverk sedan integreras i redan etablerade ämnen.

Bakgrund

Studien om Comenius genomslag (Study of the Impact of Comenius Centralised Actions: Comenius Multilateral Projects and Comenius Multilateral Networks) gjordes av den grekiska utbildningsorganisationen Ellinogermaniki Agogi mellan december 2010 och december 2012, på uppdrag av EU-kommissionen. Den bygger på en undersökning bland deltagarna i 145 projekt och nätverk.

Exempel på projekt

I Diceprojektet deltog tolv länder (Nederländerna, Norge, Palestina, Polen, Portugal, Rumänien, Serbien, Slovenien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien och Ungern). Projektet handlade om hur drama i skolan kan främja elevernas utveckling. Ideella organisationer och universitet från de olika länderna gjorde undersökningen tillsammans. Bland deltagarna fanns dramalärare och konstnärer, psykologer och sociologer. EU bidrog med 282 000 euro under två år.

I Naturbildprojektet utvecklade universitet och lärarhögskolor från sex länder (Bulgarien, Rumänien, Slovakien, Tyskland, Ungern och Österrike) en ny pedagogisk strategi för att hjälpa barnen med övergången från förskola till grundskola. Konsortiet gjorde videoanalyser av barnens lekar och lektioner och använde dem för att utbilda lärare i särskilda workshoppar. Projektet fick 298 000 euro från EU under två år.

Comenius och eTwinning

Comeniusprogrammet är öppet för skolor, lärare och utbildningsorganisationer från de 27 EU-länderna, Kroatien, Island, Liechtenstein, Norge, Schweiz och Turkiet. Vissa delar av programmet är också öppna för organisationer från Makedonien och Serbien. De projekt och nätverk som ingår i denna studie kan även omfatta partner från andra länder.

Initiativet eTwinning startade 2005 och är en ständigt växande nätgemenskap för europeiska skolor. Omkring 200 000 lärare och över 100 000 skolor från 33 europeiska länder (de 27 EU-länderna, Island, Norge, Schweiz, Turkiet, Kroatien och Makedonien) använder eTwinning-portalen för lärarfortbildning och gemensamma undervisningsprojekt. Portalen finns på 25 språk. Som en del av initiativet eTwinning plus som startade i mars 2013 deltar nu också skolor från Armenien, Azerbajdzjan, Georgien, Moldavien och Ukraina i eTwinnings webbforum.

Vem var Comenius?

EU:s skolprogram Comenius är uppkallat efter den tjeckiske författaren och vetenskapsmannen Johann Amos Comenius (1592–1670), som betraktas som upphovsmannen till utbildning för alla, som bygger på lika möjligheter för alla barn. Han levde och arbetade i många olika länder i Europa, bland annat Sverige.

Läs mer

Hela studien (engelska) med sammanfattning (engelska, franska och tyska)

Läs mer om Comenius nätverk och projekt – bidragsregler, exempel och resultat

EU-kommissionen: Comeniusprogrammet

EU-kommissionen: Utbildning

Androulla Vassilious webbplats

Androulla Vassiliou på Twitter: @VassiliouEU

Kontaktpersoner:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58), Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)


Side Bar