Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

sporočilo za medije

Bruselj, 7. maja 2013

Osem od desetih vprašanih meni, da projekti EU spodbujajo inovacije med poukom

Več kot osem od desetih vprašanih, ki so sodelovali pri pobudi, ki jo je financirala EU ter katere namen je bil spodbujati inovativne metode poučevanja in boljše učno gradivo za otroke, meni, da je imela pobuda nanje pozitiven in dolgotrajen učinek. Po podatkih nove študije je enako število anketirancev navedlo, da bi bilo iste rezultate nemogoče doseči brez podpore EU.

Projekti so bili financirani v okviru evropskega programa Comenius, ki podpira številne dejavnosti – od šolskih partnerstev do usposabljanja učiteljev in mreže šol eTwinning. Comenius je del Programa vseživljenjskega učenja, ki ga bo januarja 2014 nadomestil program Erasmus za vse, v okviru katerega univerze, ustanove za usposabljanje učiteljev, nevladne organizacije in šole vsako leto prejmejo okoli 13 milijonov evrov za razvoj novih metod poučevanja in novih učnih gradiv. Primera inovativnih metod poučevanja sta poučevanje dramatike in osnov naravoslovja za majhne otroke (glej Ozadje).

„Šolam želimo pomagati, da bi učencem zagotovile znanje, spretnosti in samozavest, ki jih potrebujejo, da bi razvili vse svoje sposobnosti,“ je povedala evropska komisarka za izobraževanje, kulturo, večjezičnost in mladino Androulla Vassiliou. „Dodana vrednost evropske pobude je, da se učitelji in šole seznanijo z različnimi pristopi ter strokovnim znanjem in izkušnjami, kar pripomore k inovativnejšim rešitvam med poukom.“

V študiji je bilo ugotovljeno, da so najpozitivnejše učinke občutili posamezniki, ki so bili neposredno vključeni v projekte, saj so ti navedli, da so s projekti razširili svoja obzorja, pridobili boljši dostop do najboljših praks in inovacij ter izboljšali strokovne sposobnosti na področju informacijskih in komunikacijskih tehnologij, jezikov in upravljanja.

Organizacije, ki so sodelovale pri projektih, so največkrat poudarile, da so imele priložnost oblikovati nove povezave in ustvariti nove sinergije, tako znotraj svoje ustanove kot tudi z drugimi ustanovami. Manj izrazit je sistemski učinek projektov in omrežij, vendar večina vprašanih meni, da obstaja, na primer kadar so moduli za usposabljanje učiteljev ali vsebina, oblikovana v okviru projekta ali mreže, vključeni v ustaljene programe izobraževanja.

Ozadje

Študijo o učinku ukrepov v okviru programa Comenius – večstranskih projektov in omrežij Comenius je za Evropsko komisijo opravila grška izobraževalna organizacija Ellinogermaniki Agogi od decembra 2010 do decembra 2012. V anketi so sodelovali udeleženci iz 145 projektov in mrež.

Primeri projektov

Pri projektu DICE je sodelovalo 12 držav (Češka, Madžarska, Nizozemska, Norveška, Palestina, Poljska, Portugalska, Romunija, Slovenija, Srbija, Švedska in Združeno kraljestvo). Glavni poudarek projekta je bil na pozitivnih učinkih poučevanja dramatike na razvoj učencev. Neprofitne organizacije in univerze iz sodelujočih držav so sodelovale pri raziskavah. Partnerji so bili učitelji s področja gledališča in umetnosti, psihologi in sociologi. Projekt je sofinancirala EU, ki mu je v dveh letih namenila 282 000 evrov.

Pri projektu Naturbild so univerze in ustanove za usposabljanje učiteljev iz šestih držav (Avstrije, Bolgarije, Madžarske, Nemčije, Romunije in Slovaške) razvile novo strategijo poučevanja v pomoč otrokom pri prehodu iz male šole v nižje razrede osnovne šole. Konzorcij je pripravil videoanalize otroške igre in učnih ur otrok ter jih uporabil pri usposabljanju učiteljev v specializiranih delavnicah. Za projekt je bilo v dveh letih namenjenih 298 000 evrov sredstev EU.

Program Comenius in mreža eTwinning

Pri programu Comenius lahko sodelujejo šole, učitelji in izobraževalne ustanove iz 27 držav članic EU, Hrvaške, Islandije, Lihtenštajna, Norveške, Švice in Turčije. Pri nekaterih delih programa lahko sodelujejo tudi organizacije iz Nekdanje jugoslovanske republike Makedonije in Srbije. Pri projektih in omrežjih, na katerih je glavni poudarek te nove študije, lahko sodelujejo dodatni partnerji iz katere koli druge države.

Mreža eTwinning je bila ustanovljena leta 2005 in združuje vse večje število šol v Evropi. Pridružilo se ji je že 200 000 učiteljev in več kot 100 000 šol iz 33 evropskih držav (27 držav članic EU, Islandije, Švice, Norveške, Turčije, Hrvaške in Nekdanje jugoslovanske republike Makedonije), ki lahko zdaj uporabljajo brezplačno in varno spletno okolje za usposabljanje učiteljev in skupne izobraževalne projekte. Portal eTwinning je na voljo v 25 jezikih. V okviru pobude eTwinning Plus, ki se je začela izvajati marca 2013, so se skupnosti eTwinning pridružile izbrane šole iz Armenije, Azerbajdžana, Gruzije, Moldavije in Ukrajine.

Kdo je bil Comenius?

Evropski program Comenius, namenjen šolam, je poimenovan po češkem piscu in znanstveniku Iohannesu Amosu Comeniusu (1592–1670), očetu vsesplošnega izobraževanja, ki temelji na enakih možnostih za vse otroke. Živel in delal je v različnih državah po Evropi.

Več informacij

celotna študija [EN] s povzetki [EN, DE, FR]

Več o večstranskih mrežah in projektih Comenius, vključno s pravili financiranja, primeri in rezultati projektov

Evropska komisija: Program Comenius

Evropska komisija: Izobraževanje in usposabljanje

Spletna stran komisarke Androulle Vassiliou

Spremljajte komisarko Androullo Vassiliou na Twitterju: @VassiliouEU

Kontakta:

Dennis Abbott (+32 22959258); Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 22959667)


Side Bar