Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Δελτίο τύπου

Βρυξέλλες, 7 Μαΐου 2013

8 στους 10 πιστεύουν ότι τα προγράμματα της ΕΕ ενισχύουν την καινοτομία στην αίθουσα διδασκαλίας

Περισσότερα από τα οκτώ στα δέκα άτομα που συμμετέχουν σε μια πρωτοβουλία που χρηματοδοτείται από την ΕΕ με στόχο την ενθάρρυνση των καινοτόμων μεθόδων διδασκαλίας και τη βελτίωση του διδακτικού υλικού για παιδιά θεωρούν ότι το πρόγραμμα είχε θετικό και διαρκή αντίκτυπο για τα ίδια. Το ίδιο ποσοστό δήλωσε επίσης ότι τα ίδια αποτελέσματα θα ήταν αδύνατο να επιτευχθούν χωρίς ευρωπαϊκή υποστήριξη, σύμφωνα με μια νέα μελέτη.

Τα προγράμματα χρηματοδοτήθηκαν μέσω του συστήματος Comenius της ΕΕ, το οποίο υποστηρίζει ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων, από συμπράξεις σχολείων έως επιμόρφωση καθηγητών και το σχολικό δίκτυο «eTwinning» (ηλεκτρονική αδελφοποίηση). Το Comenius αποτελεί μέρος του προγράμματος διά βίου μάθησης που από τον Ιανουάριο του 2014 θα το διαδεχθεί το «Erasmus για όλους». Το Comenius διαθέτει περίπου 13 εκατομμύρια ευρώ ετησίως σε πανεπιστήμια, ιδρύματα επιμόρφωσης εκπαιδευτικών, ΜΚΟ και σχολεία, για την υποστήριξη της ανάπτυξης νέων διδακτικών μεθόδων και υλικών. Στα παραδείγματα των καινοτόμων μεθόδων διδασκαλίας περιλαμβάνεται η χρήση της θεατρικής εκπαίδευσης και της βασικής επιστήμης για μικρά παιδιά (βλ. ιστορικό).

«Στόχος μας είναι να βοηθήσουμε τα σχολεία να παρέχουν στους μαθητές τις γνώσεις, τις δεξιότητες και την εμπιστοσύνη που χρειάζονται για να αξιοποιήσουν πλήρως το δυναμικό τους,» δήλωσε η κ. Ανδρούλλα Βασιλείου, Επίτροπος αρμόδια για την εκπαίδευση, τον πολιτισμό, την πολυγλωσσία και τη νεολαία. «Η προστιθέμενη αξία αυτής της ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας είναι ότι εκθέτει τους εκπαιδευτικούς και τα σχολεία σε διαφορετικές προσεγγίσεις και εμπειρογνωμοσύνη, που οδηγούν στην εφαρμογή πιο καινοτόμων λύσεων στην τάξη».

Από τη μελέτη διαπιστώθηκε ότι ο πλέον θετικός αντίκτυπος σημειώθηκε για τα άτομα που εμπλέκονται άμεσα σε προγράμματα. Τα άτομα αυτά ανέφεραν ότι το πρόγραμμα διεύρυνε τις απόψεις τους, αύξησε την πρόσβαση στις βέλτιστες πρακτικές και στην καινοτομία, ενώ βελτίωσε τις επαγγελματικές τους δεξιότητες στις ΤΠΕ, στις γλώσσες και στη διαχείριση.

Στα οφέλη που τονίστηκαν περισσότερο από τους οργανισμούς περιλαμβάνονται η ευκαιρία ανάπτυξης νέων δεσμών και συνεργειών, τόσο στο εσωτερικό του ιδρύματος όσο και με άλλους ενδιαφερομένους. Ο συστημικός αντίκτυπος μέσω των προγραμμάτων και των δικτύων είναι λιγότερο έντονα αισθητός, αλλά οι περισσότεροι από τους ερωτηθέντες δηλώνουν ότι υπάρχει, για παράδειγμα, όταν οι ενότητες επιμόρφωσης εκπαιδευτικών και το περιεχόμενο που αναπτύσσεται στο πλαίσιο ενός προγράμματος ή ενός δικτύου ενσωματώνονται στα παραδοσιακά μαθήματα.

Ιστορικό

Η «μελέτη για τον αντίκτυπο των συγκεντρωτικών δράσεων του Comenius: Πολυμερή σχέδια Comenius και πολυμερή δίκτυα Comenius» διενεργήθηκε για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από τον ελληνικό εκπαιδευτικό οργανισμό Ελληνογερμανική Αγωγή από τον Δεκέμβριο του 2010 έως τον Δεκέμβριο του 2012. Πραγματοποιήθηκε έρευνα μεταξύ των συμμετεχόντων σε 145 σχέδια και δίκτυα.

Παραδείγματα σχεδίων

Το σχέδιο DICE αφορούσε 12 χώρες (Ουγγαρία, Τσεχική Δημοκρατία, Κάτω Χώρες, Νορβηγία, Παλαιστίνη, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σερβία, Σλοβενία, Σουηδία και ΗΒ). Το σχέδιο επικεντρωνόταν στα θετικά αποτελέσματα της θεατρικής εκπαίδευσης στην εξέλιξη των μαθητών. Μη κερδοσκοπικές οργανώσεις και πανεπιστήμια των προαναφερόμενων χωρών συνεργάστηκαν για τη διεξαγωγή της έρευνας. Στους εταίρους συμπεριλαμβάνονταν επαγγελματίες στο χώρο του εκπαιδευτικού θεάτρου και των τεχνών, ψυχολόγοι και κοινωνιολόγοι. Η ΕΕ διέθεσε 282 000 ευρώ για διετή περίοδο με σκοπό τη συγχρηματοδότηση του σχεδίου.

Για το σχέδιο Naturbild, πανεπιστήμια και ιδρύματα κατάρτισης εκπαιδευτικών από έξι χώρες (Γερμανία, Αυστρία, Ουγγαρία, Σλοβακία, Ρουμανία και Βουλγαρία) ανέπτυξαν μια νέα στρατηγική διδασκαλίας για να βοηθήσουν τα παιδιά κατά τη μετάβαση από την προσχολική στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Η κοινοπραξία ανέλυσε, με χρήση βίντεο, το παιχνίδι και το μάθημα των παιδιών και χρησιμοποίησε αυτές τις αναλύσεις για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σε ειδικευμένα εργαστήρια. Το έργο έλαβε 298 000 ευρώ σε συγχρηματοδότηση από την ΕΕ για χρονικό διάστημα δύο ετών.

Comenius και ηλεκτρονική αδελφοποίηση (eTwinning)

Το πρόγραμμα Comenius απευθύνεται σε σχολεία, εκπαιδευτικούς και εκπαιδευτικούς οργανισμούς από τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ, την Κροατία, την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν, τη Νορβηγία, την Ελβετία και την Τουρκία. Σε ορισμένα τμήματα του προγράμματος επιτρέπεται, επίσης, η συμμετοχή οργανισμών από την πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας και τη Σερβία. Στα σχέδια και στα δίκτυα που βρίσκονται στο επίκεντρο αυτής της νέας μελέτης μπορούν να συμμετέχουν επιπλέον εταίροι από οποιαδήποτε άλλη χώρα.

Το πρόγραμμα eTwinning, που ιδρύθηκε το 2005, είναι μια συνεχώς διευρυνόμενη κοινότητα σχολείων στην Ευρώπη. 200 000 εκπαιδευτικοί και πάνω από 100 000 σχολεία από 33 ευρωπαϊκές χώρες (τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ, την Ισλανδία, την Ελβετία, τη Νορβηγία, την Τουρκία, την Κροατία και την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας) έχουν προσχωρήσει στο πρόγραμμα και χρησιμοποιούν το ελεύθερο και ασφαλές επιγραμμικό του περιβάλλον για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και για κοινά εκπαιδευτικά σχέδια. Η πύλη eTwinning είναι διαθέσιμη σε 25 γλώσσες. Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας eTwinning Plus, που ξεκίνησε τον Μάρτιο του 2013, επιλεγμένα σχολεία από την Αρμενία, το Αζερμπαϊτζάν, τη Γεωργία, τη Μολδαβία και την Ουκρανία έχουν προσχωρήσει στην κοινότητα eTwinning.

Ποιος ήταν ο Comenius;

Το πρόγραμμα της ΕΕ Comenius για τα σχολεία έχει λάβει το όνομά του από τον τσέχο συγγραφέα και επιστήμονα Iωάννη Αμώς Κομένιους (1592-1670), ο οποίος θεωρείται ως ο πατέρας της καθολικής εκπαίδευσης, με βάση ίσες ευκαιρίες για όλα τα παιδιά. Έζησε και εργάστηκε σε πολλές διαφορετικές χώρες στην Ευρώπη.

Για περισσότερες πληροφορίες

Πλήρης μελέτη [EN] με εκτενείς περιλήψεις [DE, EN, FR]

Περισσότερα για τα πολυμερή δίκτυα και σχέδια Comenius, συμπεριλαμβανομένων των κανόνων χρηματοδότησης, παραδειγμάτων και αποτελεσμάτων των σχεδίων

Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Πρόγραμμα Comenius

Eυρωπαϊκή Επιτροπή: Eκπαίδευση και κατάρτιση

Διαδικτυακός τόπος της κ. Aνδρούλλας Βασιλείου

Ακολουθήστε την κυρία Ανδρούλλα Βασιλείου στο @VassiliouEU

Υπεύθυνοι επικοινωνίας :

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58); Twitter: @DennisAbbott

Ντίνα Αβραάμ (+32 2 295 96 67)


Side Bar