Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 7. maj 2013

8 ud af 10 mener, at EU-projekter fremmer innovation i klasseværelset

Over otte ud af ti personer, der har deltaget i et EU-finansieret initiativ, der skal tilskynde til udvikling af innovative undervisningsmetoder og bedre undervisningsmaterialer for børn, siger, at ordningen havde positive og varige virkninger for dem. Ifølge en ny undersøgelse sagde en lige så stor andel også, at det ville have været umuligt at opnå de samme resultater uden EU-støtte.

Projekterne blev finansieret gennem EU’s Comenius-program, der yder støtte til en række aktiviteter, fra skolepartnerskaber til læreruddannelser og eTwinning-skolenetværk. Comenius er en del af programmet for livslang læring, som vil blive efterfulgt af "Erasmus for alle" fra januar 2014, og tildeler ca. 13 mio. EUR om året til universiteter, læreruddannelsesinstitutioner, ngo’er og skoler for at støtte udviklingen af nye undervisningsmetoder og -materialer. Eksemplerne på nyskabende undervisningsmetoder omfatter anvendelse af dramaundervisning og undervisning i grundlæggende videnskab for småbørn (se baggrundsoplysningerne).

"Vores mål er at hjælpe skolerne til at give eleverne den viden, de færdigheder og den selvtillid, som de behøver for at kunne udnytte deres fulde potentiale," udtalte Androulla Vassiliou, EU-kommissær for uddannelse, kultur, flersprogethed og ungdom. "Merværdien af dette europæiske initiativ består i, at det eksponerer lærere og skoler for forskellige tilgange og ekspertise, hvilket resulterer i mere innovative løsninger i klasseværelset."

Undersøgelsen viste, at der var størst positiv indvirkning på de personer, der var direkte involveret i projekter, og disse sagde, at deltagelsen udvidede deres horisont, øgede adgangen til bedste praksis og innovation og forbedrede deres faglige færdigheder inden for ikt, sprog og ledelse.

De fordele, som de fleste organisationer fremhævede, omfattede muligheden for at udvikle nye forbindelser og synergieffekter, både inden for og uden for institutionen. Systemisk indvirkning gennem projekter og netværk er mindre mærkbar, men de fleste respondenter udtaler, at en sådan indvirkning findes, f.eks. når læreruddannelsesmoduler og -indhold, der er udviklet inden for rammerne af et projekt eller et netværk, integreres i eksisterende kurser.

Baggrund

Undersøgelsen af virkningerne af centraliserede aktioner under Comenius: Multilaterale Comenius-projekter og multilaterale Comenius-netværk (Study of the Impact of Comenius Centralised Action: Comenius Multilateral Projects and Comenius Multilateral Networks) blev gennemført af den græske uddannelsesorganisation Ellinogermaniki Agogi for Europa-Kommissionen fra december 2010 til december 2012. Undersøgelsen blev gennemført blandt deltagerne i 145 projekter og netværk.

Eksempler på projekter

DICE-projektet havde deltagelse af 12 lande (Ungarn, Tjekkiet, Nederlandene, Norge, Palæstina, Polen, Portugal, Rumænien, Serbien, Slovenien, Sverige og Det Forenede Kongerige). Det havde fokus på dramaundervisnings positive virkninger for elevernes udvikling. Almennyttige organisationer og universiteter fra ovennævnte lande gik sammen med henblik på at gennemføre forskningen. Partnerne omfattede undervisningsteatre, kunstnere, psykologer og sociologer. EU ydede 282 000 EUR over to år til samfinansiering af projektet.

I forbindelse med Naturbild-projektet udviklede universiteter og læreruddannelsesinstitutioner i seks lande (Tyskland, Østrig, Ungarn, Slovakiet, Rumænien og Bulgarien) en ny pædagogisk strategi for at hjælpe børn med overgangen fra førskoleundervisning til grundskolen. Konsortiet udarbejdede videoanalyser af børns leg og deltagelse i undervisning og anvendte disse til at uddanne lærerne på specialiserede workshopper. Projektet modtog 298 000 EUR fra EU til samfinansiering over to år.

Comenius og eTwinning

Comenius-programmet er åbent for skoler, lærere og uddannelsesinstitutioner fra de 27 EU-lande, Kroatien, Island, Liechtenstein, Norge, Schweiz og Tyrkiet. Visse af programmets dele er også åbne for organisationer fra Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien og Serbien. De projekter og netværk, som er hovedemnet for denne nye undersøgelse, kan omfatte yderligere partnere fra et andet land.

eTwinning, der blev oprettet i 2005, er et voksende fællesskab bestående af skoler i Europa. 200 000 lærere og over 100 000 skoler fra 33 europæiske lande (de 27 EU-lande, Island, Schweiz, Norge, Tyrkiet, Kroatien og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien) har meldt sig og anvender den gratis og sikre onlineplatform for læreruddannelse og fælles uddannelsesprojekter. eTwinning-portalen findes på 25 sprog. Som led i eTwinning plus-initiativet, der blev lanceret i marts 2013, har udvalgte skoler i Armenien, Aserbajdsjan, Georgien, Moldova og Ukraine tilmeldt sig eTwinning-netværket.

Hvem var Comenius?

EU’s Comenius-program for skoler er opkaldt efter den tjekkiske forfatter og videnskabsmand John Amos Comenius (1592-1670), der betragtes som ophavsmand til uddannelse for alle baseret på lige muligheder for alle børn. Han boede og arbejdede i mange forskellige lande i Europa.

Yderligere oplysninger

Hele undersøgelsen (EN) med resuméer (DE,EN,FR)

Mere om multilaterale Comenius-netværk og -projekter, herunder finansieringsregler, eksempler og projektresultater

Europa-Kommissionen: Comenius-programmet

Europa-Kommissionen: Uddannelse

Androulla Vassilious websted

Følg Androulla Vassiliou på Twitter @VassiliouEU

Kontaktpersoner:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58); Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)


Side Bar