Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel 7. května 2013

80 % respondentů se domnívá, že projekty EU podporují inovace ve vyučování

Podle nové studie se více než 80 % osob zapojených do iniciativy financované EU, jejímž cílem je podpořit inovativní vyučovací metody a lepší studijní materiály pro děti, domnívá, že tato iniciativa na ně měla pozitivní a trvalý vliv. Stejný počet lidí rovněž uvedl, že bez podpory EU by nebylo možné dosáhnout stejných výsledků.

Projekty byly financovány prostřednictvím evropského programu Comenius, který podporuje řadu aktivit, jako třeba partnerství škol, profesionální vzdělávání učitelů či síť škol eTwinning. Comenius je součástí programu celoživotního učení, který od ledna 2014 nahradí iniciativa „Erasmus pro všechny“. V rámci programu Comenius je každoročně rozděleno přibližně 13 milionů eur univerzitám, pedagogickým institucím, nevládním organizacím a školám. Cílem je podpořit rozvoj nových vyučovacích metod a učebních materiálů. Příklady inovativní výuky zahrnují použití dramatické výchovy a základů přírodních věd pro malé děti (viz sekce Souvislosti).

„Naším cílem je pomoci školám zprostředkovat žákům takové znalosti a dovednosti a vybudovat v nich takovou sebedůvěru, jež pro plné využití svého potenciálu potřebují,“ uvedla Androulla Vassiliou, evropská komisařka pro vzdělávání, kulturu, mnohojazyčnost a mládež. „Tato evropská iniciativa navíc učitele a školy seznamuje s různými přístupy a odbornými znalostmi, což přispívá k inovativnější výuce.“

Výsledky studie dále ukázaly, že nejpozitivnější dopad měla iniciativa na ty osoby, které se na projektech přímo podílejí. Ty uvedly, že jim pomohla rozšířit si obzor a umožnila jim zlepšit si odborné dovednosti v oblasti informačních a komunikačních technologií, jazyků a managementu. Zároveň tak získaly lepší přístup k osvědčeným postupům a inovacím.

Většina zúčastněných organizací zase zdůraznila možnost získat nové kontakty a rozvíjet synergie, a to jak v rámci samotné organizace, tak s ostatními. Méně už je pociťován systémový dopad uvedených projektů a sítí. Podle většiny respondentů však přesto existuje, např. když se vzdělávací moduly pro učitele a jejich obsah, které byly v rámci projektu či sítě vyvinuty, začlení do zavedených předmětů.

Souvislosti

„Studii dopadu centralizovaných akcí programu Comenius: Mnohostranné projekty a sítě v rámci programu Comenius“ vypracovala pro Evropskou komisi řecká vzdělávací organizace Ellinogermaniki Agogi (od prosince 2010 do prosince 2012). Tato organizace rovněž provedla průzkum mezi účastníky 145 projektů a sítí.

Příklady projektů

Projekt DICE zahrnoval 12 zemí (Českou republiku, Maďarsko, Nizozemsko, Norsko, Palestinu, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovinsko, Spojené království, Srbsko a Švédsko) a zaměřil se na kladné účinky dramatické výchovy na rozvoj žáků. Do výzkumu se zapojily neziskové organizace a vysoké školy z uvedených zemí. Partnery projektu byli výtvarní umělci a umělci ze vzdělávacího divadla, psychologové a sociologové. Na spolufinancování projektu poskytla Evropská unie během dvou let 282 000 eur.

V rámci projektu Naturbild vyvinuly univerzity a pedagogické instituce ze šesti zemí (Německa, Rakouska, Maďarska, Slovenska, Rumunska a Bulharska) novou vyučovací strategii, která pomůže dětem zvládnout přechod z předškolního zařízení do základní školy. Toto konsorcium vytvořilo videoanalýzy dětských her a výuky a použilo je k přípravě učitelů ve specializovaných seminářích. Na spolufinancování projektu poskytla Evropská unie během dvou let 298 000 eur.

Program Comenius a síť eTwinning

Do programu Comenius se mohou přihlásit školy, učitelé a vzdělávací organizace z 27 členských států EU, Chorvatska, Islandu, Lichtenštejnska, Norska, Švýcarska a Turecka. Některé části programu jsou také přístupné organizacím z Bývalé jugoslávské republiky Makedonie a Srbska. Projekty a sítě, které jsou předmětem této nové studie, mohou zahrnovat další partnery z jakékoli jiné země.

Síť eTwinning byla vytvořena v roce 2005 a je rostoucí komunitou škol v Evropě. K využívání bezplatného a bezpečného online prostředí, které tato síť poskytuje pro vzdělávání učitelů a společné vzdělávací projekty, se přihlásilo 200 000 učitelů a více než 100 000 škol z 33 evropských zemí (27 členských států EU, Norska, Islandu, Švýcarska, Turecka, Chorvatska a Bývalé jugoslávské republiky Makedonie). Portál eTwinning je k dispozici ve 25 jazycích. V rámci iniciativy eTwinning Plus, která byla zahájena v březnu 2013, se k této komunitě připojují vybrané školy z Arménie, Ázerbájdžánu, Gruzie, Moldavska a Ukrajiny.

Odkud pochází název programu Comenius?

Evropský program Comenius pro školy je pojmenován po českém mysliteli, spisovateli a učiteli Janu Ámosi Komenském – latinsky Comenius – (1592-1670), který je považován za otce všeobecného vzdělávání založeného na rovných příležitostech pro všechny děti. Komenský žil a pracoval v různých zemích Evropy.

Další informace

Celá studie [EN] a její shrnutí [DE, EN, FR]

Další informace o mnohostranných sítích a projektech Comenius včetně pravidel financování, příkladů a výsledků

Evropská komise: Program Comenius

Evropská komise: Vzdělávání a odborná příprava

Internetové stránky komisařky Androully Vassiliou

Komisařka Androulla Vassiliou na Twitteru: @VassiliouEU

Kontaktní osoby:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58); Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)


Side Bar