Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 7 май 2013 година

Според 80 % от участниците в проучване финансираните от ЕС проекти подпомагат новаторството в класната стая

Над 80 % от участниците във финансирана от ЕС инициатива, насочена към насърчаване на новаторските методи на преподаване и към подобряване на учебните материали за деца, смятат, че инициативата е оказала положително и дълготрайно въздействие върху тях. Според ново проучване същият процент от анкетираните заявяват, че е щяло да бъде невъзможно да постигнат същите резултати без подкрепа от Съюза.

Проектите са финансирани по линия на програма „Коменски“ на ЕС, чрез която се подкрепят редица дейности — училищни партньорства, обучение на преподаватели, училищната мрежа eTwinning и др. В рамките на „Коменски“ – част от Програмата за обучение през целия живот, която от януари 2014 г. ще бъде заменена от програма „Еразъм за всички“ – всяка година се отпускат около 13 млн. евро на университети, институции за обучение на учители, неправителствени организации и училища с цел подкрепа на разработването на нови методи на преподаване и материали. Сред примерите за новаторски начини на преподаване са използване на театър за образователни цели и природонаучно образование за малки деца (вж. Контекст).

Нашата цел е да помагаме на училищата да дават на децата знанията, уменията и увереността, необходими за реализиране на пълния им потенциал“, заяви Андрула Василиу, комисар по въпросите на образованието, културата, многоезичието и младежта. „Добавената стойност на тази европейска инициатива е, че благодарение на нея преподавателите и училищата се запознават с различни подходи и експертен опит, което води до повече новаторски решения в класната стая.

Според проучването най-голямо положително въздействие е имало върху хората, участващи пряко в проекти. Те са заявили, че това е довело до разширяване на техния кръгозор, по-добър достъп до най-добри практики и иновации и подобряване на техните професионални умения в областта на информационните и комуникационните технологии, езиците и управлението.

Ползите, изтъкнати от повечето организации, включват възможността за развитие на нови връзки и синергии, както в рамките на съответната институцията, така и с други организации. Системното въздействие чрез проектите и мрежите не е толкова силно изразено, но повечето от анкетираните заявяват, че то съществува, например когато модули за обучение на учители и съдържание, разработени в рамките на даден проект или мрежа, се включват в съществуващи курсове.

Контекст

„Проучването на въздействието на централизираните действия по програма „Коменски“: многостранни проекти и многостранни мрежи по „Коменски“ е извършено по поръчка на Европейската комисия от гръцката образователна организация Ellinogermaniki Agogi от декември 2010 г. до декември 2012 г. То е проведено сред участниците в 145 проекта и мрежи.

Примери за проекти

В проект DICE участваха партньори от 12 държави (Унгария, Чешката република, Нидерландия, Норвегия, Палестина, Полша, Португалия, Румъния, Сърбия, Словения, Швеция и Обединеното кралство). Той бе съсредоточен върху положителните ефекти от образователния театър за развитието на учениците. Нестопански организации и университети от посочените по-горе страни извършваха заедно изследователска дейност. Сред партньорите бяха специалисти в областта на образователния театър и изкуство, психолози и социолози. ЕС съфинансира този проект с 282 000 евро за период от две години.

В рамките на проект Naturbild университети и институции за подготовка на учители от шест държави (Германия, Австрия, Унгария, Словакия, Румъния и България) разработиха нова преподавателска стратегия за подпомагане на прехода на децата от предучилище към началното училище. Партньорите в проекта изготвиха видео анализи на детски игри и уроци и ги използваха за обучение на преподаватели по време на специализирани семинари. Проектът получи финансиране от ЕС в размер на 298 000 евро за период от две години.

„Коменски“ и eTwinning

В програма „Коменски“ могат да участват училища, преподаватели и образователни организации от 27-те страни от ЕС, Хърватия, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия, Швейцария и Турция. Някои части от програмата са отворени за участие и на организации от бившата югославска република Македония и Сърбия. Проектите и мрежите, които са обект на това ново изследване, могат да включват допълнителни партньори от която и да било друга страна.

Създадената през 2005 г. мрежа eTwinning представлява разрастваща се общност от училища в Европа. 200 000 преподаватели и повече от 100 000 училища от 33 европейски държави (27-те страни от ЕС, Исландия, Швейцария, Норвегия, Турция, Хърватия и бивша югославска република Македония) участват в мрежата с цел да използват нейната свободна и сигурна онлайн среда за обучение на учители и за съвместни образователни проекти. Порталът eTwinning е достъпен на 25 езика. Като част от инициативата eTwinning Plus, чието начало бе дадено през март 2013 г., избрани училища от Армения, Азербайджан, Грузия, Молдова и Украйна се присъединиха към общността eTwinning.

Кой е Коменски?

Програмата за училища „Коменски“ на ЕС е наречена така на чешкия писател и учен Ян Амос Коменски (1592 – 1670 г.), който се счита за бащата на всеобщото образование, основано на равни възможности за всички деца. Той е живял и работил в много страни в Европа.

За повече информация

Пълно проучване (английски) и резюмета (немски, френски и английски)

Повече за многостранните мрежи и проекти по програма „Коменски“, включително правила за финансиране, примери и резултати от проекти

Европейска комисия: програма „Коменски“

Европейска комисия: Образование и обучение

Уебсайт на комисар Андрула Василиу

Следвайте Андрула Василиу в Twitter @VassiliouEU

За контакти:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58); Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)


Side Bar