Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2013. gada 7. maijā

Somālijai veltīta konference: jauns ES atbalsts pārvaldībai, tiesiskumam un policijai

Attīstības komisārs Andris Piebalgs šodien paziņoja, ka Eiropas Savienība piešķīrusi vēl 44 miljonus eiro tiesu sistēmas un policijas spēku atbalstam Somālijā. Šāda apņemšanās tika pausta Somālijai veltītā konferencē Londonā, kuras mērķis ir sniegt atbalstu Somālijas valdībai valsts atjaunošanai pēc divas desmitgades ilgiem konfliktiem.

Eiropas Savienība ilgstoši ir bijusi Somālijas partnere un kopš 2008. gada ir sniegusi vairāk nekā 1,2 miljardus eiro, lai atbalstītu Somālijas iedzīvotāju pamatvajadzību apmierināšanu un uzlabotu valsts drošību.

Drošība ir cieši saistīta ar tiesiskumu un likuma varu. Uzticamai tiesu sistēmai būs izšķiroša nozīme drošas vides radīšanā, cilvēku uzticības valstij atjaunošanā un tautas izlīguma panākšanā. Vienlīdzīga un taisnīga tiesu pieejamība un neatkarīga tiesu sistēma ir dzīvotspējīgas valsts priekšnosacījumi.

Minētie 44 miljoni eiro tiks izmantoti pārvaldības, tostarp policijas un tiesu, stiprināšanai. Puse no šīs summas tiks atvēlēta drošības sektora reformai, policistu, tiesnešu, ieslodzījuma vietu personāla u. c. apmācībām un aprīkojumam.

“Somālijā, tāpat kā jebkurā citā valstī, bez drošības nav iespējama attīstība. Pēdējā gada laikā esam novērojuši dažus iepriecinošus panākumus. Arvien lielākas teritorijas ir federālās valdības uzraudzībā, un pārvietotās personas var atgriezties mājās. Mūsu jaunais atbalsts liecina, ka ES joprojām ir Somālijas pirmā partnere, atgriežoties pie stabilitātes, drošības un labklājības," sacīja komisārs Piebalgs.

“Mēs sniedzam šo jauno atbalstu, lai atkārtoti apliecinātu ES apņemšanos palīdzēt Somālijas iedzīvotājiem atbalstīt labu pārvaldību, drošību, tiesiskumu un policiju. Lai gan situācija Somālijā ir ievērojami uzlabojusies, vēl pastāv lielas problēmas. Kopā ar Somālijas valdību mēs turpināsim darbu pie valsts atjaunošanas, un tam ir jābūt Somālijas veidotam un vadītam procesam,” sacīja Augstā pārstāve Ketrina Eštone.

Kaut arī drošībai ir būtiska nozīme, tā ir tikai daļa no kopainas. Somālijai veltītā konference būs tikai viens no daudzajiem 2013. gada pasākumiem, kuru mērķis ir stiprināt stabilitāti un drošību valstī. To starpā ir arī ES organizēta konference septembrī par jauno vienošanos par iesaisti nestabilās valstīs un Somālijas pārejas posma struktūru (Transition Compact), t. i., valsts atjaunošanas plānu.

Somālija divas desmitgades ir cietusi konfliktu, arvien postošāku sausuma periodu un lielu plūdu rezultātā. ES veic pasākumus, lai novērstu sausuma periodu sekas, kas ir bieža parādība Āfrikas ragā un apdraud iedzīvotāju pārtikas nodrošinājumu. Turklāt 50 000 mājsaimniecību guva tiešu labumu no atbalsta apūdeņošanas un plūdu kontroles infrastruktūras atjaunošanai 2010. gadā.

Vispārīga informācija

ES iesaistījās atbalsta sniegšanā Āfrikas Savienības misijai Somālijā AMISOM, kas veikta ANO Drošības padomes uzdevumā. Misijas sākotnējais uzdevums ir atbalsta sniegšana dialogiem un izlīgšanai Somālijā, galveno infrastruktūru (piemēram, valdības ēku un Mogadišas starptautiskās lidostas) aizsardzība, lai pārejas laika federālās iestādes, kuru pilnvaras beidzās 2012. gada augustā, kad tika izveidota Somālijas federālā valdība, spētu pildīt savas funkcijas. Misijas uzdevums ir arī atbalsta sniegšana valsts drošības un stabilizācijas plāna īstenošanai un atbruņošanas un stabilizācijas pasākumu veikšanai, kā arī humānās palīdzības operāciju atvieglošana.

ES kopējais ieguldījums kopš 2007. gada ir vairāk nekā 444 miljoni eiro. Kopš 2011. gada nogales ir gūti ievērojami panākumi, jo AMISOM, Somālijas nacionālie drošības spēki un Somālijas valdībai pakļautie spēki ir atguvuši kontroli pār lielāko daļu galvaspilsētas Mogadišas un citām valsts daļām.

Kopš misijas sākuma ES ir bijusi viena no galvenajām tās finansētājām, gan iesaistot Āfrikas Miera nodrošināšanas fondu, kas ir ES galvenais instruments miera un drošības atbalstīšanai Āfrikā, gan tās dalībvalstīm veicot divpusējas iemaksas. Kopējās drošības un aizsardzības politikas ietvaros ar apmācības misijas EUTM Somalia starpniecību ES apmāca Somālijas nacionālos drošības spēkus. Ar šīs misijas palīdzību ES mērķis ir palīdzēt attīstīt Somālijas drošības sektoru, lai visbeidzot nodotu atbildību par drošību Somālijai.

Misija dod arī ieguldījumu ES un Āfrikas partnerattiecībās miera un drošības jomā, kas ir viena no ES un Āfrikas kopējās stratēģijas (JAES) jomām. Stratēģija, kas pieņemta 2007. gada decembra Lisabonas samitā, vēl aizvien kalpo par vispusīgu politisku platformu ES un Āfrikas attiecībām. JAES dod jaunu pamatu ES un Āfrikas attiecībām, kas balstītas uz kopīgām vērtībām un interesēm. Abas puses ir apņēmušās stiprināt savu sadarbību kā vienlīdzīgiem partneriem, pamatojoties uz ilgtermiņa redzējumu ES un Āfrikas attiecībām globalizācijas laikmetā.

Vairāk informācijas

MEMO/13/407: ES attīstības darbs Somālijā

Attīstības un sadarbības ģenerāldirektorāta EuropeAid tīmekļa vietne:

http://ec.europa.eu/europeaid/index_lv.htm

Eiropas Komisijas attīstības komisāra Andra Piebalga tīmekļa vietne:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs/index_en.htm

Somālijai veltīta konference Londonā:

https://www.gov.uk/government/topical-events/somalia-conference-2013

Kontaktpersonas:

Alexandre Polack (+32 2 299 06 77)

Maria Sanchez Aponte (+32 2 298 10 35)


Side Bar