Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság

Sajtóközlemény

Brüsszel, 2013. május 6.

Környezet: A zöld infrastruktúrába történő beruházás többszörösen megtérül a természet, a társadalom és az emberek számára

Az Európai Bizottság a mai napon új stratégiát fogadott el, amelynek célja, hogy ösztönözze a környezetbarát (más néven zöld) infrastruktúra használatát, valamint biztosítsa a természeti folyamatok következes figyelembevételét a területfejlesztésre vonatkozó döntésekben. A zöld infrastruktúra egy olyan sikeresen kipróbált eszköz, amely a természetet felhasználva nyújt ökológiai, gazdasági és társadalmi előnyöket. Árvízvédelmi infrastruktúra építése helyett például zöld infrastrukturális megoldást jelent hagyni, hogy a természetes vizes élőhelyek felszívják az erős esőzésekből származó víztöbbletet.

Janez Potočnik környezetvédelmi biztos így fogalmazott: „A zöld infrastruktúra építése gyakran jelent megtérülő beruházást a természet, a gazdaság és a munkaerőpiac számára. Amennyiben az gazdasági és környezetvédelmi szempontból is előnyös, a természettel együttműködő, és nem az ellene dolgozó megoldásokat kell választanunk a társadalom számára.

A zöld infrastruktúra alkalmazása gyakran olcsóbb és tartósabb, mint a hagyományos építőmérnöki megoldások. A biológiai sokféleségben gazdag parkok, a zöld területek és a ventillációs folyosók például enyhíthetik a kánikula negatív hatásait. Az egészségre és a környezetre gyakorolt jótékony hatások mellett a zöld infrastruktúra számos egyéb társadalmi előnnyel is jár: munkahelyeket teremt, és vonzóbb városi környezetet hoz létre az ott élők és dolgozók számára. A vadvilág számára is kedvez, még a városi környezetben is.

A ma elfogadott stratégia középpontjában az alábbiak állnak:

  • A zöld infrastruktúra előmozdítása az alábbi főbb politikai területeken: mezőgazdaság, erdészet, környezetvédelem, vízügy, tengerügy és halászat, regionális és kohéziós politika, az éghajlatváltozás enyhítése és a hozzá való alkalmazkodás, közlekedés, energiaügy, katasztrófa-megelőzés és a földhasználattal kapcsolatos politikák. 2013 végéig a Bizottság útmutatót dolgoz ki annak bemutatására, hogy hogyan lehet a zöld infrastruktúrát ezekbe a politikákba 2014 és 2020 között beépíteni.

  • A kutatások és az információgyűjtés minőségének javítása, a tudásalap megerősítése és a zöld infrastruktúrát támogató innovatív technológiák előmozdítása.

  • A zöld infrastrukturális projektek forrásszerzési lehetőségeinek javítása – a Bizottság az Európai Beruházási Bankkal együttműködésben 2014-ig finanszírozási eszközt hoz létre a zöld infrastrukturális projektek támogatása érdekében.

  • Az uniós szintű zöld infrastrukturális projektek támogatása – a Bizottság 2015 végéig tanulmányt készít, amelyben értékeli az uniós szintű, zöld infrastrukturális hálózat kialakításának lehetőségeit.

Következő lépések

A Bizottság 2017 végéig felülvizsgálja a zöld infrastruktúra kifejlesztése terén elért előrehaladást, valamint jelentést készít a tanulságokról és a jövőbeli cselekvésre vonatkozó ajánlásokról.

Előzmények

Az európai táj nap mint nap hatalmas változásokon megy keresztül a folyamatos emberi fejlesztések következtében kialakult szétaprózódott, megváltozott és fokozódó földhasználat eredményeképpen. A városok növekedése, valamint az úthálózat és az energetika infrastruktúrájának kiépítése értékes ökoszisztémákat rongál meg és oszt fel, ami hatással van az élőhelyekre és az ott élő fajokra, valamint csökkenti a táj területi és funkcionális egységességét. A pusztuló ökoszisztémákat rendszerint kisebb faji változatosság jellemzi, ezenkívül nem képesek ugyanazokat a szolgáltatásokat nyújtani, mint az egészséges ökoszisztémák. Ezek a szolgáltatások azonban közvetlen értéket képviselnek a gazdaságunk számára, a zöld infrastruktúrába történő beruházások ezért gazdaságilag kifizetődőek.

A zöld infrastrukturális beruházásoknak általában magas a megtérülési arányuk. A németországi Elba folyó ártereinek helyreállítását célzó projekt esetében például a védőgátak elmozdításából, az árterekhez alkalmazkodó mezőgazdasági gazdálkodásból és hallépcsők építéséből származó előnyök szinte négyszeres mértékben túlszárnyalták a költségeket. A kiszámított javak értékét még tovább növelnék a pénzzé át nem számított javak, mint például a szabadidő eltöltéséből, az árvízvédelemből és az alacsony szén-dioxid-kibocsátásból származó előnyök.

A zöld infrastruktúrának a városi környezetbe építhető jellemzői – például zöldtetők, parkok és zöldfolyosók – jótékony hatással vannak az emberi egészségre, hozzájárulnak a társadalmi problémák megoldásához, energiát takarítanak meg, valamint megkönnyítik a víz elfolyását. Az infrastruktúra célszerű megtervezése szintén elősegíti a hatékonyabb mobilitási és építési politika kialakítását.

A környezetbarát infrastruktúrára vonatkozó közlemény az EU erőforrás-hatékonysági ütemtervére és az EU 2020-ig kidolgozandó biológiai sokféleséggel kapcsolatos stratégiájára alapozva a zöld infrastruktúrába történő beruházás előmozdítását és a zöld infrastruktúra Európán belüli használatát tűzi ki célul.

További információk:

A közlemény és a lakossági összefoglaló itt található:

http://ec.europa.eu/environment/nature/ecosystems/index_en.htm

Hírvideó a zöld infrastruktúráról:

http://www.tvlink.org/

Egyéb:

http://ec.europa.eu/environment/nature/ecosystems/

Kapcsolat :

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar