Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 6 maj 2013

Den europeiska trafiksäkerhetsdagen ägnas åt arbetet för att minska antalet förolyckade gångtrafikanter i tätorter

Den 6 maj är det den europeiska trafiksäkerhetsdagen. Det är EU-kommissionens sätt att bidra till FN:s trafiksäkerhetsvecka, som i år har gångtrafikanternas säkerhet som tema. I dag öppnade EU:s transportkommissionär Siim Kallas en europeisk trafiksäkerhetskonferens, följt av trafiksäkerhetsdemonstrationen och en "kort långpromenad" i Bryssel.

– I global jämförelse har EU haft en enastående trafiksäkerhetsutveckling, säger Siim Kallas. Det är gångtrafikanterna och cyklisterna som utsätts för de största riskerna i tätorter. Dessa risker snarare ökar än minskar i takt med att trafikvolymerna ökar i våra växande städer. Därför måste vi aktivt angripa den här frågan i samband med den europeiska trafiksäkerhetsdagen och FN:s trafiksäkerhetsvecka.

Av de 30 000 personer som förolyckas på de europeiska vägarna varje år (28 000 år 2012) är i genomsnitt 21 % gångtrafikanter, 7 % cyklister och 18 % motorcykel- och mopedförare. 70 % av dödsfallen bland gångtrafikanter inträffar i tätorter. Det finns anledning till oro eftersom antalet gångtrafikanter som dör i trafikolyckor inte har minskat i samma takt som det totala antalet dödsfall i trafiken de senaste tio åren. Nästan hälften av dem som förolyckas i tätortstrafik är gångtrafikanter eller cyklister.

Några exempel på risker för gångtrafikanter och cyklister i tätorter är avsaknad av separata körbanor, höga hastigheter och osäkra trafikbeteenden. Det handlar om ett gemensamt ansvar: Gångtrafikanter, cyklister och bilförare måste alla bidra till trafiksäkerheten genom att bete sig på ett ansvarsfullt och respektfullt sätt.

Kommissionen håller på att utarbeta flera åtgärder inriktade på säkerheten för sårbara trafikanter och säkerhet i stadstrafik. Nedan följer några exempel:

 1. Förslaget till nya EU-bestämmelser om förarhytters utformning, t.ex. förbättrat synfält för föraren, en form som minimerar skador och deformationszoner framför förarhytten, vilket kan bidra till att varje år rädda livet på 300–500 sårbara trafikanter, som gångtrafikanter eller cyklister (se IP/13/328).

 2. Det kommande paketet för rörlighet i städer, som omfattar planering av säkra och hållbara tätortstransporter
  (
  http://ec.europa.eu/transport/themes/urban/urban_mobility/index_en.htm).

 3. Civitas-initiativet, där städer testar innovativa åtgärder för hållbar rörlighet, t.ex. ökad säkerhet för sårbara trafikanter (www.civitas.eu).

 4. Ett fortsatt införande av modern teknik och säkerhetssystem i fordon, t.ex. teknik för upptäckt av gångtrafikanter och nödbromssystem
  (http://ec.europa.eu/transport/themes/its/road/action_plan/its_and_vulnerable_road_users_en.htm).

 5. Det nya initiativet för allvarliga trafikskador
  (http://ec.europa.eu/transport/road_safety/topics/serious_injuries/index_en.htm).

 6. Informationskampanjer, t.ex. via den europeiska trafiksäkerhetsstadgan
  (http://www.erscharter.eu).

Mer information om säkerhet för gångtrafikanter finns i det årliga informationsbladet om trafiksäkerhet (Scoreboard leaflet on road safety), som innehåller fler uppgifter om trafiksäkerhetsstatistiken för 2011:
http://bookshop.europa.eu/en/road-safety-2012-pbMIAB12001/

Program för den europeiska trafiksäkerhetsdagen:

 1. 9.00–16.00: Trafiksäkerhetskonferens på konferenscentrumet Borschette
  <
  http://ec.europa.eu/transport/road_safety/events-archive/2013_05_06_ersd_en.htm>

 2. 16.00–16.30: “Kort långpromenad” (anordnad av Fédération Internationale de l'Automobile, FIA):
  <
  http://www.makeroadssafe.org/longshortwalk/Pages/homepage.aspx>

 3. 14.00–20.00: Trafiksäkerhetsdemonstrationer i Cinquantenaire-parken (anordnade av European Association of Automotive Suppliers, CLEPA):
  <
  http://www.clepa.eu/events/clepa-safety-event-6-may-2013/>

Kontaktpersoner:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)

Gångtrafikanternas andel av dödsfallen i trafikolyckor i tätorter(2011)

(Uppgift saknas för Malta och Litauen)

Mer statistik för de olika länderna finns på:

http://bookshop.europa.eu/en/road-safety-2012-pbMIAB12001/


Side Bar