Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 6. maja 2013

Evropski dan varnosti v cestnem prometu: zmanjšati število smrtnih žrtev med pešci na mestnih območjih

Evropski dan varnosti v cestnem prometu, ki ga obeležujemo 6. maja, je prispevek Komisije k svetovnemu tednu varnosti v cestnem prometu v okviru Združenih narodov. Njegova letošnja tema je varnost pešcev v cestnem prometu. Podpredsednik Evropske komisije Siim Kallas, pristojen za promet, je danes odprl konferenco ob evropskem dnevu varnosti v cestnem prometu, ki so ji sledile demonstracije za varnost v cestnem prometu in „dolgi kratki sprehod“ v Bruslju.

Ob tej priložnosti je Siim Kallas povedal: „V primerjavi z drugimi svetovnimi regijami je varnost v cestnem prometu v EU izjemna. Vendar pa je vsaka smrtna žrtev ena smrtna žrtev preveč. Pešci in kolesarji se z največjimi tveganji soočajo na mestnih območjih in ta tveganja se bodo v naših rastočih mestih z vedno večjim obsegom prometa verjetno prej povečala kot zmanjšala. Zato moramo to vprašanje ob evropskem dnevu varnosti v cestnem prometu in svetovnem tednu varnosti v cestnem prometu v okviru ZN obravnavati proaktivno.“

Od 30 000 ljudi, ki vsako leto umrejo na evropskih cestah (28 000 v letu 2012), je v povprečju 21 % pešcev, 7 % kolesarjev ter 18 % voznikov motornih koles in mopedov. 70 % smrtnih žrtev med pešci je žrtev prometnih nesreč na mestnih območjih. Zaskrbljujoče je, da se število pešcev, ki so umrli v prometnih nesrečah, v zadnjih desetih letih ni zmanjšalo v istem obsegu kot skupno število smrtnih žrtev v cestnem prometu. Skoraj polovica vseh smrtnih žrtev v cestnem prometu na mestnih območjih so pešci in kolesarji.

Med tveganja za pešce in kolesarje na mestnih območjih spadajo med drugim pomanjkanje ločenih stez, visoke hitrosti vozil in nevarno vedenje udeležencev v cestnem prometu. Odgovornost nosijo vsi udeleženci: pešci, kolesarji in vozniki avtomobilov morajo vsi skupaj z odgovornim in spoštljivim ravnanjem prispevati k varnosti v cestnem prometu.

Komisija si prizadeva za več ukrepov v zvezi z varnostjo ranljivih udeležencev v cestnem prometu in varnostjo v cestnem prometu na mestnih območjih. Med temi ukrepi so:

  1. predlogi novih predpisov EU za konstrukcijo kabin tovornjakov (npr. boljše vidno polje za voznika, odbojna oblika in območje v prednjem delu kabine, namenjeno deformaciji), katerih namen je, da bi vsako leto rešili življenja 300 do 500 ranljivih udeležencev v cestnem prometu, kot so pešci in kolesarji (glej IP/13/328),

  2. predvideni zakonodajni sveženj urbane mobilnosti, ki bo vseboval določbe za načrtovanje varnega in trajnostnega mestnega prometa (http://ec.europa.eu/transport/themes/urban/urban_mobility/index_en.htm),

  3. pobuda CIVITAS, v okviru katere mesta preizkušajo inovativne ukrepe za bolj trajnostno mobilnost v mestih, vključno z večjo varnostjo za ranljive udeležence v cestnem prometu (www.civitas.eu),

  4. prizadevanja za nadaljnji razvoj sodobnih tehnologij in varnostnih sistemov v vozilih, npr. sistemov za odkrivanje pešcev in sistemov za zaviranje v sili (http://ec.europa.eu/transport/themes/its/road/action_plan/its_and_vulnerable_road_users_en.htm),

  5. nova pobuda za preprečevanje hudih poškodb v prometnih nesrečah (http://ec.europa.eu/transport/road_safety/topics/serious_injuries/index_sl.htm),

  6. ukrepi za krepitev ozaveščenosti, npr. prek listine o cestnoprometni varnosti (http://www.erscharter.eu/sl/node).

Več informacij o varnosti pešcev je v letnem pregledu stanja na področju varnosti v cestnem prometu, ki vsebuje podrobne statistične podatke o varnosti v cestnem prometu za leto 2011: http://bookshop.europa.eu/sl/road-safety-2012-pbMIAB12001/.

Program evropskega dneva varnosti v cestnem prometu:

  1. 9.00–16.00: konferenca o varnosti v cestnem prometu v konferenčnem centru Borschette: <http://ec.europa.eu/transport/road_safety/events-archive/2013_05_06_ersd_sl.htm>

  2. 16.00–16.30: „dolgi kratki sprehod“, ki ga organizira Mednarodna avtomobilistična zveza (Fédération Internationale de l'Automobile – FIA): <http://www.makeroadssafe.org/longshortwalk/Pages/homepage.aspx>

  3. 14.00–20.00: demonstracije za varnost v cestnem prometu v parku Cinquantenaire, ki jih organizira Evropsko združenje dobaviteljev avtomobilskih komponent (CLEPA): <http://www.clepa.eu/events/clepa-safety-event-6-may-2013/>

Kontakti:

Helen Kearns (+32 22987638)

Dale Kidd (+32 22957461)

Odstotek pešcev med smrtnimi žrtvami v prometnih nesrečah na mestnih območjih (2011)

(Za Malto in Litvo ni podatkov.)

Več statističnih podatkov po državah:

http://bookshop.europa.eu/sl/road-safety-2012-pbMIAB12001/.


Side Bar