Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska

Komunikat prasowy

Bruksela, 6 maja 2013 r.

Europejski Dzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego: jak zmniejszyć liczbę śmiertelnych wypadków z udziałem pieszych w miastach

Organizowany w UE Europejski Dzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego — 6 maja — wpisuje się w ramy Światowego Tygodnia Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego ONZ, którego tematem przewodnim jest bezpieczeństwo pieszych na drogach. Siim Kallas, komisarz odpowiedzialny za transport i wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej otworzył dziś konferencję dotyczącą Europejskiego Dnia Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Następnie w Brukseli odbyły się pokazy przeznaczone dla szerokiej publiczności poświęcone bezpieczeństwu w ruchu drogowym i impreza zachęcająca do przechadzek pod hasłem „long short walk” (długi krótki spacer).

Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Siim Kallas powiedział: „Na tle innych krajów na świecie UE osiąga doskonałe wyniki w zakresie bezpieczeństwa drogowego. Jednak każda ofiara śmiertelna to o jedną ofiarę za dużo. W miejskim ruchu drogowym najbardziej zagrożeni są piesi i rowerzyści, i zagrożenia te będą rosnąć w związku z coraz większym ruchem na drogach naszych rozrastających się miast. Dlatego aktywnie włączyliśmy się w obchody Europejskiego Dnia Bezpieczeństwa Drogowego i Światowego Tygodnia Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego ONZ”.

Co roku na drogach europejskich ginie łącznie 30 tys. osób (w 2012 r. było 28 tys. ofiar), z czego średnio 21 proc. to piesi, 7 proc. – rowerzyści i 18 proc. – kierowcy motocykli i motorowerów. 70 proc. śmiertelnych wypadków drogowych z udziałem pieszych zdarza się na obszarach miejskich. Obawy wzbudza fakt, że w ciągu ostatnich 10 lat liczba ofiar śmiertelnych wśród pieszych nie zmniejszyła się w takim samym stopniu jak ogólna liczba ofiar śmiertelnych wypadków drogowych. Piesi i rowerzyści stanowią niemal połowę liczby ofiar śmiertelnych miejskich wypadków drogowych.

Szczególnym zagrożeniem dla bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów w mieście jest brak wydzielonych pasów ruchu, wysoka prędkość pojazdów i niebezpieczne zachowania użytkowników dróg. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo drogowe ponoszą wszyscy: piesi i rowerzyści, a także kierowcy samochodów muszą dbać o bezpieczeństwo, zachowując się w sposób odpowiedzialny i odnosząc się do siebie z szacunkiem.

Komisja przygotowuje aktualnie szereg środków związanych z bezpieczeństwem użytkowników dróg szczególnie narażonych na wypadki i bezpieczeństwem ruchu drogowego w miastach. Do środków tych należą:

  1. Propozycje nowych unijnych przepisów dotyczących kształtu kabin ciężarówek (m.in. większe pole widzenia kierowcy, lepsza aerodynamika pojazdu i zaokrąglona, bezpieczniejsza strefa przedniej części kabiny), co każdego roku przyczyni się do uratowania życia 300-500 użytkowników dróg szczególnie narażonych na wypadki, takich jak piesi i rowerzyści(zob. IP/13/328).

  2. Przygotowywany pakiet dotyczący mobilności w mieście, obejmujący przepisy w zakresie planowania bezpiecznego i zrównoważonego transportu miejskiego (http://ec.europa.eu/transport/themes/urban/urban_mobility/index_en.htm).

  3. Inicjatywa CIVITAS, w ramach której miasta testują innowacyjne środki na rzecz zwiększenia mobilności w miastach zgodnej z zasadami zrównoważonego rozwoju, uwzględniające poprawę bezpieczeństwa najmniej chronionych użytkowników dróg (www.civitas.eu).

  4. Działania na rzecz szerszego zastosowania nowoczesnych technologii systemów bezpieczeństwa w samochodach, np. systemy wykrywania pieszych i hamowania awaryjnego (http://ec.europa.eu/transport/themes/its/road/action_plan/its_and_vulnerable_road_users_en.htm).

  5. Nowa inicjatywa w zakresie zapobiegania poważnym obrażeniom odniesionym w wypadkach drogowych (http://ec.europa.eu/transport/road_safety/topics/serious_injuries/index_pl.htm.

  6. Działania zwiększające poziom świadomości, np. za pośrednictwem Europejskiej karty bezpieczeństwa ruchu drogowego (http://www.erscharter.eu/pl/node).

Więcej informacji o bezpieczeństwie pieszych można znaleźć w broszurze informacyjnej na temat bezpieczeństwa drogowego (z 2011 r.), która zawiera szczegółowe dane statystyczne na ten temat: http://bookshop.europa.eu/pl/road-safety-2012-pbMIAB12001/

Program Europejskiego Dnia Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego:

  1. 9.00–16.00: Konferencja poświęcona bezpieczeństwu drogowemu – Centrum Konferencyjne Borschette <http://ec.europa.eu/transport/road_safety/events-archive/2013_05_06_ersd_pl.htm>

  2. 16.00–16.30: Inicjatywa „Long short walk” (długi krótki spacer) – organizator : Fédération Internationale de l'Automobile (FIA): <http://www.makeroadssafe.org/longshortwalk/Pages/homepage.aspx>

  3. 14.00–20.00: Pokazy dotyczące bezpieczeństwa drogowego – w parku Cinquantenaire; organizator: Europejska Organizacja Dostawców Części Samochodowych (CLEPA): <http://www.clepa.eu/events/clepa-safety-event-6-may-2013/>

Kontakt :

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)

Odsetek ofiar śmiertelnych wśród pieszych w wypadkach drogowych na obszarach miejskich (2011 r.)

(brak danych dla Malty i Litwy)

Więcej danych statystycznych na temat poszczególnych krajów można znaleźć na stronie internetowej: http://bookshop.europa.eu/pl/road-safety-2012-pbMIAB12001/


Side Bar