Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 6 mei 2013

Europese dag van de verkeersveiligheid: verkeersveiligheid voor voetgangers moet beter

Met de Europese dag van de verkeersveiligheid – 6 mei – sluit de Commissie zich aan bij de wereldwijde week van de verkeersveiligheid van de Verenigde Naties, die dit jaar in het teken staat van "verkeersveiligheid voor voetgangers". De Europese verkeersveiligheidsconferentie werd vandaag in Brussel geopend door vicevoorzitter van de Commissie, Siim Kallas, die tevens bevoegd is voor vervoer. Na de conferentie vonden verkeersveiligheidsdemonstraties en een "long short walk" in Brussel plaats.

Vicevoorzitter Siim Kallas: "Op wereldschaal scoort de EU prima op het gebied van verkeersveiligheid. Elke verkeersdode is er echter één te veel. Voetgangers en fietsers lopen in de bebouwde kom de grootste risico's en die zullen wellicht nog toenemen door het steeds drukkere verkeer in onze groeiende steden. Om die reden kiezen we op deze Europese dag van de verkeersveiligheid en de wereldwijde week van de verkeersveiligheid voor een proactieve aanpak.

Van de 30 000 mensen die jaarlijks op de Europese wegen om het leven komen (28 000 in 2012) is gemiddeld 21 % voetganger, 7 % fietser en 18 % bestuurder van een motor- of bromfiets. 70 % van de verkeersslachtoffers onder voetgangers vallen in de bebouwde kom. De jongste tien jaar is het aantal voetgangers onder de verkeersdoden minder sterk gedaald dan het totale aantal verkeersdoden. Bijna de helft van de verkeersdoden in de bebouwde kom zijn voetgangers of fietsers.

De risico's voor voetgangers en fietsers in de bebouwde kom vloeien onder meer voort uit het ontbreken van gescheiden voet- en fietspaden, de hoge snelheid van het verkeer en roekeloos gedrag. Het gaat om een gedeelde verantwoordelijkheid: voetgangers, fietsers en autobestuurders moeten allemaal bijdragen tot een betere verkeersveiligheid door zich verantwoordelijk en respectvol te gedragen.

De Commissie werkt aan verschillende maatregelen die specifiek gericht zijn op de veiligheid van kwetsbare weggebruikers en de verkeersveiligheid in de bebouwde kom:

  1. het nieuwe voorstel van de EU betreffende het ontwerp van vrachtwagencabines met een beter gezichtsveld voor de bestuurder, een afgeronde vorm en een kreukelzone vooraan, waardoor jaarlijks 300 tot 500 levens van voetgangers en fietsers kunnen worden gered (zie IP/13/328);

  2. het geplande pakket inzake stedelijke mobiliteit met voorschriften inzake de planning van veilig en duurzaam stedelijk vervoer (http://ec.europa.eu/transport/themes/urban/urban_mobility/index_en.htm);

  3. het CIVITAS-initiatief, dat steden de kans biedt om innoverende maatregelen voor een duurzamere mobiliteit in de stad te testen, onder meer om de veiligheid van kwetsbare weggebruikers te verbeteren (www.civitas.eu);

  4. de verdere invoering van moderne technologieën en ingebouwde veiligheidssystemen zoals noodstopsystemen en systemen voor de detectie van voetgangers (http://ec.europa.eu/transport/themes/its/road/action_plan/its_and_vulnerable_road_users_en.htm);

  5. het nieuwe initiatief inzake ernstige verkeersletsels (http://ec.europa.eu/transport/road_safety/topics/serious_injuries/index_nl.htm);

  6. bewustmakingsacties zoals het Europees Handvest voor de verkeersveiligheid (http://www.erscharter.eu).

Meer informatie over de veiligheid van voetgangers staat in de brochure "jaarlijks scorebord inzake verkeersveiligheid", die gedetailleerde verkeersveiligheidstatistieken bevat voor het jaar 2011: http://bookshop.europa.eu/en/road-safety-2012-pbMIAB12001/

Het programma van de Europese dag van de verkeersveiligheid:

  1. 9:00–16:00: conferentie over verkeersveiligheid in het Conferentiecentrum Borschette: <http://ec.europa.eu/transport/road_safety/events-archive/2013_05_06_ersd_nl.htm>

  2. 16:00–16:30: "Long Short walk" (georganiseerd door de Internationale Automobielfederatie (FIA): <http://www.makeroadssafe.org/longshortwalk/Pages/homepage.aspx>

  3. 14:00–20:00: Verkeersveiligheidsdemonstraties in het Jubelpark (georganiseerd door de Europese vereniging van autotoeleveranciers (CLEPA): <http://www.clepa.eu/events/clepa-safety-event-6-may-2013/>

Contact:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)

Percentage voetgangers onder dodelijke slachtoffers van verkeersongevallen in de bebouwde kom (2011)

(Voor Malta en Litouwen zijn geen gegevens beschikbaar)

Voor meer statistieken per land, zie:

http://bookshop.europa.eu/en/road-safety-2012-pbMIAB12001/


Side Bar