Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2013. gada 6. maijā

Eiropas ceļu satiksmes drošības diena veltīta bojāgājušo gājēju skaita samazināšanai pilsētās

Eiropas ceļu satiksmes drošības dienas atzīmēšana 6. maijā ir Komisijas devums, piedaloties ANO pasaules ceļu satiksmes drošības nedēļā, kuras tēma šogad ir satiksmes drošība gājējiem. Par transporta nozari atbildīgais Komisijas priekšsēdētāja vietnieks Sīms Kallass šodien Briselē atklāja Eiropas ceļu satiksmes drošības dienai veltīto konferenci, kurai sekoja satiksmes drošības demonstrējumi un ielu gājiens “Long Short Walk”.

Komisijas priekšsēdētāja vietnieks Sīms Kallass uzsvēra: “Salīdzinot ar citām pasaules valstīm, ES ir lieliski ceļu satiksmes drošības rādītāji. Taču katrs bojāgājušais ir liela nelaime, kas būtu jānovērš. Pilsētās ar vislielāko risku saskaras gājēji un velosipēdisti. Pieaugot satiksmes intensitātei mūsu pilsētās, kuras vēršas plašumā, šis risks drīzāk palielināsies, nevis saruks. Tāpēc Eiropas ceļu satiksmes drošības dienā un ANO pasaules ceļu satiksmes drošības nedēļā mēs cenšamies šo jautājumu risināt proaktīvi.”

Uz Eiropas ceļiem ik gadu iet bojā 30 000 cilvēku (2012. gadā — 28 000). No tiem vidēji 21 % ir gājēji, 7 % — velosipēdisti un 18 % — motociklu un mopēdu vadītāji. Bojāgājušie gājēji 70 % gadījumu dzīvību ir zaudējuši pilsētās. Tas raisa bažas, jo pēdējos 10 gados satiksmes negadījumos bojāgājušo gājēju skaits ir samazinājies lēnāk nekā pārējo bojāgājušo satiksmes dalībnieku skaits. Pilsētās gandrīz puse no satiksmes negadījumos bojāgājušajiem ir gājēji vai velosipēdisti.

Gājējus un riteņbraucējus pilsētās visvairāk apdraud tādi faktori kā atsevišķu celiņu trūkums, liels ātrums un bezatbildīga satiksmes dalībnieku izturēšanās. Sava tiesa atbildības jāuzņemas visiem — gan gājējiem, gan velosipēdistiem, gan autovadītājiem visiem kopā jārūpējas par ceļu satiksmes drošību, cienot citam citu un neizaicinot likteni.

Komisija pašlaik izstrādā vairākus tiesību aktus un iniciatīvas, kas gādās tieši par neaizsargāto satiksmes dalībnieku drošību un uzlabos satiksmes drošību pilsētās. Daži piemēri:

  1. ierosināti jauni ES noteikumi par kravas automašīnu kabīņu konstrukciju, kuri, piemēram, paredz uzlabot vadītāja redzamības lauku un ieviest noapaļotu kabīnes priekšpuses konstrukciju un deformācijas zonu, kas palīdzēs mazināt triecienu un katru gadu izglābt 300–500 gājēju vai velosipēdistu dzīvību (sk. IP/13/328),

  2. gaidāma tiesību aktu pakete par mobilitāti pilsētās, kas ietvers noteikumus par droša un ilgtspējīga pilsēttransporta plānošanu (http://ec.europa.eu/transport/themes/urban/urban_mobility/index_en.htm),

  3. iniciatīva CIVITAS, kurā piedaloties pilsētas testē inovatīvus un ilgtspējīgus pilsēttransporta mobilitātes risinājumus, kuru vidū ir, piemēram, neaizsargāto satiksmes dalībnieku drošības uzlabošana (www.civitas.eu),

  4. moderno tehnoloģiju un automašīnās iebūvēto drošības sistēmu (piemēram, sensori, kas sajūt gājējus un vajadzības gadījumā automātiski iedarbina bremzes) turpmākā izmantošana (http://ec.europa.eu/transport/themes/its/road/action_plan/its_and_vulnerable_road_users_en.htm),

  5. jaunā iniciatīva par nopietnu traumu novēršanu ceļu satiksmē (http://ec.europa.eu/transport/road_safety/topics/serious_injuries/index_lv.htm),

  6. informatīvas akcijas, izmantojot, piemēram, Ceļu satiksmes drošības hartas platformu (http://www.erscharter.eu/lv/node).

Plašāka informācija par gājēju drošību ir atrodama ik gadu publicētajā brošūrā par ceļu satiksmes drošības statistiku, kurā sniegtas sīkākas ziņas par ceļu satiksmes drošības datiem 2011. gadā: http://bookshop.europa.eu/en/road-safety-2012-pbMIAB12001/.

Eiropas ceļu satiksmes drošības dienas programma Briselē:

  1. 9.00–16.00: konference par ceļu satiksmes drošību konferenču centrā “Borschette” <http://ec.europa.eu/transport/road_safety/events-archive/2013_05_06_ersd_en.htm>,

  2. 16.00–16.30: ielu gājiens “Long short walk”, ko organizē Starptautiskā automobiļu federācija (FIA): <http://www.makeroadssafe.org/longshortwalk/Pages/homepage.aspx>,

  3. 14.00–20.00: ceļu satiksmes drošības demonstrējumi Piecdesmitgades parkā (rīko Eiropas Autobūves nozares piegādātāju apvienība (CLEPA)): <http://www.clepa.eu/events/clepa-safety-event-6-may-2013/>.

Kontaktpersonas:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)

Satiksmes negadījumos bojāgājušo gājēju īpatsvars pilsētās (2011. g.)

(Par Maltu un Lietuvu datu nav.)

Izvērstāku statistiku par katru valsti skatīt:

http://bookshop.europa.eu/en/road-safety-2012-pbMIAB12001/.


Side Bar