Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

Briuselis, 2013 m. gegužės 6 d.

Europos saugaus eismo diena – miestuose žūstančių pėsčiųjų skaičiui mažinti

Gegužės 6 d. minima Europos saugaus eismo diena – Komisijos indėlis į Jungtinių Tautų pasaulinės saugaus eismo savaitę, kurios šiemetinė tema – pėsčiųjų sauga keliuose. Šiandien už transportą atsakingas Komisijos pirmininko pavaduotojas Siimas Kallasas pradėjo Europos saugaus eismo dienos konferenciją, o po jos Briuselyje vyko viešos saugaus eismo demonstracijos ir „Kasdienių pasivaikščiojimų akimirkos“.

Komisijos pirmininko pavaduotojas Siimas Kallasas sakė: „Palyginti su visu pasauliu, ES eismo saugos duomenys yra puikūs. Tačiau kiekviena žūtis yra skaudi. Daugiausia pavojų pėstiesiems ir dviratininkams kyla miestų teritorijose. Ir šių pavojų eismui intensyvėjant, o miestams augant ne mažės, greičiausiai tik daugės. Todėl minėdami Europos saugaus eismo dieną ir Jungtinių Tautų pasaulinės saugaus eismo savaitę mes siekiame iš anksto atkreipti dėmesį į šią problemą.“

Kasmet Europos keliuose žūsta 30 tūkst. žmonių (2012 m. – 28 tūkst.), iš jų vidutiniškai 21 % pėsčiųjų, 7 % dviratininkų, 18 % motociklininkų ir mopedų vairuotojų. Iš žūstančių pėsčiųjų 70 % žūsta miestų teritorijose. Yra ko nerimauti – per pastarąjį dešimtmetį eismo įvykiuose žuvusių pėsčiųjų skaičiaus sumažėjimas nebuvo proporcingas visų žūčių keliuose skaičiaus sumažėjimui. Kone kas antras žuvęs keliuose miestų teritorijose yra pėsčiasis arba dviratininkas.

Pavojų pėstiesiems ir dviratininkams miestų teritorijose kelia tai, kad trūksta jiems atskirtų juostų, transporto priemonės važiuoja dideliu greičiu, o eismo dalyviai elgiasi nesaugiai. Už eismo saugą atsakomybė tenka visiems – elgtis atsakingai ir pagarbiai privalo tiek pėstieji, tiek dviratininkai, tiek automobilių vairuotojai.

Komisija rengia keletą priemonių, konkrečiai siejamų su pažeidžiamų eismo dalyvių sauga ir eismo sauga miesto teritorijose. Kelios šių priemonių:

  1. siūlomos naujos ES sunkvežimių kabinų dizaino taisyklės, kuriose numatytas didesnis vairuotojo regėjimo laukas, kabinos priekio suapvalinta forma ir deformacijos zona, dėl kurių kasdien bus išgelbėta 300–500 pažeidžiamų eismo dalyvių, kaip antai pėsčiųjų ar dviratininkų (žr. IP/13/328);

  2. ruošiamas Judumo mieste dokumentų rinkinys, į kurį bus įtrauktos saugaus ir tvaraus miesto transporto planavimo nuostatos (http://ec.europa.eu/transport/themes/urban/urban_mobility/index_en.htm);

  3. iniciatyva CIVITAS, kurioje dalyvaujantys miestai išbando naujoviškas tvaresnio miesto judumo, įskaitant pažeidžiamų eismo dalyvių saugą, priemones (www.civitas.eu);

  4. tolesnis šiuolaikinių technologijų ir saugos sistemų (pvz., pėsčiųjų aptikimo ar avarinio stabdymo) diegimas transporto priemonėse (http://ec.europa.eu/transport/themes/its/road/action_plan/its_and_vulnerable_road_users_en.htm);

  5. nauja sunkių sužalojimų per eismo įvykius mažinimo iniciatyva (http://ec.europa.eu/transport/road_safety/topics/serious_injuries/index_lt.htm);

  6. informavimo veiksmai, pvz., naudojantis Saugaus eismo chartija (http://www.erscharter.eu).

Daugiau informacijos apie pėsčiųjų saugą pateikta metinėje Eismo saugos suvestinėje, kurioje galima rasti 2011 m. eismo saugos statistikos duomenis: http://bookshop.europa.eu/en/road-safety-2012-pbMIAB12001/.

Europos saugaus eismo dienos programa

  1. 9:00–16:00: Kelių saugos konferencija A. Borschette konferencijų centre (http://ec.europa.eu/transport/road_safety/events-archive/2013_05_06_ersd_lt.htm)

  2. 16:00–16:30: „Kasdienių pasivaikščiojimų akimirkos“ (organizuoja Tarptautinė automobilių federacija (FIA)) (http://www.makeroadssafe.org/longshortwalk/Pages/homepage.aspx)

  3. 14:00–20:00: Saugaus eismo demonstracijos „Cinquantenaire“ parke (organizuoja Europos automobilių tiekėjų asociacija (CLEPA)) (http://www.clepa.eu/events/clepa-safety-event-6-may-2013/)

Asmenys ryšiams:

Helen Kearns, tel. +32 2 298 76 38

Dale Kidd, tel. +32 2 295 74 61

Per eismo įvykius miestuose žuvusių pėsčiųjų dalis (proc.) 2011 m.

(Maltos ir Lietuvos duomenų nėra.)

Daugiau statistinių duomenų pagal šalis žr.

http://bookshop.europa.eu/en/road-safety-2012-pbMIAB12001/.


Side Bar