Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 6.5.2013

Euroopan liikenneturvallisuuspäivän tavoitteena on vähentää jalankulkijan kuolemaan johtavia onnettomuuksia kaupunkialueilla

Euroopan liikenneturvallisuuspäivä – 6. toukokuuta – on komission panos YK:n maailmanlaajuiseen liikenneturvallisuusviikkoon, jonka teemana on tänä vuonna jalankulkijoiden liikenneturvallisuus. Komission varapuheenjohtaja Siim Kallas, joka vastaa liikenteestä, avasi tänään Euroopan tieturvallisuuspäivä -konferenssin. Avajaisten jälkeen oli tarjolla julkisia tieliikenneturvallisuuteen liittyviä esittelyjä ja ”Long Short Walk” Brysselissä.

”Liikenneturvallisuustilanne EU:ssa on erittäin hyvä maailmanlaajuisesti vertailtuna. Jokainen kuolemantapaus on kuitenkin liikaa. Jalankulkijat ja pyöräilijät ovat ne, joihin kohdistuu eniten riskejä kaupunkialueilla. Eivätkä riskitekijät todennäköisesti vähene vaan lisääntyvät, kun liikennemäärät jatkavat kasvuaan suurenevissa kaupungeissa. Tämän vuoksi puutumme näihin ongelmiin ennakoivasti Euroopan tieturvallisuuspäivän ja YK:n tieliikenneturvallisuusviikon yhteydessä”, totesi komission varapuheenjohtaja Siim Kallas.

Euroopan teillä kuolee vuosittain 30 000 ihmistä (28 000 vuonna 2012). Näistä keskimäärin 21 % on jalankulkijoita, 7 % pyöräilijöitä ja 18 % moottoripyörän tai mopon kuljettajia. Menehtyneistä jalankulkijoista 70 % kuolee kaupunkialueilla. Huolestuttavaa on, ettei liikenneonnettomuuksissa kuolleiden jalankulkijoiden määrä ole 10 viime vuoden aikana vähentynyt samassa suhteessa liikennekuolemien kokonaismäärän kanssa. Kaupunkinkialueilla liikenneonnettomuuksissa menehtyneistä lähes puolet on jalankulkijoita tai pyöräilijöitä.

Jalankulkijoihin ja pyöräilijöihin kaupunkialueilla liittyviä riskitekijöitä ovat erillisten kulkuväylien puuttuminen, ajoneuvojen suuri nopeus ja tienkäyttäjien vaarallinen käyttäytyminen. Vastuu on kaikkien: jalankulkijoiden, pyöräilijöiden ja autoilijoiden on kaikkien edistettävä tieliikenneturvallisuutta käyttäytymällä vastuullisesti ja toisiaan kunnioittaen.

Komissio valmistelee parhaillaan useita toimenpiteitä, jotka liittyvät erityisesti heikommassa asemassa olevien tienkäyttäjien turvallisuuteen ja kaupunkialueiden liikenneturvallisuuteen. Näihin toimenpiteisiin kuuluvat muun muassa seuraavat:

  1. Ehdotus rekkojen ohjaamojen suunnittelua koskevista uusista EU:n säännöistä, joilla laajennetaan kuljettajan näkökenttää, tehdään ohjaamon etuosa kaltevaksi ja lisätään siihen kokoon painuva osa. Näillä toimenpiteillä voidaan säästää vuosittain 300–500 onnettomuuksille alttiin tienkäyttäjän kuten jalankulkijan tai pyöräilijän henki (ks. IP/13/328).

  2. Tuleva kaupunkiliikenteen suunnittelua koskeva paketti turvallisen ja kestävän kaupunkiliikenteen suunnittelusta (http://ec.europa.eu/transport/themes/urban/urban_mobility/index_en.htm)

  3. CIVITAS-aloite, jossa kaupungit testaavat kestävämpään kaupunkiliikenteeseen tähtääviä innovatiivisia toimia, myös heikommassa asemassa olevien tienkäyttäjien turvallisuutta lisääviä toimia (www.civitas.eu).

  4. Pyrkimykset hyödyntää enemmän nykyaikaista teknologiaa ja ajoneuvon sisäisiä turvajärjestelmiä, kuten jalankulkijoiden havainnointi- ja hätäjarrutusjärjestelmiä (http://ec.europa.eu/transport/themes/its/road/action_plan/its_and_vulnerable_road_users_en.htm).

  5. Uusi vakavia tieliikennevammoja koskeva aloite (http://ec.europa.eu/transport/road_safety/topics/serious_injuries/index_fi.htm)

  6. Valistuskampanjat esim. tieliikenneturvallisuuden peruskirjan välityksellä (http://www.erscharter.eu).

Lisätietoa jalankulkijoiden turvallisuudesta saa vuotuisesta liikenneturvallisuutta käsittelevästä lehtisestä, joka sisältää tilastotietoja tieliikenneturvallisuudesta vuonna 2011: http://bookshop.europa.eu/en/road-safety-2012-pbMIAB12001/

Euroopan liikenneturvallisuuspäivän ohjelma:

  1. 9.00–16.00: Tieliikenteen turvallisuutta käsittelevä konferenssi Borschette-konferenssikeskuksessa <http://ec.europa.eu/transport/road_safety/events-archive/2013_05_06_ersd_en.htm>

  2. 16.00–16.30: ”The Long Short Walk” (järjestäjänä kansainvälinen autourheiluliitto (FIA): <http <http://www.makeroadssafe.org/longshortwalk/Pages/homepage.aspx>

  3. 14.00–20.00: Tieliikenneturvallisuuteen liittyviä esittelyjä Cinquantenaire-puistossa (järjestäjänä auton tarvike- ja varaosavalmistajien eurooppalainen yhteyskomitea CLEPA): <http://www.clepa.eu/events/clepa-safety-event-6-may-2013/>

Yhteyshenkilöt:

Helen Kearns (+32-2) 298 76 38

Dale Kidd (+32-2) 295 74 61

Jalankulkijoiden prosenttiosuus kuolemaan johtaneissa tieliikenneonnettomuuksissa kaupunkialueilla (2011)

(Tietoja ei saatavilla Maltasta ja Liettuasta)

Maakohtaiset tilastot: http://bookshop.europa.eu/en/road-safety-2012-pbMIAB12001/


Side Bar