Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 6. mai 2013

Euroopa liiklusohutuse päeval keskendutakse sellele, kuidas vähendada jalakäijate surmaga lõppevate liiklusõnnetuste arvu linnades

6. mail Euroopas peetava liiklusohutuspäevaga aitab Euroopa Komisjon omalt poolt tähistada ÜRO ülemaailmset liiklusohutusnädalat, mis tänavu on pühendatud jalakäijate ohutusele. Täna avas Euroopa Komisjoni transpordivolinik Siim Kallas Euroopa liiklusohutuspäevale pühendatud konverentsi. Sellele järgnesid avalikud liiklusohutusalased esitlused ja nn Long Short Walk Brüsselis.

Seoses sellega märkis Siim Kallas järgmist: „Maailmaga võrreldes on Euroopa Liidus liiklusohutuse olukord hea. Ent iga surm on alati liiast. Linnades on kõige suuremas ohus jalakäijad ja ratturid. Kuna meie linnad kasvavad, suureneb pidevalt ka sealne liiklusmaht ning seetõttu on jalakäijad ja ratturid üha suuremas ohus. Seepärast olemegi juba ennetavalt võtnud selle teema luubi alla Euroopa liiklusohutuse päeval ja ÜRO ülemaailmse liiklusohutuse nädala raames.”

Euroopa maanteedel hukkub igal aastal umbes 30 000 inimest (2012. aastal oli see arv 28 000), kellest 21% on jalakäijad, 7% jalgratturid ning 18% mootorratta- ja mopeedijuhid. 70% neist jalakäijatest saab surma linnas. Muretsemiseks on põhjust, sest viimase kümne aasta jooksul ei ole liiklusõnnetustes hukkunud jalakäijate arv vähenenud samavõrra kui liiklussurmade üldarv. Peaaegu pool linnades surmaga lõppenud liiklusõnnetustest on seotud jalakäija või jalgratturiga.

Jalakäijate ja ratturite elu ohustavate asjaoludena võib välja tuua nt eraldi liiklusraja puudumise, suure sõidukiiruse ja liiklejate endi ettevaatamatu käitumise. Vastutust jagavad kõik. Kõik jalakäijad, ratturid ja autojuhid peavad käituma vastutustundlikult ja hoolivalt ning niimoodi andma oma panuse liiklusohutusse.

Komisjon töötab praegu välja mitut konkreetselt liiklejate ja linnaliikluse ohutusega seotud meedet. Näitena võib tuua järgmised meetmed:

  1. veokikabiinide konstruktsiooni kohta ette pandud uued ELi eeskirjad, milles muu hulgas käsitletakse selliseid aspekte nagu juhi parem vaateväli, voolujooneline kabiin ja deformeerumispiirkond selle esiosas ning tänu millele on võimalik aastas säästa 300–500 jalakäija või ratturi elu (vt IP/13/328);

  2. kavandatav linnaliiklust reguleeriv pakett, mis sisaldab ohutu ja kestliku linnatranspordi planeerimise sätteid;

  3. algatus CIVITAS, mille raames linnad katsetavad uuenduslikke meetmeid kestlikuma linnaliikluse tagamiseks, sealhulgas ohustatumate liiklejate turvalisuse suurendamiseks (www.civitas.eu);

  4. kaasaegsete tehnoloogialahenduste ja sõidukisiseste turvasüsteemide, nt jalakäijate avastamise süsteemi / hädapidurdussüsteemi kasutuselevõtmine (http://ec.europa.eu/transport/themes/its/road/action_plan/its_and_vulnerable_road_users_en.htm);

  5. liiklusõnnetustes saadud ränki vigastusi käsitlev uus algatus (http://ec.europa.eu/transport/road_safety/topics/serious_injuries/index_en.htm);

  6. teadlikkuse tõstmine, nt liiklusohutusharta abil (http://www.erscharter.eu).

Lisateavet jalakäijate ohutuse kohta saab iga-aastasest liiklusohutusalasest tulemustabelist, kus üksikasjalikumad statistikaandmed on esitatud 2011. aasta kohta: http://bookshop.europa.eu/en/road-safety-2012-pbMIAB12001/

Euroopa liiklusohutuse päeva programm:

  1. 9:00–16:00: Liiklusohutusteemaline konverents Borschette'i konverentsikeskuses <http://ec.europa.eu/transport/road_safety/events-archive/2013_05_06_ersd_en.htm>

  2. 16:00–16:30: Long Short Walk (korraldab Rahvusvaheline Autoliit): <http://www.makeroadssafe.org/longshortwalk/Pages/homepage.aspx>

  3. 14:00–20:00: Liiklusohutusteemalised esitlused Cinquantenaire'i pargis (korraldab Euroopa autoosade tarnijate assotsiatsioon CLEPA): <http://www.clepa.eu/events/clepa-safety-event-6-may-2013/>

Kontaktisikud:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)

Jalakäijate osakaal linnaalal toimunud liiklusõnnetustes hukkunute seas (2011)

(Malta ja Leedu kohta andmed puuduvad)

Üksikasjalikud andmed riikide kaupa on saadaval aadressil: http://bookshop.europa.eu/en/road-safety-2012-pbMIAB12001/


Side Bar