Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 6. maj 2013

Den europæiske trafiksikkerhedsdag skal sænke antallet af trafikdræbte fodgængere i byområderne

Kommissionen bidrager til FN's Internationale Uge for Vejsikkerhed, der i år har temaet "fodgængernes vejsikkerhed", med en europæisk trafiksikkerhedsdag, der finder sted den 6. maj. Kommissionens næstformand og transportkommissær Siim Kallas åbnede i dag den europæiske trafiksikkerhedskonference, der blev efterfulgt af en række trafiksikkerhedsdemonstrationer og begivenheden "long short walk".

Kommissionens næstformand Siim Kallas udtalte: "EU har i sammenligning med resten af verden en enestående rekord i trafiksikkerhed. Men hver eneste dødsulykke er én for meget.

I byområderne er det fodgængerne og cyklisterne, der er i størst fare.

Og med den evindeligt stigende trafik i de ligeledes voksende byer er det mere sandsynligt, at risikoen stiger, end at den falder. Derfor tager vi nu proaktivt fat på problemet i forbindelse med den europæiske trafiksikkerhedsdag og FN's Internationale Uge for Vejsikkerhed."

Ud af de 30 000 mennesker, der hvert år bliver dræbt i trafikken (28 000 i 2012) er 21 % i gennemsnit fodgængere, 7 % er cyklister og 18 % er motorcyklister og knallertkørere. 70 % af trafikdrabene på fodgængere sker i byområder. Det giver grund til bekymring, fordi antallet af trafikdræbte fodgængere i løbet af de sidste ti år ikke er faldet i samme grad som det samlede antal af trafikdræbte. Næsten halvdelen af alle trafikdrab i byområderne involverer fodgængere eller cyklister.

Fodgængere og cyklister i byområderne er blandt andet i farezonen, fordi der mangler cykel‑ og gangstier, og andre trafikanter kører stærkt og uden at vise tilstrækkeligt hensyn. Det er et fælles ansvar: både fodgængere, cyklister og bilister skal alle bidrage til at det bliver mere sikkert at færdes i trafikken ved at opføre sig ansvarligt og respektfuldt.

Kommissionen arbejder på adskillige foranstaltninger med særlig forbindelse til de bløde trafikanters trafiksikkerhed og trafiksikkerhed i byområderne. Foranstaltningerne omfatter blandt andet:

  1. De nye foreslåede EU‑bestemmelser om udformningen af førerhuse til lastvogne, herunder et forbedret udsyn for føreren, en lettere bagudrettet front og en krøllezone forrest i førerhuset, der årligt skal være med til at rede mellem 300 og 500 bløde trafikanters liv, såsom fodgængere og cyklister (se IP/13/328)

  2. Den kommende pakke om mobilitet i byerne med bestemmelser om planlægning af sikker og bæredygtig bytransport (http://ec.europa.eu/transport/themes/urban/urban_mobility/index_en.htm)

  3. CIVITAS‑initiativet, hvor forskellige byer afprøver innovative foranstaltninger til mere bæredygtig mobilitet i byerne, herunder forbedret sikkerhed for de bløde trafikanter (www.civitas.eu)

  4. Arbejdet med yderligere at fremme brugen af moderne teknologier og indbyggede sikkerhedssystemer, såsom detektering af fodgængere/nødbremsesystemer (http://ec.europa.eu/transport/themes/its/road/action_plan/its_and_vulnerable_road_users_en.htm)

  5. Det nye initiativ om alvorlige kvæstelser som følge af trafikulykker (http://ec.europa.eu/transport/road_safety/topics/serious_injuries/index_en.htm)

  6. Oplysningskampagner, som f.eks. det europæiske charter om trafiksikkerhed (http://www.erscharter.eu)

Yderligere oplysninger om fodgængernes sikkerhed findes i brochuren om trafiksikkerhed, der indeholder detaljer om statistikkerne for trafiksikkerhed for 2011: http://bookshop.europa.eu/en/road-safety-2012-pbMIAB12001/

Programmet for den europæiske trafiksikkerhedsdag:

  1. 9:00–16:00: Konference om trafiksikkerhed i konferencecentret Borschette <http://ec.europa.eu/transport/road_safety/events-archive/2013_05_06_ersd_en.htm>

  2. 16:00–16:30: "Long short walk" (arrangeret af Fédération Internationale de l'Automobile (FIA): <http://www.makeroadssafe.org/longshortwalk/Pages/homepage.aspx>

  3. 14:00–20:00: Trafiksikkerhedsdemonstrationer i Cinquantenaire‑parken (arrangeret af European Association of Automotive Suppliers (CLEPA): <http://www.clepa.eu/events/clepa-safety-event-6-may-2013/>

Kontaktpersoner:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)

Procentdelen af trafikdræbte fodgængere i byområder (2011)

(Der findes ingen oplysninger for Malta og Litauen)

Flere landestatistikker findes her:

http://bookshop.europa.eu/en/road-safety-2012-pbMIAB12001/


Side Bar