Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel 6. května 2013

Evropský den bezpečnosti silničního provozu věnovaný snížení počtu úmrtí chodců v městských oblastech

Evropský den bezpečnosti silničního provozu – 6. květen – je příspěvkem Komise ke Světovému týdnu bezpečnosti silničního provozu, iniciativě OSN, jejímž letošním tématem je „bezpečnost chodců v silničním provozu“. Místopředseda Evropské komise Siim Kallas, odpovědný za dopravu, dnes zahájil konferenci k Evropskému dni bezpečnosti silničního provozu, po níž budou následovat ukázky k tématu bezpečnosti silničního provozu pro veřejnost a procházka po Bruselu v rámci iniciativy „Long Short Walk”.

Místopředseda Komise Siim Kallas k tomu uvedl: „Evropská unie má v oblasti bezpečnosti silničního provozu ve srovnání se světem vynikající výsledky. I jeden ztracený život je příliš. Nejvíce ohroženi jsou v městských oblastech chodci a cyklisté. A protože objem dopravy se v rostoucích městech stále zvyšuje, dá se očekávat, že riziko se spíše zvýší než sníží. To je důvod, proč se touto otázkou aktivně zabýváme u příležitosti Evropského dne bezpečnosti silničního provozu a Světového týdnu bezpečnosti silničního provozu OSN.“

Z 30 000 osob, které přišly o život na evropských silnicích za rok (28 000 v roce 2012), je v průměru 21 % chodců, 7 % cyklistů a 18 % řidičů motocyklů a mopedů. 70 % chodců je usmrceno v městských oblastech. To je důvod k obavám, protože během posledních deseti let se počet chodců usmrcených při silničních nehodách nesnížil ve stejné míře jako celkový počet úmrtí při dopravních nehodách. Téměř polovina všech úmrtí na silnici v městských oblastech připadá na chodce nebo cyklisty.

Riziko pro chodce a cyklisty ve městech představuje nedostatek oddělených pruhů, vysoká rychlost vozidel a nebezpečné chování účastníků silničního provozu. Odpovědnost leží na všech – chodci, cyklisté i řidiči musí přispívat k bezpečnosti na silnicích svým odpovědným a ohleduplným chováním.

Komise v souvislosti s bezpečností více ohrožených účastníků silničního provozu a s bezpečností na silnicích ve městech připravuje několik konkrétních opatření. Patří mezi ně:

  1. nový návrh pravidel EU týkající se konstrukce kabin nákladních automobilů, včetně lepšího zorného pole řidiče, zaobleného tvaru a deformační zóny v přední části kabiny, která pomohou každoročně zachránit životy 300 až 500 zranitelných účastníků silniční dopravy, jakými jsou chodci a cyklisté (viz IP/13/328)

  2. připravovaný balíček týkající se městské mobility a obsahující opatření pro plánování bezpečné a udržitelné dopravy ve městech (http://ec.europa.eu/transport/themes/urban/urban_mobility/index_en.htm)

  3. iniciativa CIVITAS, v rámci níž města testují inovativní opatření pro udržitelnější městskou mobilitu, včetně zvýšení bezpečnosti pro zranitelné účastníky provozu (www.civitas.eu)

  4. práce na dalším zavádění moderních technologií a bezpečnostních systémů ve vozidlech, jako jsou například systémy detekce chodců či systémy nouzového brzdění (http://ec.europa.eu/transport/themes/its/road/action_plan/its_and_vulnerable_road_users_en.htm)

  5. nová iniciativa týkající se těžkých zranění v důsledku dopravních nehod (http://ec.europa.eu/transport/road_safety/topics/serious_injuries/index_cs.htm)

  6. akce zaměřené na zvyšování informovanosti, např. prostřednictvím Evropské charty bezpečnosti silničního provozu (http://www.erscharter.eu)

Více informací o bezpečnosti chodců je i součástí každoročního srovnávacího přehledu na téma bezpečnost silničního provozu, který poskytuje podrobnější statistiku o bezpečnosti silničního provozu za rok 2011: http://bookshop.europa.eu/en/road-safety-2012-pbMIAB12001/

Program Evropského dne bezpečnosti silničního provozu:

  1. 9:00–16:00: Konference o bezpečnosti silničního provozu v konferenčním centru Borschette <http://ec.europa.eu/transport/road_safety/events-archive/2013_05_06_ersd_en.htm>

  2. 16:00–16:30: „Long Short Walk“ (iniciativa organizovaná Mezinárodní automobilovou federací (FIA): <http://www.makeroadssafe.org/longshortwalk/Pages/homepage.aspx>

  3. 14:00–20:00: Ukázky technologií z oblasti bezpečnosti silničního provozu v parku Cinquantenaire (organizováno Evropským sdružením dodavatelů automobilových součástí CLEPA): <http://www.clepa.eu/events/clepa-safety-event-6-may-2013/>

Kontaktní osoby:

Helen Kearns (+32 22987638)

Dale Kidd (+32 22957461)

Procentní podíl úmrtí chodců při dopravních nehodách v městských oblastech (2011)

(Pro Maltu a Litvu nejsou údaje k dispozici)

Další statistické údaje podle zemí viz:

http://bookshop.europa.eu/en/road-safety-2012-pbMIAB12001/


Side Bar