Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Δελτίο τύπου

Βρυξέλλες, 3 Μαΐου 2013

Κρατική ενίσχυση: Η Επιτροπή εγκρίνει ενίσχυση εκκαθάρισης για την ελληνική τράπεζα ΑΤΕ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η ενίσχυση εκκαθάρισης που χορηγήθηκε από την Ελλάδα προς όφελος της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος (ΑΤΕ) ήταν σύμφωνη με τους κανόνες της ΕΕ περί κρατικών ενισχύσεων. Συγκεκριμένα, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι η ενίσχυση περιορίστηκε στο ελάχιστο απαραίτητο ποσό ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή εξυγίανση. Επιπροσθέτως, η έξοδος της τράπεζας ΑΤΕ από την αγορά περιορίζει τις στρεβλώσεις του ανταγωνισμού που προκλήθηκαν από την ενίσχυση.

Η ATE εξυγιάνθηκε τον Ιούλιο του 2012 όταν, κατόπιν διαδικασίας υποβολής προσφορών, ορισμένα περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις (οι «μεταβιβαζόμενες δραστηριότητες») μεταβιβάστηκαν στην Τράπεζα Πειραιώς. Τα εναπομένοντα περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις τοποθετήθηκαν σε μια «κακή τράπεζα» με προοπτική την εκκαθάριση.

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι αυτή η μεταβίβαση στην Τράπεζα Πειραιώς δεν συνιστούσε κρατική ενίσχυση. Η Τράπεζα Πειραιώς υπέβαλε την καλύτερη προσφορά στη διαδικασία υποβολής προσφορών.

Ωστόσο, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι τρία μέτρα υπέρ της ΑΤΕ και των μεταβιβαζόμενων δραστηριοτήτων περιείχαν στοιχεία κρατικής ενίσχυσης. Τα τρία μέτρα είναι: i) ανακεφαλαιοποίηση ύψους 290 εκατ. Ευρώ, η οποία χορηγήθηκε το 2011, ii) περαιτέρω ενίσχυση ύψους 7,471 εκατ. ευρώ για την αντιμετώπιση του κενού χρηματοδότησης μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων και iii) ανακεφαλαιοποίηση ύψους 570 εκατ. ευρώ προς όφελος των μεταβιβαζόμενων δραστηριοτήτων.

Η Επιτροπή εξέτασε αν τα εν λόγω μέτρα ήταν σύμφωνα με τα κοινά κριτήρια της ΕΕ για την αναδιάρθρωση και την εκκαθάριση των προβληματικών τραπεζών (βλ. IP/09/1180). Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι η απορρόφηση των μεταβιβαζόμενων δραστηριοτήτων από την Τράπεζα Πειραιώς αναμένεται να διασφαλίσει τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητά τους, ιδίως υπό το πρίσμα των δεσμεύσεων της Ελλάδας όσον αφορά την απορρόφηση. Πράγματι, η διαδικασία απορρόφησης θα παρακολουθείται από ανεξάρτητο επίτροπο και θα αποτελεί επίσης μέρος της αξιολόγησης του σχεδίου αναδιάρθρωσης της Τράπεζας Πειραιώς. Επιπλέον, η ενίσχυση που χορηγήθηκε προς όφελος των μεταβιβαζόμενων δραστηριοτήτων περιοριζόταν στο ελάχιστο απαραίτητο ύψος ώστε να καταστεί δυνατή η συναλλαγή. Τέλος, η πλήρης έξοδος της ΑΤΕ από την αγορά περιορίζει τις στρεβλώσεις του ανταγωνισμού που προκλήθηκαν από την ενίσχυση.

Η σημερινή απόφαση δεν προδικάζει την αξιολόγηση του σχεδίου αναδιάρθρωσης της Τράπεζας Πειραιώς από πλευρά της Επιτροπής.

Πλαίσιο

Η Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος (ΑΤΕ) ήταν η πέμπτη μεγαλύτερη τράπεζα στην Ελλάδα, με περίπου δύο εκατομμύρια πελάτες. Κατείχε μερίδιο αγοράς ύψους 16% όσον αφορά τα υποκαταστήματα και 8% όσον αφορά το σύνολο περιουσιακών στοιχείων, με ιδιαίτερα ισχυρή θέση στην αγορά στις περισσότερο αγροτικές περιοχές της Ελλάδας. Ο κύριος μέτοχος της τράπεζας ήταν το ελληνικό Δημόσιο.

Τον Μάιο του 2011, η Επιτροπή ενέκρινε ενίσχυση αναδιάρθρωσης υπέρ της ΑΤΕ (βλ. IP/11/626). Κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2011, η κεφαλαιακή θέση της τράπεζας επιδεινώθηκε σημαντικά. Εξετάστηκαν ορισμένες επιλογές για την αντιμετώπιση των προβλημάτων της τράπεζας. Μετά την εξέταση αυτή και λαμβανομένου υπόψη του σχετικού κόστους, θεωρήθηκε ότι η μεταβίβαση στην Τράπεζα Πειραιώς ήταν μακροπρόθεσμα η καλύτερη επιλογή για το ελληνικό Δημόσιο. Η μεταβίβαση πραγματοποιήθηκε στις 27 Ιουλίου 2012.

Η μη εμπιστευτική εκδοχή της απόφασης αυτής θα δημοσιευθεί με αριθμό υπόθεσης SA.35460 στο Mητρώο Kρατικών Eνισχύσεων στον δικτυακό τόπο της ΓΔ Ανταγωνισμού μόλις διευθετηθούν όλα τα ζητήματα που έχουν σχέση με το απόρρητο. Νέες δημοσιεύσεις αποφάσεων για κρατικές ενισχύσεις στο Διαδίκτυο και στην Επίσημη Εφημερίδα αναρτώνται στο εβδομαδιαίο ηλεκτρονικό δελτίο State Aid Weekly e-News.

Αρμόδιοι επικοινωνίας :

Antoine Colombani (+32 2 297 45 13, Twitter: @ECspokesAntoine )

Maria Madrid Pina (+32 2 295 45 30)


Side Bar