Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 3 maj 2013

Debatt om Europas framtid: EU-kommissionens vice ordförande Viviane Reding håller en medborgardialog i Bryssel

Medan debatten om EU:s framtid och den ekonomiska krisens verkningar tar fart söker EU-kommissionen upp människor i olika europeiska städer för att lyssna till dem och ta del av deras farhågor och förhoppningar inför framtiden. Den 4 maj 2013 kommer EU-kommissionens vice ordförande Viviane Reding att föra en debatt med över 300 människor tillsammans med Charles Picqué, ministerpresident för huvudstadsregionen Bryssel.

– Jag vet att belgare och EU-medborgare i allmänhet oroar sig för framtiden, vilka effekter krisen kommer att få och hur sysselsättningsläget kommer att se ut för dem. Under medborgardialogen i Bryssel vill jag lyssna på dessa problem, säger vice ordförande Viviane Reding, EU-kommissionär med ansvar för rättsliga frågor, grundläggande rättigheter och medborgarskap. – Europa bygger på solidaritet, och EU stöder Belgien, liksom andra medlemmar av den europeiska familjen, under dessa svåra tider. Det gläder mig att belgarna ser EU som bäst lämpad att hantera den aktuella krisen. Jag ser fram emot att höra fler nya idéer från medborgarna i morgon. Delta och ställ de frågor du har.

Medborgardialogen i Bryssel utgör hörnstenen för en temadag då EU öppnar sina dörrar för allmänheten. Viviane Reding kommer att tala vid invigningen av kommissionens omlokaliserade besökscenter och under EU:s Öppet hus-dag (IP/13/386). Dessutom kommer kommissionen att anordna mer än tio andra evenemang på olika håll i Bryssel för att uppmuntra människor att dela med sig av sina tankar och idéer om Europas framtid.

Människor från hela Belgien kommer att delta i Brysseldialogen tillsammans med ledamöter av Europaparlamentet, belgiska företagsledare och kulturpersonligheter. Dialogen kommer att ledas av Hakima Darhmouch (RTL) och Rob Heirbaut (VRT). Dialogen, som kommer att pågå i en och en halv timme, omfattar tre tematiska områden: Den ekonomiska krisen, medborgarnas rättigheter och EU:s framtid.

Debatten kommer att äga rum klockan 14:30-16:00 i La Tentation, Rue de Laeken 28, 1000 Bryssel.

Debatten kan följas i direktsändning på webben. Människor från hela Europa kan också delta via twitter genom att använda hashtaggen#EUDeb8.

Två debatter om EU:s framtid har redan ägt rum i Belgien: en i Ghent med Karel De Gucht, kommissionär med ansvar för handelsfrågor, och en i Eupen den 23 april med Johannes Hahn, kommissionär med ansvar för regionalpolitik. De följande debatterna kommer att äga rum i Antwerpen den 8 maj, Namur den 13 september och Liège den 17 oktober. Flera kommissionärer kommer att delta, bl.a. ordförande José Manuel Barroso.

Bakgrund

Vad handlar medborgardialogen om?

I januari drog EU-kommissionen igång Europaåret för medborgarna (IP/13/2) – ett år tillägnat medborgarna och deras rättigheter. Under året träffar ledamöter från Europeiska kommissionen människor vid s.k. medborgardialoger runtom i Europas stadshus för att prata om deras förväntningar inför framtiden.

Vice ordförande Viviane Reding har redan hållit debatter i Cádiz (Spanien), Graz (Österrike), Berlin (Tyskland) Dublin (Irland), Coimbra (Portugal) och Thessaloniki (Grekland). Många fler dialoger kommer att hållas runtom i EU under 2013 där nationella och lokala politiker och EU-politiker kommer att möta folk från alla samhällsskikt. Följ alla dialoger här: http://ec.europa.eu/european-debate.

Mycket har åstadkommits under de tjugo år vi har haft ett EU-medborgarskap. En färsk EU-undersökning visar att 63 % av befolkningen idag känner sig som européer. I Belgien är siffran något högre, 68 % (se bilaga).

Runtom i EU utövar medborgare sina rättigheter varje dag. Men människor är inte alltid medvetna om dessa rättigheter. Som exempel kan nämnas att omkring sex av tio belgare uppger att de inte har fått tillräckligt med information om sina rättigheter som EU-medborgare.

Detta är anledningen till att EU-kommissionen har gjort 2013 till Europaåret för medborgarna, ett år som tillägnas medborgarna och deras rättigheter. Medborgardialogerna är det centrala temat i år.

Varför gör EU-kommissionen detta nu?

Eftersom dagens EU står vid ett vägskäl. Europas framtid är det stora samtalsämnet – med många röster som talar om en utveckling mot en politisk union, en sammanslutning av stater eller ett Europas förenta stater. De närmaste månaderna och åren blir avgörande för EU:s framtida inriktning. Arbetet med att främja den europeiska integrationen måste gå hand i hand med insatser för att stärka unionens demokratiska legitimitet.

Vad kommer dialogerna att utmynna i?

Medborgarnas synpunkter under dialogerna kommer att hjälpa EU-kommissionen att utarbeta planer för en framtida reform av EU. Ett av de viktigaste syftena med dialogerna är att bereda marken för 2014 års val till Europaparlamentet.

Som ett led i Europaåret för medborgarna kommer EU-kommissionen den 8 maj 2013 att offentliggöra en andra rapport om EU-medborgarskapet där man utvärderar de 25 åtgärder som skisserades 2010 och föreslår 12 nya konkreta åtgärder för att ta itu med de återstående problem som EU-medborgarna fortfarande ställs inför. De frågor som togs upp under det offentliga samrådet på internet och under dialogerna kommer att ligga till grund för denna rapport och forma kommissionens politik för medborgarna.

Läs mer

Information om Brysseldialogen:

http://ec.europa.eu/belgium/events/130405_debates_fr.htm

Debatterna med allmänheten om EU:s framtid:

http://ec.europa.eu/european-debate

Europaåret för medborgarna:

http://europa.eu/citizens-2013

EU-medborgarna yttrar sig: resultatet av samråden om EU-medborgarnas rättigheter:

http://ec.europa.eu/justice/citizen/files/eu-citizen-brochure_en.pdf

Webbplats för Viviane Reding, kommissionens vice ordförande med ansvar för rättsliga frågor:

http://ec.europa.eu/reding

Följ vice ordföranden på Twitter: @VivianeRedingEU

Om man vill delta i diskussionen på Facebook: http://www.facebook.com/ECrepBE och på twitter: @EU4BE #EUdeb8

Contacts :

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)

ANNEX

1. Belgians say EU is best able to take effective action against crisis

2. Seven out of ten Belgians feel like an EU citizen, but only four out of ten know what that means

3. Belgians see the Euro as the most positive result of the EU


Side Bar