Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 3 maja 2013

Razprava o prihodnosti Evrope: podpredsednica Komisije Viviane Reding bo v Bruslju imela dialog z državljani

Razprava o prihodnosti Evrope in posledicah gospodarske krize postaja vse živahnejša, zato se Evropska komisija neposredno obrača na državljane v evropskih mestih, da prisluhne njihovim stališčem, težavam in pričakovanjem glede prihodnosti. Podpredsednica Komisije Viviane Reding in ministrski predsednik regije Bruselj–glavno mesto Charles Picqué bosta 4. maja 2013 v Bruslju sodelovala v razpravi z več kot 300 državljani.

Podpredsednica Komisije in evropska komisarka za pravosodje, temeljne pravice in državljanstvo Viviane Reding je povedala: „Zavedam se, da so Belgijci in Evropejci na splošno zaskrbljeni zaradi prihodnosti, učinkov krize in negotove zaposlitve. In prav tem težavam želim prisluhniti v dialogu z državljani v Bruslju. Evropa temelji na solidarnosti, zato Evropska unija v teh težkih časih podpira Belgijo in vse druge članice evropske družine. Mnenje Belgijcev, da lahko Evropska unija najučinkoviteje reši sedanjo krizo, je spodbudno. Veselim se, da bom jutri od njih slišala še več svežih idej. Udeležite se dialoga in vprašanja!“

Bruseljski dialog z državljani bo osrednji dogodek „dneva za dialog“, v katerem bodo institucije Evropske unije državljanom odprle svoja vrata. Podpredsednica Viviane Reding bo imela govor na otvoritvi preseljenega centra za obiskovalce Komisije in na evropskem „dnevu odprtih vrat“ (IP/13/386). Poleg tega bo Komisija organizirala več kot 10 dodatnih dogodkov v Bruslju, s katerim naj bi državljane spodbudila k izmenjavi idej za prihodnost Evrope.

V bruseljskem dialogu bodo sodelovali državljani z vseh koncev Belgije, poslanci Evropskega parlamenta, belgijski vodje podjetij in kulturne osebnosti. Dialog bosta vodila Hakima Darhmouch (RTL) in Rob Heirbaut (VRT), ki bosta v eni uri in pol obdelala tri tematska področja: gospodarsko krizo, državljanske pravice in prihodnost Evrope.

Razprava bo potekala od 14.30 do 16.00 v kulturnem centru La Tentation, Rue de Laeken 28, 1000 Bruselj.

Razpravo bo mogoče spremljati v živo prek prenosa po spletu. Državljani iz vse Evrope pa bodo lahko sodelovali tudi prek Twitterja (pod tematsko oznako #EUDeb8).

V Belgiji sta bili že opravljeni dve razpravi o prihodnosti Evrope, in sicer v Ghentu z evropskim komisarjem za trgovino Karlom De Guchtom in v Eupnu (23. aprila) s komisarjem za regionalno politiko Johannesom Hahnom. Naslednje razprave z več komisarji in predsednikom Barrosom bodo potekale še v Antwerpnu (8. maja), Namurju (13. septembra) in Liègu (17. oktobra).

Ozadje

Kaj je tema dialogov z državljani?

Evropska komisija je januarja razglasila začetek evropskega leta državljanov (IP/13/2), ki je posvečeno državljanom in njihovim pravicam. Člani Evropske komisije bodo vse leto po vsej Evropski uniji v neposrednih dialogih z državljani (srečanja v mestni hiši) razpravljali o njihovih pričakovanjih glede prihodnosti.

Podpredsednica Viviane Reding se je že udeležila razprav v Cádizu (Španija), Gradcu (Avstrija), Berlinu (Nemčija) in Dublinu (Irska) ter v Coimbri (Portugalska) in Solunu (Grčija). V letu 2013 bo po Evropski uniji organiziranih še veliko več dialogov, v okviru katerih bodo politiki na evropski, državni in lokalni ravni sodelovali v razpravah z državljani iz vseh družbenih okolij. Razprave lahko spremljate na http://ec.europa.eu/european-debate/index_sl.htm.

V dvajsetih letih od uvedbe državljanstva EU so bili uresničeni mnogi cilji: nova javnomnenjska raziskava EU tako kaže, da se danes 63 % državljanov opredeljuje za Evropejce. V Belgiji je ta delež nekoliko višji, in sicer 68 % (glej Prilogo).

Državljani po vsej Evropski uniji vsakodnevno uveljavljajo svoje pravice. Vendar včasih svojih pravic ne poznajo dovolj dobro. Na primer, približno šest od desetih Belgijcev meni, da niso dobro obveščeni o svojih pravicah, ki jih imajo kot državljani EU.

Zato je Komisija leto 2013 razglasila za evropsko leto državljanov, ki je posvečeno državljanom in njihovim pravicam. In prav dialogi z državljani so najpomembnejši dogodki tega leta.

Zakaj se je Komisija za to odločila zdaj?

Ker se Evropa danes nahaja na razpotju. Vsi govorijo o prihodnosti Evrope in mnogi menijo, da je prava smer vzpostavitev politične unije v obliki federacije nacionalnih držav ali združenih držav Evrope. Naslednji meseci in leta bodo odločilni za prihodnji razvoj Evropske unije. Poglobitev evropskega povezovanja mora biti tesno povezana s krepitvijo demokratične legitimnosti Unije.

Kakšen bo rezultat teh dialogov?

Stališča, ki jih bodo državljani izrazili v okviru dialogov, bodo Komisiji pomagala pri zasnovi načrtov za prihodnje reforme v Evropski uniji. Glavni namen dialogov so predvsem priprave na evropske volitve leta 2014.

Komisija bo v evropskem letu državljanov, 8. maja 2013, objavila drugo poročilo o državljanstvu EU, v katerem bo preučila izvajanje 25 ukrepov iz leta 2010 in navedla 12 novih konkretnih ukrepov za odpravo preostalih težav, s katerimi se državljani EU še vedno srečujejo. Vprašanja, zastavljena v okviru javnega spletnega posvetovanja in dialogov, bodo vključena v poročilo Komisije in bodo podlaga za njeno politiko na področju državljanstva.

Več informacij

Dodatne informacije o dialogu v Bruslju:

http://ec.europa.eu/belgium/events/130405_debates_fr.htm.

Razprave z državljani o prihodnosti Evrope:

http://ec.europa.eu/european-debate/index_sl.htm.

Evropsko leto državljanov:

http://europa.eu/citizens-2013/sl/home.

Mnenje Evropejcev šteje: rezultati posvetovanja o pravicah državljanov EU:

http://ec.europa.eu/justice/citizen/files/eu-citizen-brochure_sl.pdf.

Spletna stran podpredsednice Evropske komisije in evropske komisarke za pravosodje Viviane Reding:

http://ec.europa.eu/reding.

Podpredsednico Viviane Reding lahko spremljate tudi na Twitterju: @VivianeRedingEU

V razpravi lahko sodelujete prek Facebooka: http://www.facebook.com/ECrepBE ali Twitterja: @EU4BE (pod tematsko oznako #EUdeb8).

Kontakti :

Mina Andreeva (+32 22991382)

Natasha Bertaud (+32 22967456)

ANNEX

1. Belgians say EU is best able to take effective action against crisis

2. Seven out of ten Belgians feel like an EU citizen, but only four out of ten know what that means

3. Belgians see the Euro as the most positive result of the EU


Side Bar