Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

Brusel 3. mája 2013

Diskusia o budúcnosti Európy: podpredsedníčka Komisie Redingová sa zúčastní na občianskom dialógu v Bruseli

Ako diskusia o budúcnosti Európy a dôsledkoch hospodárskej krízy naberá na obrátkach, Európska komisia sa obracia na rôzne európske mestá, aby si vypočula občanov, ich obavy a nádeje do budúcnosti. Dňa 4. mája 2013 bude podpredsedníčka Viviane Redingová spoločne s ministerským predsedom regiónu hlavného mesta Brusel Charlesom Picquéom diskutovať s viac než 300 občanmi.

„Viem, že sa Belgičania a Európania vo všeobecnosti obávajú o svoju budúcnosť, dôsledkov krízy a nezamestnanosti. Počas občianskeho dialógu v Bruseli chcem týmto obavám pozorne načúvať. Európa je založená na solidarite a EÚ podporuje Belgicko, rovnako ako ostatných členov európskej rodiny, v týchto ťažkých časoch,“ uviedla podpredsedníčka Redingová, komisárka EÚ pre spravodlivosť, základné práva a občianstvo. „Teší ma, že Belgičania považujú EÚ za najúčinnejšieho aktéra v boji so súčasnou krízou. Teším sa, že si zajtra od občanov vypočujem viac aktuálnych myšlienok. Zúčastnite sa tohto dialógu a položte svoje otázky.“

Tento občiansky dialóg bude hlavným bodom „dňa dialógu“, počas ktorého EÚ otvorí svoje dvere občanom. Počas slávnostného otvorenia premiestneného návštevníckeho centra Komisie a počas dňa otvorených dverí EÚ prednesie podpredsedníčka Komisie Redingová príhovor (IP/13/386). Okrem toho Komisia usporiada v celom Bruseli viac než 10 ďalších podujatí, a to s cieľom povzbudiť ľudí, aby sa podelili so svojimi názormi o budúcnosti Európy.

Na bruselskom dialógu sa okrem občanov z celého Belgicka zúčastnia aj poslanci Európskeho parlamentu, vedúci predstavitelia belgických podnikov a osobnosti z oblasti kultúry. Tento dialóg budú moderovať Hakima Darhmouchová (RTL) a Rob Heirbaut (VRT). Počas hodiny a pol sa bude diskutovať o týchto tematických oblastiach: hospodárska kríza, občianske práva a budúcnosť Európy.

Diskusia sa uskutoční od 14.30 do 16.00 hod. v kultúrnom centre „La Tentation“ na adrese Rue De Laeken 28, 1000 Brusel.

Diskusiu bude možné sledovať naživo prostredníctvom web streamingu. Občania z celej Európy sa na nej môžu zúčastniť aj prostredníctvom Twitteru použitím hashtagu #EUDeb8.

Doteraz sa v Belgicku uskutočnili dve takéto diskusie o budúcnosti Európy: v Gente, na ktorej sa zúčastnil európsky komisár pre obchod Karel de Gucht, a v Eupene (23. apríla) s komisárom pre regionálnu politiku Johannesom Hahnom. Ďalšie diskusie sa budú konať v Antwerpách (8. mája), Namure (13. septembra) a Liège (17. októbra) za účasti niekoľkých komisárov vrátane predsedu Barrosa.

Súvislosti

O čom sú občianske dialógy?

Európska komisia v januári odštartovala Európsky rok občanov (IP/13/2), ktorý je venovaný občanom a ich právam. V priebehu roka budú členovia Komisie v rámci občianskych dialógov v celej EÚ diskutovať s občanmi o ich očakávaniach do budúcnosti.

Podpredsedníčka Redingová sa už zúčastnila na diskusiách v Cádize (Španielsko), Grazi (Rakúsko), Berlíne (Nemecko), Dubline (Írsko), Coimbre (Portugalsko) a Solúne (Grécko). V priebehu roku 2013 sa v celej Európskej únii uskutoční oveľa viac dialógov, v rámci ktorých budú politici z európskej, celoštátnej a miestnej úrovne s občanmi diskutovať o všetkom, čo život prináša. Všetky diskusie môžete sledovať prostredníctvom webovej stránky: http://ec.europa.eu/european-debate.

Od zavedenia občianstva EÚ pred dvadsiatimi rokmi sa toho dosiahlo veľa: Nedávno zverejnený prieskum EÚ ukazuje, že v súčasnosti sa 63 % občanov cíti byť „Európanmi“. V Belgicku je toto číslo o trochu vyššie, a to 68 % (pozri prílohu).

Občania každodenne využívajú svoje práva v celej EÚ. Nie vždy však ľudia o týchto právach vedia. Napríklad približne šesť z desiatich Belgičanov sa vyslovilo, že nie sú dobre informovaní o svojich právach občanov EÚ.

Európska komisia preto vyhlásila rok 2013 za Európsky rok občanov, teda rok venovaný občanom a ich právam. Stredobodom tohto roku sú práve občianske dialógy.

Prečo sa tomu Komisia venuje teraz?

Pretože Európa sa v súčasnosti nachádza na križovatke. Budúcnosť Európy je aktuálnou témou diskusií, v rámci ktorých sa mnohí prihovárajú za vytvorenie politickej únie v podobe federácie národných štátov alebo spojených štátov európskych. Ďalšie mesiace a roky budú pre budúci vývoj Európskej únie rozhodujúce. Ďalšia európska integrácia musí ísť ruka v ruke s posilňovaním demokratickej legitimity Únie.

Čo bude výsledkom týchto dialógov?

Pomocou spätnej väzby od občanov, ktorú poskytnú v rámci týchto dialógov, sa bude Komisia orientovať pri príprave plánov budúcej reformy EÚ. Jedným z hlavných cieľov týchto dialógov je pripraviť pôdu pre voľby do Európskeho parlamentu v roku 2014.

Počas Európskeho roka občanov, 8. mája 2013, Komisia takisto uverejní druhú správu o občianstve EÚ, v ktorej zhodnotí 25 opatrení načrtnutých v roku 2010 a v hlavných rysoch naznačí 12 nových konkrétnych opatrení na vyriešenie zostávajúcich problémov, ktorým občania EÚ aj naďalej čelia. Otázky, ktoré vyplynuli z verejnej online konzultácie a z dialógov, sa do tejto správy zapracujú a budú slúžiť ako vodidlo pri tvorbe politiky Komisie v oblasti občianstva.

Ďalšie informácie

Ďalšie informácie o bruselskom dialógu:

http://ec.europa.eu/belgium/events/130405_debates_fr.htm

Diskusie s občanmi o budúcnosti Európy:

http://ec.europa.eu/european-debate

Európsky rok občanov:

http://europa.eu/citizens-2013

Európania majú slovo – výsledky konzultácie o právach občanov EÚ:

http://ec.europa.eu/justice/citizen/files/eu-citizen-brochure_en.pdf

Domovská stránka podpredsedníčky Komisie a komisárky EÚ pre spravodlivosť Viviane Redingovej:

http://ec.europa.eu/reding

Podpredsedníčka Redingová na Twitteri: @VivianeRedingEU

Prispejte do diskusie na Facebooku: http://www.facebook.com/ECrepBE a na twitteri: @EU4BE #EUdeb8

Kontaktné osoby:

Mina Andreeva (+32 2 299 1382)

Natasha Bertaud (+32 2 296 7456)

ANNEX

1. Belgians say EU is best able to take effective action against crisis

2. Seven out of ten Belgians feel like an EU citizen, but only four out of ten know what that means

3. Belgians see the Euro as the most positive result of the EU


Side Bar