Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska

Komunikat prasowy

Bruksela, dnia 3 maja 2013 r.

Debata na temat przyszłości Europy: Wiceprzewodnicząca Reding organizuje w Brukseli dialog z obywatelami

Debata na temat przyszłości Europy i następstw kryzysu gospodarczego nabiera rozpędu, a przedstawiciele Komisji Europejskiej udają się do różnych miast Europy, aby wysłuchać obywateli i porozmawiać o ich obawach i nadziejach dotyczących przyszłości. W dniu 4 maja 2013 r. wiceprzewodnicząca Viviane Reding przeprowadzi w Brukseli, przy udziale przewodniczącego rządu regionu stołecznego Brukseli Charlesa Picqué, debatę z ponad 300. obywatelami.

„Zdaję sobie sprawę z tego, że zarówno Belgowie jak i Europejczycy obawiają się o swoją przyszłość, skutki kryzysu i sytuację w zakresie zatrudnienia. Chciałabym wysłuchać ich obaw podczas dialogu obywatelskiego w Brukseli. Europa opiera się na solidarności, a UE wspiera Belgię w tych trudnych czasach podobnie jak innych członków rodziny europejskiej.” − powiedziała wiceprzewodnicząca Viviane Reding, komisarz UE do spraw sprawiedliwości, praw podstawowych i obywatelstwa. „Z zadowoleniem obserwuję, że Belgowie uważają, że UE najlepiej potrafi sobie poradzić z obecnym kryzysem. Z niecierpliwością czekam jutro na nowe pomysły obywateli. Zachęcam wszystkich do wzięcia udziału w debacie i zadawania pytań”.

Dialog obywatelski w Brukseli będzie głównym punktem „Dnia dialogu”, podczas którego UE organizuje drzwi otwarte dla obywateli. Wiceprzewodnicząca Reding będzie przemawiać podczas inauguracji nowego centrum informacji Komisji dla zwiedzających oraz podczas „drzwi otwartych” UE (IP/13/386). Ponadto Komisja zorganizuje w Brukseli ponad 10 dodatkowych wydarzeń, co ma zachęcać obywateli do dzielenia się pomysłami dotyczącymi przyszłości Europy.

W dialogu odbywającym się w Brukseli będą uczestniczyć obywatele z całej Belgii, wraz z posłami do Parlamentu Europejskiego oraz belgijskimi przedstawicielami świata biznesu i osobistościami ze świata kultury. Dialog prowadzić będzie Hakima Darhmouch (RTL) i Rob Heirbaut (VRT). Podczas półtoragodzinnej debaty poruszone zostaną trzy obszary tematyczne: kryzys gospodarczy, prawa obywateli i przyszłości Europy.

Debata odbędzie się w godzinach 14:30-16:00 w centrum La Tentation, rue de Laeken 28 1000 w Brukseli.

Można ją będzie śledzić na żywo w internecie. Obywatele z całej Europy mogą również uczestniczyć w niej za pośrednictwem serwisu Twitter (hashtag #EUDeb8).

Dwie debaty poświęcone przyszłości Europy w Belgii miały już miejsce w Gandawie, z udziałem komisarza UE ds. handlu Karela De Guchta oraz w Eupen (w dniu 23 kwietnia) z udziałem komisarza ds. polityki regionalnej Johannesa Hahna. Kolejne debaty odbędą się w Antwerpii (w dniu 8 maja), Namur (w dniu 13 września) oraz Liège (17 października) przy udziale kilku komisarzy, w tym przewodniczącego Barroso.

Kontekst

Czego dotyczy dialog z obywatelami?

Komisja Europejska rozpoczęła w styczniu Europejski Rok Obywateli (IP/13/2) – rok poświęcony obywatelom i przysługującym im prawom. Przez cały rok członkowie Komisji będą uczestniczyli w debatach z obywatelami (spotkania na poziomie lokalnym) w całej UE, dotyczących ich oczekiwań co do przyszłości.

Miejscami debat, w których dotychczas uczestniczyła wiceprzewodnicząca Reding, były: Cádiz (Hiszpania), Graz (Austria), Berlin (Niemcy), Dublin (Irlandia), Coimbra (Portugalia) i Saloniki (Grecja). W 2013 r. w całej Unii Europejskiej odbędzie się szereg takich spotkań, w ramach których wielu europejskich, krajowych i lokalnych polityków podejmie dyskusję z obywatelami ze wszystkich środowisk. Wszystkie debaty można śledzić na stronie internetowej: http://ec.europa.eu/european-debate.

Wiele udało się osiągnąć w ciągu dwudziestu lat, które upłynęły od momentu wprowadzenia obywatelstwa UE: Niedawno opublikowane badanie UE wykazało, że obecnie 63 proc. obywateli uważa się za „Europejczyków”. W Belgii odsetek ten jest nieco wyższy − 68 % (zob. załącznik).

W całej UE obywatele na co dzień korzystają z przysługujących im praw. Nie zawsze są jednak ich świadomi. Na przykład około sześciu na dziesięciu Belgów twierdzi, że nie są wystarczająco poinformowani o swoich prawach jako obywateli UE.

Dlatego też Komisja uczyniła rok 2013 Europejskim Rokiem Obywateli, poświęconym obywatelom i przysługującym im prawom. Dialogi obywatelskie są centralnym elementem tego roku.

Dlaczego właśnie teraz Komisja podejmuje te działania?

Ponieważ Europa znajduje się obecnie na rozdrożu. O jej przyszłości rozmawiają dziś wszyscy, a przy tym wiele osób opowiada się za przekształceniem jej w unię polityczną, federację państw lub stany zjednoczone Europy. Nadchodzące miesiące i lata będą decydujące dla przyszłego rozwoju Unii Europejskiej. Dalsza integracja europejska musi iść w parze ze wzmocnieniem legitymacji demokratycznej Unii.

Jaki będzie wynik tych spotkań?

Głosy obywateli zebrane podczas spotkań pomogą Komisji w sporządzeniu planów przyszłej reformy UE. Jednym z głównych celów spotkań będzie również przygotowanie gruntu pod wybory europejskie, które odbędą się w 2014 r.

Podczas Europejskiego Roku Obywateli, w dniu 8 maja 2013 r. Komisja opublikuje drugie sprawozdanie na temat obywatelstwa UE, zawierające podsumowanie 25 działań nakreślonych w 2010 r. i przedstawiające 12 nowych konkretnych działań służących rozwiązaniu pozostałych problemów, z którymi wciąż borykają się obywatele UE. Kwestie poruszone w ramach konsultacji społecznych prowadzonych online oraz podczas spotkań zostaną uwzględnione w sprawozdaniu i wpłyną na kształt polityki Komisji w kwestii obywatelstwa.

Dodatkowe informacje

Dalsze informacje na temat spotkania w Brukseli:

http://ec.europa.eu/belgium/events/130405_debates_fr.htm

Debaty z obywatelami na temat przyszłości Europy:

http://ec.europa.eu/european-debate/index_pl.htm

Europejski Rok Obywateli:

http://europa.eu/citizens-2013/pl/home

Europejczycy zabierają głos — wyniki konsultacji na temat praw obywatelskich w UE:

http://ec.europa.eu/justice/citizen/files/eu-citizen-brochure_en.pdf

Strona internetowa wiceprzewodniczącej Viviane Reding, komisarz UE ds. sprawiedliwości:

http://ec.europa.eu/reding

Viviane Reding na Twitterze: @VivianeRedingEU

Aby wziąć udział w debacie na Facebooku: http://www.facebook.com/ECrepBE i na Twitterze @EU4BE #EUdeb8

Kontakt:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)

ANNEX

1. Belgians say EU is best able to take effective action against crisis

2. Seven out of ten Belgians feel like an EU citizen, but only four out of ten know what that means

3. Belgians see the Euro as the most positive result of the EU


Side Bar