Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2013. gada 3. maijā

Debates par Eiropas nākotni — Komisijas priekšsēdētāja vietniece Redinga rīko dialogu ar pilsoņiem Briselē

Tā kā debates par Eiropas nākotni un ekonomikas krīzes sekām kļūst arvien intensīvākas, Eiropas Komisija tiekas ar pilsoņiem dažādās Eiropas pilsētās, lai uzklausītu viņu viedokļus, bažas un nākotnes cerības. Komisijas priekšsēdētāja vietniece Viviāna Redinga 2013. gada 4. maijā Briselē piedalīsies debatēs ar vairāk nekā 300 pilsoņiem, kā arī Briseles galvaspilsētas reģiona ministru prezidentu Šarlu Pikē (Charles Picqué).

"Es zinu, ka beļģi un Eiropas iedzīvotāji kopumā ir norūpējušies par nākotni, krīzes ietekmi un situāciju darba tirgū. Briselē notiekošajā dialogā ar pilsoņiem es vēlos uzklausīt šīs bažas. Eiropas pamatā ir solidaritāte, un Eiropas Savienība šajā grūtajā laikā atbalsta Beļģiju tāpat kā citas Eiropas valstis," teica Viviāna Redinga, Komisijas priekšsēdētāja vietniece un par tiesiskumu, pamattiesībām un pilsonību atbildīgā komisāre. "Esmu gandarīta par Beļģijas iedzīvotāju viedokli, ka pašreizējo krīzi vislabāk var risināt Eiropas Savienība. Es ceru, ka rīt mēs varēsim uzklausīt jaunas iedzīvotāju idejas. Aicinu visus piedalīties un uzdot jautājumus!"

Dialogs ar pilsoņiem Briselē būs galvenais "Dialogu dienas" notikums, kura laikā ES vērs savas durvis iedzīvotājiem. Komisijas priekšsēdētāja vietniece Redinga teiks runu, atklājot jaunās telpas, uz kurām pārcēlies Komisijas apmeklētāju pieņemšanas centrs, un ES Atvērto durvju dienā (IP/13/386). Turklāt Komisija rīkos vairāk nekā 10 citus pasākumus visā Briselē, aicinot pilsoņus paust savas domas par Eiropas nākotni.

Pilsoņi no visas Beļģijas piedalīsies Briselē notiekošajā dialogā līdztekus Eiropas Parlamenta deputātiem, Beļģijas uzņēmējdarbības līderiem un kultūras jomas pārstāvjiem. Dialogu vadīs Hakima Darhmouch (RTL) un Rob Heirbaut (VRT). Dialogs ilgs pusotru stundu, un tajā tiks apspriestas trīs tēmas: ekonomikas krīze, pilsoņu tiesības un Eiropas nākotne.

Debates notiks no plkst. 14.30 līdz 16.00; pasākuma norises vietas adrese ir La Tentation, Rue de Laeken 28, 1000, Brisele.

Debates varēs vērot tiešraidē, kas tiks straumēta tīmeklī. Pilsoņi no visas Eiropas var arī piedalīties, izmantojot Twitter un birku #EUDeb8.

Beļģijā jau divreiz ir notikušas debates par Eiropas nākotni: Gentē notika debates, kurās piedalījās par tirdzniecību atbildīgais Eiropas komisārs Karels de Gihts, savukārt Eipenē 23. aprīlī notika debates, kurās piedalījās par reģionālo politiku atbildīgais komisārs Johanness Hāns. Nākamās debates notiks Antverpenē (8. maijā), Namīrā (13. septembrī) un Ljēžā (17. oktobrī), un tajās piedalīsies vairāki komisāri, tai skaitā Komisijas priekšsēdētājs Barrozu.

Vispārīga informācija

Ko apspriež dialogos ar pilsoņiem

Eiropas Komisija janvārī uzsāka Eiropas Pilsoņu gadu (IP/13/2), kas ir veltīts pilsoņiem un viņu tiesībām. Visa gada garumā Komisijas locekļi t. s. "pilsoņu dialogos" (diskusijās ar iedzīvotājiem) visā Eiropas Savienībā apspriedīs ar pilsoņiem to, ko viņi sagaida nākotnē.

Komisijas priekšsēdētāja vietniece Redinga jau piedalījās debatēs Kadisā (Spānijā), Grācā (Austrijā), Berlīnē (Vācijā), Dublinā (Īrijā), Koimbrā (Portugālē) un Salonikos (Grieķijā). Visā Eiropas Savienībā 2013. gadā notiks vēl daudz šādu dialogu, kuros Eiropas, valstu un vietējā līmeņa politiķi iesaistīsies debatēs ar pilsoņiem no visiem sabiedrības slāņiem. Materiāli par visiem dialogiem ir atrodami šādā tīmekļa vietnē: http://ec.europa.eu/european-debate.

Divdesmit gadu laikā kopš ES pilsonības ieviešanas ir daudz sasniegts. Nesen publicēts ES pētījums liecina, ka 63 % iedzīvotāju jūtas piederīgi Eiropai. Beļģijā šis rādītājs ir nedaudz lielāks – 68 % (sk. pielikumu).

Visā ES pilsoņi ikdienā īsteno savas tiesības. Taču iedzīvotāji ne vienmēr apzinās šīs tiesības. Piemēram, aptuveni seši no desmit Beļģijas iedzīvotājiem apgalvo, ka viņi nav labi informēti par savām ES pilsoņu tiesībām.

Tādēļ Komisija ir pasludinājusi 2013. gadu par Eiropas Pilsoņu gadu, kas ir veltīts pilsoņiem un viņu tiesībām. Pilsoņu dialogiem šajā gadā ir būtiska nozīme.

Kāpēc Komisija to dara tieši tagad

Tāpēc, ka Eiropa pašlaik ir krustcelēs. Eiropas nākotne pašlaik ir ļoti aktuāls jautājums, un daudzi runā par virzību uz politisku savienību, nacionālu valstu federāciju vai Eiropas Savienotajām Valstīm. Nākamie mēneši un gadi būs izšķiroši Eiropas Savienības attīstības virzībai. Turpmākai Eiropas integrācijai jābūt cieši saistītai ar Savienības demokrātiskās leģitimitātes stiprināšanu.

Kas tiks panākts dialogu rezultātā

Dialogos iegūtās pilsoņu atsauksmes palīdzēs Komisijai izstrādāt plānu turpmākajām ES reformām. Viens no galvenajiem dialogu mērķiem ir arī sagatavoties 2014. gada Eiropas Parlamenta vēlēšanām.

Eiropas Pilsoņu gadā Komisija publicēs (2013. gada 8. maijā) otro ziņojumu par ES pilsonību, kurā tiks izvērtētas 2010. gada ziņojumā izklāstītās 25 darbības un noteiktas 12 jaunas konkrētas darbības, lai risinātu problēmas, kas vēl saglabājušās un ar ko ES pilsoņi saskaras vēl joprojām. Minētajā ziņojumā tiks iekļauti jautājumi, kas apzināti sabiedriskajā apspriešanā tiešsaistē un dialogu laikā, un uz tiem tiks balstīta Komisijas politika pilsonības jomā.

Sīkāka informācija

Vairāk informācijas par dialogu Briselē (franču valodā):

http://ec.europa.eu/belgium/events/130405_debates_fr.htm

Debates ar pilsoņiem par Eiropas nākotni:

http://ec.europa.eu/european-debate

Eiropas Pilsoņu gads:

http://europa.eu/citizens-2013

Eiropieši izsaka savu viedokli - apspriešanas par ES pilsoņu tiesībām rezultāti:

http://ec.europa.eu/justice/citizen/files/eu-citizen-brochure_lv.pdf

Komisijas priekšsēdētāja vietnieces un ES tiesiskuma komisāres Viviānas Redingas tīmekļa vietne:

http://ec.europa.eu/reding

Priekšsēdētāja vietnieces "Twitter" konts: @VivianeRedingEU

Piedalieties debatēs Facebook: http://www.facebook.com/ECrepBE, un Twitter: @EU4BE #EUdeb8

Kontaktpersonas:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)

PIELIKUMS

1. Beļģijas iedzīvotāji uzskata, ka visefektīvāk pretkrīzes pasākumus var veikt ES

2. Septiņi no desmit Beļģijas iedzīvotājiem jūtas kā ES pilsoņi, taču tikai četri no desmit zina, ko tas nozīmē

3. Beļģijas iedzīvotāji uzskata, ka eiro ir vispozitīvāk vērtējamais ES sasniegums


Side Bar