Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 3. toukokuuta 2013

Keskustelua Euroopan tulevaisuudesta varapuheenjohtaja Viviane Redingin kanssa Brysselissä

Euroopan tulevaisuutta ja talouskriisin seurauksia koskeva keskustelu vilkastuu. Myös komissio järjestää keskustelutilaisuuksia eri puolilla Eurooppaa kuunnellakseen kansalaisia, heidän murheitaan ja tulevaisuuden toiveitaan. Varapuheenjohtaja Viviane Reding järjestää 4. toukokuuta 2013 Brysselissä keskustelutilaisuuden, johon osallistuu yli 300 kansalaista sekä Brysselin pääkaupunkialueen hallituksen pääministeri Charles Picqué.

Oikeus- ja kansalaisasioista sekä perusoikeuksista vastaava komission varapuheenjohtaja Viviane Reding on tietoinen siitä, että belgialaiset ja yleensäkin eurooppalaiset ovat huolissaan tulevaisuudesta, kriisin vaikutuksista ja työtilanteestaan. Hän haluaa kuulla kansalaisten mielipiteitä Brysselissä järjestettävässä keskustelussa. ”Eurooppa perustuu solidaarisuuteen, ja EU tukee Belgiaa ja muita EU:n jäsenvaltioita kuten perheenjäseniä näinä vaikeina aikoina. Se, että belgialaisten mielestä EU kykenee parhaiten ratkaisemaan nykyisen kriisin, kannustaa minua. Odotan innokkaasti huomista ja kansalaisten uusia ajatuksia ja kysymyksiä,” komission varapuheenjohtaja Reding toteaa.

Keskustelulle varattuna päivänä Euroopan unioni avaa ovensa kansalaisille. Varapuheenjohtaja Reding puhuu komission uusiin tiloihin siirretyn vierailukeskuksen avajaisissa ja muissa tilaisuuksissa EU:n avointen ovien päivänä (IP/13/386). Lisäksi komissio järjestää eri puolilla Brysseliä yli 10 tapahtumaa, joissa ihmisiä rohkaistaan esittämään ajatuksiaan Euroopan tulevaisuudesta.

Tähän Brysselissä järjestettävään keskusteluun osallistuu kansalaisia kaikkialta Belgiasta Euroopan parlamentin jäsenten sekä Belgian liikemaailman johtajien ja kulttuurihenkilöiden rinnalla. Keskustelua johtavat Hakima Darhmouch (RTL) ja Rob Heirbaut (VRT). Puolentoista tunnin aikana käsitellään kolmea aihetta: talouskriisiä, kansalaisten oikeuksia ja Euroopan tulevaisuutta.

Keskustelua käydään klo 14.30–16.00 osoitteessa: La Tentation, Rue de Laeken 28, 1000 Bryssel.

Keskustelua voi seurata suorana lähetyksenä verkossa. Kansalaiset kaikkialta Euroopasta voivat myös osallistua keskusteluun käyttämällä Twitteriä #EUDeb8.

Euroopan tulevaisuudesta on jo järjestetty keskustelutilaisuudet Belgiassa Gentissä Euroopan kauppapolitiikasta vastaavan komissaari Karel De Guchtin johdolla ja Eupenissa (23.4.) aluepolitiikasta vastaavan komissaari Johannes Hahnin johdolla. Seuraavat keskustelut käydään Antwerpenissä (8.5.), Namurissä (13.9) ja Liègessä (17.10). Keskusteluihin osallistuvat useat komission jäsenet, myös komission puheenjohtaja José Manuel Barroso.

Tausta

Mistä keskusteluissa kansalaisten kanssa on kyse?

Euroopan komissio käynnisti tammikuussa kansalaisiin ja heidän oikeuksiinsa keskittyvän Euroopan kansalaisten teemavuoden (IP/13/2). Teemavuonna komissaarit jalkautuvat eri puolille Eurooppaa keskustelemaan kansalaisten kanssa näiden tulevaisuuden odotuksista.

Varapuheenjohtaja Reding on jo käynyt keskustelemassa Cádizissa (Espanjassa), Grazissa (Itävallassa), Berliinissä (Saksassa), Dublinissa (Irlannissa), Coimbrassa (Portugalissa) ja Thessalonikissa (Kreikassa). Eri puolilla Euroopan unionia järjestetään tänä vuonna vielä lukuisia muita vastaavanlaisia tilaisuuksia, joissa EU:n sekä kansallis- ja paikallistason poliitikot keskustelevat kansalaisten kanssa. Voit seurata keskusteluja osoitteessa: http://ec.europa.eu/european-debate.

EU:n kansalaisuuden käsite otettiin käyttöön 20 vuotta sitten. Tuoreesta EU:n kyselytutkimuksesta ilmenee, että nykyisin 63 prosenttia EU:n kansalaisista mieltää itsensä ”eurooppalaisiksi”. Belgiassa tämä luku on hieman korkeampi eli 68 prosenttia (ks. liite).

EU:n kansalaiset käyttävät oikeuksiaan päivittäin. Ihmiset eivät kuitenkaan aina ole tietoisia näistä oikeuksista. Esimerkiksi noin kuusi kymmenestä belgialaisesta sanoo, ettei ole hyvin perillä oikeuksistaan EU:n kansalaisena.

Tästä syystä komissio on nimennyt vuoden 2013 Euroopan kansalaisten teemavuodeksi, jonka aikana keskitytään kansalaisiin ja heidän oikeuksiinsa ja keskustellaan kansalaisten kanssa.

Miksi komissio tekee tällaista juuri nyt?

Koska Euroopan unioni on tullut tienhaaraan. Sen tulevaisuudesta käydään vilkasta keskustelua, jonka yhteydessä puhutaan usein siirtymisestä kansallisvaltioiden liittoa tai Euroopan yhdysvaltoja muistuttavaan poliittiseen unioniin. Tulevat kuukaudet ja vuodet ovat ratkaisevia Euroopan unionin tulevaisuudelle. Samalla kun Euroopan yhdentyminen etenee on vahvistettava unionin demokraattista oikeutusta.

Mitä keskusteluilla saavutetaan?

Keskusteluissa kansalaisilta saatu palaute auttaa komissiota valmistelemaan EU:n tulevia uudistuksia. Yksi keskustelujen tärkeimmistä tavoitteista on myös valmistaa maaperää vuonna 2014 pidettäville Euroopan parlamentin vaaleille.

Komissio esittää Euroopan kansalaisten teemavuoden aikana toisen katsauksensa unionin kansalaisuuteen 8. toukokuuta 2013. Siinä käsitellään vuonna 2010 linjatuissa 25 toimenpiteessä saavutettua edistystä ja ehdotetaan 12:ta uutta toimenpidettä vielä jäljellä olevien esteiden poistamiseksi. Verkossa järjestetyn julkisen kuulemisen ja kansalaisten kanssa käytävien keskustelujen tuloksia on tarkoitus hyödyntää sekä toisessa katsauksessa unionin kansalaisuuteen että komission tulevan kansalaisasioita koskevan politiikan muokkaamisessa.

Lisätietoja

Lisätietoja Brysselissä järjestettävästä keskustelusta:

http://ec.europa.eu/belgium/events/130405_debates_fr.htm

Keskustelu Euroopan tulevaisuudesta:

http://ec.europa.eu/european-debate

Euroopan kansalaisten teemavuosi 2013:

http://europa.eu/citizens-2013/fi/home

EU:n kansalaisten oikeuksia koskevan kuulemisen tulokset (englanniksi):

http://ec.europa.eu/justice/citizen/files/eu-citizen-brochure_en.pdf

Oikeusasioista vastaavan komission varapuheenjohtaja Viviane Redingin kotisivu:

http://ec.europa.eu/reding

Seuraa varapuheenjohtaja Redingiä Twitterissä: @VivianeRedingEU

Osallistu keskusteluun Facebookissa http://www.facebook.com/ECrepBE ja Twitterissä @EU4BE #EUdeb8.

Yhteyshenkilöt:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)

ANNEX

1. Belgians say EU is best able to take effective action against crisis

2. Seven out of ten Belgians feel like an EU citizen, but only four out of ten know what that means

3. Belgians see the Euro as the most positive result of the EU


Side Bar